Harun Yahya

Hz. Mehdi (as) PKK'yı fikri olarak çökertecektir


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinden biri olarak terör ve anarşi olaylarının çok artacağına dikkat çekmiştir. Nitekim en büyük komünist ayaklanmalardan biri ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK terör örgütünün etkisiyle yaşanmaktadır. Masum vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı katleden, polis ve askeri güçlerimizi gözlerini kırpmadan şehit eden, deccalin taraftarı bu komünist terör örgütü tüm askeri ve siyasi güvenlik önlemlerine rağmen yok edilememektedir. Eli kanlı teröristlerin Kuran ahlakından olabildiğince uzak yaşadıkları, bunun sonucunda da sevgisiz, acımasız ve zalim oldukları  (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ı açıkça inkar ettikleri ve insanları Allah inancından uzaklaştırmak için komünist propaganda yaptıkları ise bilinen gerçeklerdir. Başta Güneydoğu’daki halkımız olmak üzere tüm ülkemize zarar veren bu örgütü etkisiz hale getirmek görevini ise Allah Hz. Mehdi (a.s.)’a vermiştir. Hz. Mehdi (a.s.) ülkemizin böyle zorlu bir zamanında zuhur edecek ve fikri ve ilmi mücadelesi ile PKK terörüne ve tüm dünyadaki komünist sisteme Allah’ın izniyle son verecektir.PKK terör örgütü başta Güneydoğu halkı olmak üzere tüm halkımızın hayatı üzerinde çok olumsuz etki oluşturmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.), hadislerinde ahir zamanda yaşanacak bu ortamı şöyle tarif etmektedir:

... SONUNDA DA BELALAR, FİTNELER VE HOŞLANMAYACAĞINIZ BİRÇOK KÖTÜ İŞLER İSABET EDECEKTİR. ARKA ARKAYA ÖYLE FİTNELER GELİR Kİ, SONRA GELEN GİTTİKÇE DAHA BÜYÜK OLDUĞU İÇİN ÖNCE GELENİ İNCE VE HAFİF BIRAKIR.”(İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 394-395, no. 733)

Ancak yine Peygamberimiz (s.a.v.)'in müjdelerine göre, bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Allah, Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.

Fakat Hz. Mehdi (a.s.) yeryüzünden fitnenin kalkması için PKK gibi terör örgütleri ile olan mücadelesinde hiç silah kullanmayacak ve kan akıtmayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu özelliğini Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde detaylı olarak tarif etmiştir: 

Hz. Mehdi (a.s.), Peygamber (s.a.v.)'in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR.(Kıyamet Alametleri, sf. 163)

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Darwinist Düşünceleri, Hazırladığı Kitaplar ile İlmen Yıkacaktır

"Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (a.s.) denilen bir zat çıkacak. Ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yürüyecek. HZ. MEHDİ (A.S.)'IN BAYRAKLARI BEYAZ VE SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH'IN İSM-İ AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez." (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)hadisinde açıklandığı gibi Hz. Mehdi (a.s.)'ın Darwinist-materyalist düşünceye karşı vereceği en etkili fikri mücadele yöntemlerinden biri imani eserler kaleme almasıdır.

Hadisteki  anlatımdan, Hz. Mehdi (a.s.)'ın kullanacağı "sarı beyaz bayrakların, bu bayrakların içindeki çizgilerin ve Allah'ın adının anıldığı yazıların” insanlara İslam ahlakını tebliğ eden kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca hadiste 'bayrak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethedecektir. Böylece Hz. Mehdi (a.s.) PKK gibi terörist örgütlerin fitnesini yani ateistliği manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden mağlup edecek, Allah korkusu ve Kuran ahlakını tekrar hakim kılacaktır. Bu eserler ile dünyayı manen fethedecek ve İslam dininin tüm dünyada hızla yayılmasına vesile  olacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Darwinist İdeolojileri Tüm Teknolojik İmkanları Kullanarak İlmen Çökertecektir

