Harun Yahya

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır


Hadislerde Ahir Zaman’da ortaya çıkacağı haber verilen Hz. Mehdi (a.s.), 1400 seneyi aşkın bir süredir tüm İslam aleminin büyük bir sevgi ve muhabbetle beklediği; her dönemde, yaşayan her Müslümanın, yanında olmayı istediği; Allah'ın çok büyük bir lütufla lütuflandırdığı ve çok şerefli bir görevle vazifelendirdiği mübarek bir şahıstır. Peygamberimiz (sav), ‘İslam ahlakının tüm dünyaya hakim kılınması’ gibi, tüm İslam aleminin hasretle beklediği büyük bir nimeti, Allah’ın, Hz. Mehdi (a.s.)'ye nasip edeceğini bildirmiştir.

Peygamberimiz (sav)'in verdiği bilgilere göre, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışı çok yaklaşmış; bu tarihi olayın gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. Hadislerin işaretlerine göre Hz. Mehdi (a.s.) görevine başlamış durumdadır ve insanlar arasında faaliyetlerini yürütmektedir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)’nin kim olduğu halen bilinmemekte; insanlar, aralarında olduğu halde onu tanınmamakta, onu ‘Hz. Mehdi (a.s.)’ sıfatıyla bilmemektedirler.

Oysa ki insanların onu tanıyabilmesi için, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde çok fazla detaylı bilgi, işaret ve delil verilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin tanınmasında ipucu veren önemli bir bilgilerden biri ise, “Hz. Mehdi (a.s.)'nin namının ve şöhretinin dünya çapında sürekli olarak yayılmasıdır”. İnsanlar, Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bilmeseler de, hadislerde belirtilen pek çok şekilde, Hz. Mehdi'yi sıklıkla görecek, sesini duyacak, fikirlerini öğrenecek, eserlerini, çalışmalarını izleyecek ve yine sıklıkla ondan bahsedeceklerdir. Hadislerde bu dönemde tüm insanların çok sık olarak Hz. Mehdi (a.s.)'den bahsedecekleri, onun adını anıp, onun hakkında konuşacakları, ona karşı büyük bir sevgi ve muhabbet duyacakları şöyle bildirilmiştir:

 
MEHDİ ZUHUR EDER, HERKES SADECE ONDAN KONUŞUR, O'NUN SEVGİSİNİ İÇER VE O'NDAN BAŞKA BİR ŞEYDEN BAHSETMEZLER.1


 
 

Hz. Mehdi (a.s.) gelince, İNSANLAR ONU AŞK VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR.2

Mehdi, (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler... Cebrail onların önünde, Mikail de arkalarında bulunur. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) MAHLUKAT ARASINDA SEVİLİR.3 ________________________________________1 (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
2 (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)


3 (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)

  

Seleme b. Züfer şöyle der: “... HZ. MEHDİ (a.s.) İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI VE HİÇBİR GAİB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN KADAR AZİZ VE SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA KIYAM EDECEKTİR.” 4Muhakkak ki o (Hz. Mehdi (a.s.)), insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, MEHDİ'NİN KENDİLERİNE EN SEVGİLİSİ OLMADIKÇA ÇIKMAYACAKTIR.5
ALLAH (C.C.) BÜTÜN İNSANLARIN KALPLERİNİ ONUN (MEHDİ'NİN) MUHABBETİYLE DOLDURACAKTIR.6
 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ŞANI, İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAYILACAKTIR
Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır. Bunda internet, televizyon ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin şanının, internette yayınlanan görüntü ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir:
 

İmam (a.s) (Hz. Mehdi (a.s.)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir...7 
Şüphesiz ki KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)) ZAMANINDA BİR MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA OLAN KARDEŞİ KENDİSİNİ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA OLAN KARDEŞİNİ GÖRÜR.8


________________________________________4 (El-Havi, c. 2, s. 159)
5 (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27)
6 (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
7 (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
8 (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 391)


 

Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (a.s.)'nin sesini ve görüntülerini, kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir:

 
İkdu’d-Durer’de der ki: BU SES BÜTÜN YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAKTIR.9


 
Semadan, arz ehline samil olan BİR SES Kİ, HERKES BUNU KENDİ LİSANINDA İŞİTİR.10

Semadan bir ses onu ismiyle çağıracak ve DOĞUDA, BATIDA HATTA UYKUDA OLAN BİLE BU SESİ DUYACAK ve uyanacaktır.11Bir başka hadiste ise, Hz. Mehdi (a.s.)'nin, insanların Doğu (Müslüman alemi) ve Batı (Hıristiyan alemi) hakkında merak edilip kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap vereceğine ve bunlara insanların da şahit olacağına işaret edilmiştir.

