Harun Yahya

A9 TV Yayınları Hakkında Dikkatle Okunması Gereken Önemli Bir Açıklama


 

Özellikle son dönemlerde bir kısım kişiler, Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’de yayınlanan günlük canlı sohbetleri ile ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulunmaktadır. Söz konusu yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki hususların çok iyi anlaşılması gerekmektedir:

Sayın Adnan Oktar, Kuran hükümlerine ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine sıkı sıkıya bağlı olan ve bunlardan asla ödün vermeyen son derece samimi bir insandır. Yaptığı programlar, yazdığı kitaplar, makaleler ve bu eserlerden faydalanılarak hazırlanan internet siteleri ve videolarla tüm dünyaya Allah’ın Yüce Varlığının delillerini göstermiş, insanların iman sahibi olmalarına, Allah’ı sevmelerine ve imanda derinleşmelerine vesile olmuştur. Eserleri ve yaptığı değerli izahlar dünyadaki hemen her dile çevrilmekte ve internet yayınları ile ÜCRETSİZ olarak tüm dünyaya ulaştırılmaktadır. Televizyonda yapmakta olduğu günlük sohbetler her gün hem uydu yayınından hem internet yayınından ortalama on milyonlarca kişi tarafından izlenmekte, aynı zamanda simultane İngilizce çeviri ile yabancılara ulaştırılmaktadır. İngilizce Harun Yahya internet sitesi, Türkçesi ile birebir olarak güncellenmekte ve Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından milyonlarca insan, Sayın Adnan Oktar’ın değerli izahlarını ve eserlerini anında takip edebilmektedir. Dünya çapında Darwinist ideolojiye karşı bu kadar etkili bilimsel mücadele vermiş, Allah’ın Varlığını bilimsel ve imani delillerle tüm dünyaya bu kadar etkili şekilde göstermiş ve her kesimden her insana hitap ederek insanların imanına vesile olmuş en tesirli kişilerden birinin Sayın Adnan Oktar olduğu açıktır.

Fakat Sayın Adnan Oktar ve kendisiyle birlikte günlük canlı yayınlara katılan arkadaşları, hiçbir zaman hiç kimseye kendilerini örnek almalarını öğütlememişlerdir. Örnek alınacak kişiler Peygamberlerdir, sahabelerdir. Bu gerçek, sürekli olarak A9 TV canlı yayınlarında gerek Sayın Adnan Oktar, gerekse arkadaşları tarafından açıkça dile getirilmektedir. A9 canlı yayın programları Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine tam anlamıyla uygundur. Fakat buna rağmen eleştiri getirmekte ısrar eden kişilerden beklenen oradaki şahsi hayat şeklini benimsemeleri değildir. “Hayat şeklini benimsemiyorum o zaman anlatılanları da tasvip edemem” mantığı son derece cahilce ve tehlikeli bir mantıktır. Bu, “eğer Peygamber değilse, kitapları okunmaz, fikirleri benimsenmez” demekle neredeyse aynı şeydir. İnsanların söz konusu canlı yayınlarda esas almaları gereken; Allah’ın varlığını gösteren doğru ve etkileyici anlatımlardır. Söz konusu sohbet programlarında anlatılanların doğruluğu ve her kesimden her insanda çok etkili olduğu ise kimsenin reddedemeyeceği açık bir gerçektir.

Dahası, Sayın Adnan Oktar’ın televizyon programları ve eserleri, çok çeşitli kesimlerden insanların İslam’ı benimsemelerine ve dini yaşamalarına vesile olmuştur. Daha önce İslam’ı neredeyse hiç tanımayan üniversite öğrencileri, ateistler, Darwinistler, Hristiyan ve Musevi inanışta olanlar, ailesinden hiçbir dini eğitim almamış olup kendisi de dini tanımayanlar, komünist Marksist görüşe sahip olanlar, şüphe içinde olanlar, kısacası farklı kesimden çok fazla sayıda insan samimi birer Müslüman olmuşlardır. Çünkü Sayın Adnan Oktar, tıpkı Peygamberimiz (sav)’in Ukaz Panayırında yaptığı gibi, İslam dininin özündeki sevgi, şefkat, korumacılık ve güçlü tebliğ özelliklerini gereği gibi yerine getirmekte ve insanları kıyafetlerine, inançlarına, yaşam tarzlarına göre değerlendirmeden herkese Rabbimiz’in Yüce Dinini anlatmaktadır. Bu vesileyle herkes İslam dinini yaşayabileceğini görmektedir. Allah’ın izniyle Sayın Adnan Oktar’ın vesilesiyle İslam dinine girenlerin ve imanda derinleşenlerin sayısı yakın bir gelecekte çok daha fazla artacaktır. Dolayısıyla samimi bir Müslümanın, Müslümanları değerlendirirken önce onun Allah için hizmetine bakması gerekir. 

Masaüstü Görünümü