Bilim ve felsefe, iman şuuruyla yaklaşan insanların bakış açısıyla ilerlediğinde, büyük atılımlara, Allah'ın varlığının ve sıfatlarının daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Bilimin, materyalizm savunucuları tarafından insanlar üzerinde oluşturulan yanlış yönlendirmelerinin ortadan kaldırılması için Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaktır. Allah'ın varlığının delilleri, yeryüzündeki iman hakikatlerini bilimsel delilleriyle açıkça ortaya çıkaracaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu gerçekleri insanlara teknolojinin en etkili yöntemlerinden olan televizyon, radyo ve internet aracılığıyla ulaştıracak ve bu konuda dünya çapında bir sonuç elde edecektir. Deccaliyetin ahir zaman fitnesi olan PKK ve tüm terör örgütleri ancak böyle güçlü yöntemlerle yok edilecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın bu mücadelede "tam bir üstünlük sağlayacağına" şöyle işaret etmektedir.

Adalet ve eşitlik gibi, İMAM MEHDİ (A.S.) BİLGİYİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYACAKTIR.(Bihar-ül Envar, Cilt 36, Sayfa 253)

İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.))’IN İNAYETİ SAYESİNDE BİLGİ İNSANLARIN KALPLERİNE GİRECEKTİR. (Bihar-ül Envar, Cilt 53, sf. 86 al Ikhtesaas’tan aktarılıyor; Mikyaal al Makaarem, Cilt 1, Sayfa 236 )

Son 150 yılın en büyük aldatmacası olan Darwinist materyalist akımların fikren ve ilmen  tam anlamıyla susturulması günümüze kadar mümkün olmamıştır. Darwinizm, modern bilimin son bulguları ve ilerleyen teknoloji vesilesiyle Hz. Mehdi (a.s.) döneminde teknolojinin tüm imkanları kullanılarak tamamen ortadan kalkacaktır. İnsanlık tarihinin gördüğü bu en şiddetli fitnenin fikren susturulmasına Hz. Mehdi (a.s.) vesile olacaktır.

Kuran-ı Kerim; "İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73) ayetiyle inkar edenlere karşı tüm samimi Müslümanların birleşmesini emretmiştir. Bu birleşme Hz. Mehdi (a.s.) önderliğinde oluşturulacak olan fikri mücadeleyle gercekleşecektir.

Hz. Mehdi (a.s)’ın Fikirleri Basın Yayın Organları Tarafından Benimsenecek ve Onun Fikri Doğrultusundaki Yayınlar PKK ve Dünyadaki Diğer Terör  Örgütlerinin Çökertilmesinde Etkili Olacaktır

Terörle mücadele konusunda bugün gelinen noktada, terörü yalnızca askeri bir girişim ile yok etmenin mümkün olamayacağı, mutlaka fikri yönden de yapılacak bir mücadele ile terörün etkisiz kılınması gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim PKK'nın Marksist-Leninist, komünist ve dolayısıyla ateist bir örgütlenme olduğu gerçeği Hz. Mehdi (a.s.)’ın açıklamaları ve fikren ispatlaması ile herkes tarafından anlaşılacak ve dile getirilecektir. Her iki konuda da basın yayın organlarının Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikirleri doğrultusunda görüş birliğine varmasıyla, terörle mücadele konusunda önemli bir adım atılacak ve anti-komünist ve anti-Darwinist propagandanın toplum genelinde de önemi fark edilecektir.  Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesi kapsamındaki çalışmalarında herkesin zamanla onun fikirlerini benimseyeceği ve yanında yer alacağı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde insanların arıların kovanlarına gelip sığındığı gibi Hz. Mehdi (a.s.)'a gelip sığınacakları şeklinde haber verilmiştir: Ebu Said Hudri Resulullah'dan rivayet ediyor:

MEHDİ (A.S.)'IN İZLEYİCİLERİ ONA SIĞINIRLAR, BAL ARILARININ KRALİÇE ARIYA SIĞINDIKLARI GİBİ (onun yanında güven ve huzur bulurlar), o yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)

PKK’ya Karşı Yürütülecek Fikri Mücadelede Halkımızın Desteği Çok Önemlidir:

* Devletimizin; Türk halkının komünizm, materyalizm ve Darwinizm’e karşı bilinçlenmesini sağlayacak sosyal politikalar oluşturması veya bu konuda ehil sivil toplum kuruluşlarını desteklemesinde;

* Basın yayın kuruluşlarının; kardeşliği, sevgiyi, merhameti ve inanç birliğini esas alan yayınlar yapmasında,

* Köşe yazarlarının; anti-komünist propagandaya devam ederek, teröre öldürücü darbenin vurulmasında işbirliği içinde hareket etmeleri çok önemlidir.