Ahir zamanda gelişen teknolojinin vesilesi ile internet ve televizyon aracılığı ile dünyanın her yerindeki insanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin açıklamalarına şahit olacaklardır. Kendisine, merak edilen tüm sorular sorulacak, o da bunları cevaplayacaktır:
... HZ. MEHDİ (A.S.) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR.12
 

  HADİSLERDE BELİRTİLEN, “GÖKTEN BİR ELİN UZANIP, ‘ŞU HZ. MEHDİ (A.S.)’DİR, ONA UYUN’ DEMESİ”, TV VE İNTERNETTE GÖRÜNECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEYA HZ. İSA (A.S.)'NIN ELİ OLACAKTIR 


Keza (N. b. Hammad) Zühri’den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ŞÖYLE BİR SES İŞİTİLİR: “ALLAH’IN EVLİYASI FALANIN ASHABIDIR” (Yani Mehdi (a.s.)’yi kast ediyor)
Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR. 13 
... İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...14

_______________________________________

9 (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51)
10 (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201)
11 (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)
12 (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)
13 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)
14 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  69)
15 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  51)

 
SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve “emiriniz Mehdi’dir” şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.
O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.15

(Hz. Musa) (Bir de) Elini sıyırdı, o da anında BAKANLARA BEMBEYAZ (GÖRÜNÜVERDİ). (Araf Suresi, 198)


Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tanıtacak alametlerden birinin de, ‘gökyüzünden uzanacak olan bir el’ olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre, ‘insanlar bu eli görecek, ona bakacaklardır’. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu el ile birlikte insanlara, “Allah'ın evliyası, falanın ashabı olan Hz. Mehdi (a.s.) budur” diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi (a.s.)'nin sesi olacaktır.” Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (a.s.)'yi en iyi bilen kişi olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi anlatacaktır.

Yine hadislerdeki bu işaretlere göre, Hz. Mehdi (a.s.) televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin elini göreceklerdir. Yine işaretlerden, Kuran'da haber verilen Hz. Musa’nın eli gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’nin de, çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı; ve elinin sürekli olarak önplanda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır.

Bir başka hadiste de “Hz. Mehdi (a.s.)'nin konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri” haber verilmiştir:
 
Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR.16


İşte tüm bu hadislerle işaret edilen “bu elin insanlar tarafından görünmesi”, Hz. Mehdi (a.s.)'yi insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır.


________________________________________

15 (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
16 (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174)
HADİSLERDE, İNSANLARIN HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ EVLERİNDE, SOKAKLARDA GÖRECEKLERİ, ONU SIKLIKLA İZLEYECEKLERİ; ANCAK ‘HZ. MEHDİ (A.S.)’ OLDUĞUNU FARK ETMEYECEKLERİ HABER VERİLMİŞTİR
Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gaspolunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (HZ. MEHDİ (A.S.)) ONLARIN ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER. AMA ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (A.S.))'Yİ TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf’a verdiği gibi ona izin verir. 17


Amr bin Sa’d, Emirülmüminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam’dan nakleder: “... Ali’nin Rabbine andolsun ki hüccet (HZ. MEHDİ (A.S.)) AYAKTA OLACAK, DÜNYANIN YOLLARINDA YÜRÜYECEK, EVLERE VE SARAYLARA GİRECEK, BU YERİN DOĞUSUNDA VE BATISINDA GEZECEK, SÖZLERİ DUYULACAK, CEMAATE SELAM VERECEK, GÖRECEK ama vaadedilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek.” 18


Peygamberimiz (sav), ortaya çıkışından önceki dönemde Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar arasında sıklıkla görüleceğini; insanların onu evlerinde otururken, sokaklarda dolaşırken göreceklerini, televizyonlardan, internetten sesini duyup görüntülerini izleyeceklerini, ismini duyacaklarını, ancak buna rağmen onun Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu tanıyıp anlamayacaklarını bildirmiştir. Aynı şekilde Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar arasında, çarşılarda, pazarlarda da dolaşacağını; ancak onun Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu ummadıkları için insanların yine onu herhengi biri zannedip tanımayacakları da belirtilmiştir. Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (a.s.)'nin insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, ‘Hz. Mehdi (a.s.) sıfatıyla tanınmayan’ bir kimse olacağını göstermektedir.