Bu somut adımların aynı zamanda hızlı, kararlı ve sürekli olması da Allah’ın izniyle alınacak neticeyi çabuklaştıracaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Marksist Leninist Komünist Düşüncenin Yıkılması İçin Bu Düşüncenin Kaynağı Olan Avrupa’da da Fikri Mücadele Başlatacaktır

“Bütün canlıları Allah yarattı" demeyi insanlık suçu gibi gösteren Avrupa, materyalizm ve Darwinizm fikrinin ilk ortaya atıldığı yerdir. Nitekim Darwin, Marks ve Engels Avrupalı’dır. İlk komünist ayaklanmayı baştan kişi olan Lenin de Avrupa’da eğitim görmüştür. Bu fikirlerin kaynağı olan Avrupa 17 Eylül 2007 tarihli "Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri" isimli raporunda, "Canlıları Allah'ın yarattığı inancı insan hakları için bir tehdittir" sözleri ile Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de yazıldığı gibi "İnsanları Allah yarattı" demeyi büyük bir suç ilan etmiştir. Bu, materyalist anlayış Avrupa Birliği kriterlerine göre, Avrupa’da komünizmin çok tehlikeli boyutlarda gelişme içinde olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim eldeki veriler PKK’nın, Avrupalı Marksist-komünist derin devletler tarafından yönlendirildiğini göstermektedir.Komünizmi destekleyenlerin nihai amacı, bütün dünyada komünist düzen kurmaktır. Dolayısıyla, ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin Batısı'nda da komünist rejim oluşturmak ve Türkiye`yi Doğu Komünist Türkiye ve Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Sonra da bütün Ortadoğu`ya komünizmi hakim etmektir.

Bu projeyi dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler destekleyip organize etmektedir. Bu sebeple, şimdiden, komünizmin şiddetle karşı olduğu din, devlet, ahlak, aile gibi gerçekleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindedirler. Yine aynı nedenle bütün kainatı ve canlıları Allah’ın yarattığı inancını yasaklamak için tedbirler almaktadırlar.

Türkiye’de de komünist derin devlet çetesinin birçok elemanının her tarafa sızdığı halk tarafından bilinmektedir. Halihazırda gizli olarak halk arasına, devletin birçok kurumuna ve basın organlarına dağılmış komünist devrimci, materyalist, Darwinist binlerce eski militan, -kendilerini gizlemiş olarak- kendi komünist ideallerine ulaşmak için faaliyet halindedir. Bunlar açık veya gizli olarak PKK'yı desteklemektedir. Bediüzzaman ahir zamanda ateist felsefelerin oluşturacağı bu tehlikeyi önceden bildirmiş, özellikle PKK gibi komünist örgütlerin Darwinist, materyalist felsefeler ve ateizmle güç bulacaklarını, Allah'ın varlığını inkar edecek tehlikeli bir çizgiye geleceklerini ifade etmiştir. Bu nedenle Hz. Mehdi (a.s.)'ın birinci vazifesinin, maddecilik fikri, yani Allah'ı inkar üzerine kurulmuş materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle mücadele etmek ve bu felsefelerin insanlar üzerindeki etkisini tam anlamıyla kaldırmak olacağını belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'ın, "FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ TAM SUSTURACAK TARZDA"bir çalışma yürüterek insanların imanlarının kurtulacağını belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin “TAM SUSTURACAK TARZDA”sözleri ile ifade ettiği bu gerçek, Hz. Mehdi (a.s.)’ın  dünyadaki Darwinist ve materyalist düşünceleri fikren ve ilmen ortadan kaldıracağını açıkça göstermektedir.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesi sonucunda başta PKK olmak üzere yeryüzündeki tüm fitneler, savaşlar, katliamlar, terör, şiddet ve anarşi eylemlerinin son bulacağını; yerini aydınlık, barış ve huzur dolu bir döneme bırakacağını ve  "fitnelerin önleneceğini" şöyle bildirmektedir:

FİTNELERİ ÖNLEMENİN KENDİSİNE ZOR GELMEYECEĞİ VE ÖLDÜRMENİN DE ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ EHLİ BEYT'İME MENSUP BİRİSİ SAHİP OLMADAN GÜNLER VE GECELER BİTMEYECEKTİR...(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

TOZLU, DUMANLI KARANLIK BİR FİTNE GÖRÜLECEK, BUNU DİĞERLERİ TAKİB EDECEK, TA Kİ EHLİ BEYT'İMDEN KENDİSİNE MEHDİ DENİLEN BİR ZAT ÇIKINCAYA KADAR. ŞAYET ONA YETİŞİRSEN, ONA TABİ OL VE HİDAYETE ERENLERDEN OL.(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

PKK’ya Karşı Fikri Mücadele Yürütülmesinin Önemi

Günümüzde PKK’nın Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir örgüt olduğu açıkça anlaşılmıştır. Bu örgütü ayakta tutan güç komünist, materyalist düşüncedir. Komünizmin temeli materyalizm, materyalizmin temeli ise Darwinizm'dir. Darwinizm'in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. Bu nedenle PKK’ya karşı bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda yapılması şarttır.  Çünkü bu materyalist - komünist düşünce bataklığı kurutulmadan, sivrisinekler tek tek ortadan kaldırılmaya çalışılarak terör eylemlerini durdurmak mümkün değildir.

Unutulmamalıdır ki; PKK, Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Taraftar bulamayınca da gücünü kaybederek yok olur. PKK'ya  karşı en büyük silah fikirdir. Bu büyük fikri darbe, Darwinizm'in ve materyalizmin yerle bir edilmesini sağlar. PKK'yı destekleyen başta Avrupa olmak üzere tüm dış desteklerin gücünü yok edecek en büyük eylem budur.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın  Terörle Mücadeledesinde En Önemli Konu Kuran Ahlakının Yaşanmasına Vesile Olmasıdır

PKK gibi terörist örgütlerin benimsediği materyalist Darwinist düşünce, din ahlakından uzak bir anlayışa sahip olduğundan, zorbalık, vahşet, merhametsizlik, sevgisizlik hakim olur. Bu görüşteki eli kanlı teröristler gözlerini kırpmadan masum kadınları, çocukları ve bebekleri katlederler. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) insanlara öğüt verecek, onları kötülüklerden menedip doğru yola sevk etmek  için gece gündüz tebliğ faaliyetlerinde bulunacaktır.

Bu kutlu şahsın yoğun biçimde devam eden büyük imani, milli, kültürel ve ilmi çalışmalarının sonucunda PKK büyük bir güç kaybına uğrayacaktır. Bu faaliyetlerin vesilesiyle Türk, Kürt, Laz ve Çerkez tüm Türk halkı birlik ve beraberlik ruhunu yeniden kazanacak, imanını muhafaza edecek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkma konusunda etkin bir tavır sergileyeceklerdir. Gençler de bu tebliğ faaliyetlerinin sonucunda ateist ve bölücü ideolojilere aldanmaktan kurtulacak, böylelikle terör örgütü ideolojik anlamda hiçbir destek bulamayacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın inkarcı felsefeleri fikri olarak tümüyle etkisiz hale getirerek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.), Kuran ahlakını tüm yeryüzüne hakim kılana kadar mücadelesine devam edecektir. Bir hadiste bu durum şöyle haber verilmiştir:

İNSANLAR, HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

PKK’yı Yaratan Allah’tır. Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle PKK’yı Yıkacak Olan da Allah’tır 

Yüce Rabbimiz dünya hayatında güzelliklerle çirkinlikleri, iyiliklerle kötülükleri, eksikliklerle mükemmellikleri bir arada yaratmış ve kusursuz bir imtihan sistemi kurmuştur. Bu imtihan ortamında insanlar bazen “zor anlar” olarak nitelendirebilecek bazı olaylar yaşarlar. PKK terör örgütü gibi tüm şiddet yanlısı örgütler ve zorba yönetimler de Allah tarafından özel olarak yaratılmış bu zor anlardandır. Ancak unutulmamalıdır; hayrı ve şerri yaratan Allah’tır. Bunun ilmi yalnızca Allah Katındadır. PKK gibi kanlı terör örgütleri de bir hikmet üzerine yaratılmışlardır. Bu nedenle terör örgütlerinin kurduğu tuzaklar ve hileli düzenler bu imtihanın gereğidir. Kimi zaman bu tuzaklar, vahşet ve şiddet olayları hemen bozulmaz; belirli bir süre devam eder ve ancak Allah’ın takdir ettiği süre geldiğinde ortadan kalkar.

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle Allah’ın terör örgütlerini tek tek yok edeceğini ve şiddet olaylarına son vereceğini bildirmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) döneminde tüm silahların susacağı ve savaşların sona ereceği şöyle müjdelenmiştir:

“SAVAŞ (ERBABI) DA AĞIRLIKLARINI (SİLAH VE MALZEMELERİNİ) BIRAKACAK.”(Sünen-i İbn-i Mace, 10/334)

Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (İmam Şa'rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496)

DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR... KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak.(Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.)’ın PKK Gibi Terör Örgütlerini ve Dünyadaki Şiddet Eylemlerini, Marksist ve Leninist Felsefeleri Fikren Yıkarak Yok Edeceğini Açıklamıştır:

Tarih boyunca terörün ve anarşinin şiddetlendiği dönemler olmuştur. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikası'nda “Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden (materyalizm, Darwinizm'den) tevellüd eden (doğan) bir cereyan-ı nemrudane (isyankar bir cereyan), gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek (yayılarak) kuvvet bulup, uluhiyeti (Allah'ın varlığını) inkar edecek bir dereceye gelir." (Emirdağ Lahikası, 259) ifadesi ile materyalizmin hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulacağını bildirmiştir. Tüm insanlığı tehdit eden bu soruna çözüm bulabilmek için çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Üstad Said Nursi Hazretleri ise terör ve anarşinin, dolayısıyla PKK terör örgütünün kaynağını “tabiiyyun, maddiyun felsefesi” yani materyalizm ve Darwinizm olarak tanımlamış ve Darwinizm'in ve materyalizmin insanlar üzerindeki etkisini tam olarak kaldırıp, bu deccali akımları fikren yerle bir edecek olan zatın  ahir zamanın büyük mehdisi olan Hz. Mehdi (a.s.) olacağı müjdesini vermiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikasında Hz. Mehdi (a.s.)’ın Darwinizm ve materyalizme karşı kazanacağı ve insanların imanına vesile olacağı başarıyı şöyle ifade etmiştir:

Birincisi: FEN VE FELSEFENİN tasallutiyle (etkisiyle) ve MADDİYYUN VE TABİİYYUN TAUNU, (materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı) beşer içine intişar etmesiyle (insanlar arasında yayılmasıyla), herşeyden evvel  FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi –Allah’ı tenzih ederiz- Allah'ı inkar eden dinsiz akımları) TAM SUSTURACAK TARZDA imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek (iman edenleri sapkınlıktan korumak)... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

SAYIN ADNAN OKTAR’IN PKK TERÖRÜNE ÇARPICI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- PKK'yı Hz. Mehdi (a.s.) Fikri Olarak Çökertecektir

ADNAN OKTAR: PKK’da ideolojik yönden, 40 yıldan beri aşağı yukarı yoğun çalışma yapıyorlar. Ben bilirim; azadi kürt diye bağırıp sokaklarda nümayiş yaparlardı. İlk defa o zaman duydum ve acayip şaşırmıştım. Kürtlere özgürlük falan, ne alaka dedik. Biz hep kardeşiz. Vatandaşlar bir bütün. Nereden çıktı bu? Lise yıllarında hayretle değerlendirmiştim. Ta o zamanlar bunun alt yapısını yaptılar. Anlattılar, propagandasını yaptılar ve bugünlere kadar olay geldi. Benim anlayamadığım gizemli ve esrarengiz bir şekilde devlet PKK’nın ideolojik propagandasına cevap vermiyor. Hayret edilecek bir şey bu. Mucize bu. Çok şaşırtıcı. Korkuyorlar desem, korkmazlar. Çekiniyorlar desem, çekinmezler. Yenilmeyeceklerini düşünüyorlar desem, çok açık yenildikleri. Çünkü bilimsel yönden net olay, çok açık. Mangal külü gibi. Üfürsen uçuyorlar. O tarzlar. Ama buna rağmen, bu adamlara, fikren dokunulmaması ve en etkili yöntem olarak fikri mücadele olduğu halde, fikri mücadeleye uzaktan yakından yaklaşılmaması çok şaşırtıcı ve hayret verici. Açıklanacak gibi değil, metafizik. Demek ki sahibini bekliyor. İlla ki, Hz. Mehdi (a.s.) bunların kafasını ilimle ezecek. PKK’nın. Allah ona nasip edecek. Bu anlaşılıyor. Çünkü nasıl olur cevap verilmez ? Gayet kolay. Biz de öncüleri olarak, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. (4 Ekim 2011, A9 TV)- PKK'yı da Firavunu da Yaratan Allah’tır, PKK'yı Yıkacak Olan da Allah’tır

ADNAN OKTAR: Komünizmi yaratan Allah’tır. Stalin’i yaratan Allah’tır. Lenin’i yaratan Allah’tır. PKK’yı yaratan Allah’tır. Abdullah Öcalan’ı yaratan Allah’tır. Hepsi bir hikmetle yaratılmıştır. Türk-İslam Birliği’ni oluşturmak için böyle şeytani güçlere, şeytanın etkisinde olan güçlere Allah yardım eder bazen. Onları güçlü olarak ortaya çıkarır. Müslümanlara da onlara karşı etkili olacak bir güç verir. Ve sonuç mükemmel olur. Hep tarihte böyle olmuştur. Firavunu yaratan da Allah’tır. Musa’yı yaratan da Allah’tır. Firavunun bütün konuşmaları daha annesinden doğmadan belliydi. Firavundan evvel Kuran vardı. Ne yapacağı, ne edeceği hepsi belliydi. Zaten söylüyor Tevrat’ta Allah. Kuran’da da söylüyor. “Asi olacak, yapmayacak” diyor. “Sen söyleyeceksin, harikalar göstereceksin, o ona uymayacak” diyor. “Ama sen söyle” diyor. Hakikaten öyle. Aynı şekilde oluyor. Mehdiyet’in karşısına komünizmi çıkaran da Allah’tır. Fakat Mehdiyet galip gelecektir. Çünkü haşa Allah’sız bir dünyaya Allah müsaade etmez. Allah Kendisi ile savaşan bir dünyaya müsaade etmez. Helak eder o dünyayı. Yok eder. Nitekim, bakın Hz. Mehdi (a.s.)’dan sonra, İsa Mesih (a.s)’dan sonra dünyaya komünizm hakim olacak. Komünistler hakim olacaktır. Komünizmin sonsuza kadar gitmesi gerekir onların kafasına göre. Doğru mu? Şu tarihi unutmasınlar; 1545 Hicri. Miladi 2120. Toz olacak bütün dünya ve kainat. Toz. Bulut haline gelecek böyle. Darmakeşan olacak. Hani komünizm öyle sonsuza kadar devam edecekti? Allah’ın gücüne karşı koyamazlar. Çünkü komünizmi yaratan Allah. Kendisi yaratıyor, Kendisi yıkar. Kendisi söker. Hz. Mehdi (a.s.)’ı onun karşısına Kendisi  çıkarır. Bütün güç Allah’ın elindedir. Ama onlar farkına varmıyorlar tabii. Farkına varmazlar. (1 Ekim 2011, A9 TV)

- PKK'nın Yok Edilmesi İçin 'Devlet Bilimde Tarafsız  Olmalıdır'

ADNAN OKTAR: Bir kere devlet taraf olmayacak. Diyalektik felsefeyi, materyalist felsefeyi devlet savunamaz.Devlet bunun arasında tarafsız olmak durumundadır. Yaratılışı da anlatacak, diyalektik felsefeyi de anlatacak. Başka şeyleri de anlatacak. Ona okuyan kendi karar verecek. Tek taraflı eğitim var. Hiç duydunuz mu? Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini devlet kitaplarında hiç okudunuz mu? Yazmaz. Yok öyle bir şey. Bilimsel bir gerçek, ama yazmıyor. Madem devlet bilimi savunuyo bilimi anlatsın. Bir proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği bilimsel bir gerçek olduğuna göre, bütün bilim adamları kabul ettiğine göre... Devletin kitaplarında bilim yok. Bilimin gereği olanı anlatsınlar. Yok. Üç yüz elli milyonun üstünde fosil Yaratılışı anlatıyor. Devletin kitaplarında görebiliyor musunuz? Yok. Bilimsel bir gerçek o. Paleontolojinin ortaya koyduğu bir gerçek. Bu da yok. O zaman devlet taraf gibi olmuş oluyor. Yani diyalektik felsefeyi savunan taraf olmuş oluyor. Olmaz o zaman. Devlet bilimde tarafsız olmak durumundadır. Materyalizm bir inançtır. Materyalizmi devlet savunamaz. İki görüşü de sunmak durumundadır. Ama müdahale etmez, o kadar. (27 Eylül 2011, A9 TV)

- PKK’ya karşı ilmi mücadele yapılmıyor. En vahim eksik budur

ADNAN OKTAR: PKK’ya karşı ilmi mücadele yapılmıyor. En vahim eksik budur. Bilimsel mücadele yapılmıyor. Bundan büyük eksik olur mu? Adamlar ideolojik propaganda yapıyor. Geceli gündüzlü ideolojik propagandayla adamları dağa çıkarıyor. İdeolojik propaganda sonucunda adamlar canını verecek hale geliyorlar, malını verecek hale geliyorlar. Bu ideolojik propagandaya karşı ideolojik propaganda yok. Karşı mesela anti-diyalektik felsefe, anti-Darwinist, anti-komünist, anti-Stalinist faaliyet yok. Bu çok hayatidir. Nasıl tam olur? Olur mu? Vahim bir eksiklik var. Bunu kabul edip, düzeltmek gerekiyor. “Yok” derse, doğru söylememiş olur. Olur mu öyle şey? Var.

Kalplerine jandarma konacak, kalplerine. Biz “jandarmayla hallolsun” demiyoruz ki. Zaten “jandarmayla olmaz” diyoruz. “Jandarmayla, polisle, askeri operasyonla olmaz. İlmi çalışmayla olur” diyoruz. Kalplerine jandarma koyacaksın. Ne yapacaksın? Kuran hakikatlerinin anlatılması gerekiyor. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması gerekiyor. “Devlet Kuran’ı anlatamaz” diyorlar, anlatabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla anlatabilir. Ama bilimsel eğitim, bilimin gerçeklerini nasıl anlatamaz devlet? Bir proteinin tesadüfen meydana gelip gelmediğini devletin profesörleri bilmiyor mu? Biliyorlar. Bu gerçeği söyleyecekler. Diyecekler ki, “arkadaşlar, bir protein tesadüfen meydana gelemez. Proteinin meydana gelmesi metafiziktir.” Gerçek bu. Herkes bunu kabul ediyor. Dawkins, o da diyor. “Uzaylılar yaptı” diyor. “Bilimsel olarak mümkün değil, tesadüfen olması” diyor. Bunun anlatılması lazım. Biz “jandarmayla olacak” demedik ki. “Bilimsel eğitimle olur” dedik. En vahim eksik budur. Bunu görmezden gelince artık bunun arkasına ne söyleyelim biz? (27 Eylül 2011, A9 TV)

Masaüstü Görünümü