________________________________________________

17 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)
18 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)
Yine Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (a.s.) hakkında verdiği detaylardan, Hz. Mehdi (a.s.)'nin namının ve şöhretinin insanlar arasında iki şekilde yayılacağı anlaşılmaktadır:

1- HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ŞÖHRETİ, ESERLERİ VE FİKRİ MÜCADELESİ YOLUYLA DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE YANKI BULACAKTIR:

Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda insanlar arasında oldukça tanınan, bilinen, gündemde olan ve hakkında konuşulan bir kimse olacaktır. İnsanlar, ortaya çıkışından önce onun Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bilmeyecekler; ama onu çok yakından tanıma imkanı bulacaklardır. Allah, şöhretini dünya çapında yayarak, yaptığı faaliyetleri görülmemiş şekilde etkili kılarak, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tanıtacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin, bu şekilde dünya çapında insanlar arasında tanınması, öncelikle Hz. Mehdi (a.s.)'nin eserleri ve faaliyetleri yoluyla gerçekleşecektir. Allah'ın özel bir ilim, hikmet, anlatım çarpıcılığı, feraset, basiret, tebliğ ve etki gücü ile güçlendirdiği Hz. Mehdi (a.s.)'nin her sözü, her çalışması, her eseri dünyanın dört bir yanında muthiş bir yankı uyandıracaktır. İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bilmedikleri halde, çok geniş çapta kitleler, eserlerindeki akıl, hikmet, özlü ve samimi anlatım nedeniyle Hz. Mehdi (a.s.)'ye büyük bir saygı ve sevgi ile bağlanacak; onun gösterdiği yolu izleyeceklerdir. Aynı şekilde muhalifleri de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin etki gücü karşısında şaşkına dönecek, onlarca yıldır sürdürdükleri sapkın fikir akımlarını bir hamlede yerle bir eden bu kimsesinin adını sıklıkla dile getirerek yine Hz. Mehdi (a.s.)'nin şanını ve fikri gücünün dünyanın her yerinde duyulmasına vesile olacaklardır.


2- DECCAL’İN BASKI VE SALDIRILARI SONUCUNDA HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÜNÜ VE ŞANI DÜNYANIN HER YANINA YAYILACAKTIR

Ahir zamanda inkarın insanlar arasında yayılması için mücadele edip, insanları kötülüğe sürüklemeye çalışacak olan Deccal’in önündeki en önemli engel, Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)'nin samimi iman, akıl ve hikmet ile etkili olması, Deccal’in engel olamayacağı bir durumdur. Bu yüzden, Deccal de batıl bir takım yöntemlere başvurarak Hz. Mehdi (a.s.)'yi toplumda ve insanlar arasında etkisiz hale getirmeye çalışacaktır.

Bir hadiste “Hz. Mehdi (a.s.)'nin, yaşadığı devirde izleneceği, gözetleneceği ve baskı altına alınmak isteneceği” şöyle bildirilmiştir:
Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:  Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCAL'IN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.19


  

Peygamberimiz (sav)'in bu hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Deccal'in silahlı adamları tarafindan gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kuran'da da, hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri şöyle bildirilmiştir:O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin." (Müminun Suresi, 25)Ancak Peygamberimiz (sav)'in de belirttiği gibi, Deccal'in bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak; hatta aksine Hz. Mehdi (a.s.)'nin etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöhretinin daha da yayılmasına vesile olacaktır. 

Peygamber Efendimiz (sav) diğer bir hadisinde de, aleyhteki tüm baskı ve saldırıların Hz. Mehdi (a.s.)’yi daha da güçlendireceği şöyle haber verilmiştir:

 
Mümin şahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. ARTIK O ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. BU SEFER (DECCAL) ONU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. İNSANLAR DECCAL'İN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞINI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR.20

 

Hadiste ahir zamanda Deccal'in, Hz. Mehdi (a.s.)'nin eline ve ayağına zincir vurulacağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, “Hz. Mehdi (a.s.)'nin ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve tımarhanelerine atılacağı” anlaşılmaktadır.

Ancak hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi" ifadesi, Hz. Mehdi (a.s.)'ye yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ününün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir.

Yine hadiste, “Deccal’in Hz. Mehdi (a.s.)'yi bir ateş içine atması” da, Deccal’in kötülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (a.s.)'nin gücünü arttırmış olacağını göstermektedir. Deccaliyet'in savunucuları, Hz. İbrahim gibi Hz. Mehdi (a.s.)'yi de manevi bir ateşte yakacaklarını iddia edecekler, ama Allah o ateşi soğuk ve esenlik kılacak, inkar edenlerin tuzaklarını bozacak ve yöndeki her girişimlerini de Hz. Mehdi (a.s.)'nin şanını şöhretinin, etki gücünün artmasına vesile kılacaktır.


_________________________________________

19 (Mehdilik ve Imamiye 37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)
20 (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
HZ. MEHDİ (A.S.), ‘BEN HZ. MEHDİ (A.S.)’YİM’ DEMEYECEK; ANCAK İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET PERDESİNİ KALDIRARAK, ‘MEHDİ GERÇEĞİNİ’ ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR
Hz. Mehdi (a.s.) hiçbir zaman için insanlara, “Ben Mehdiyim” demeyecektir. Allah, Peygamberimiz (sav)'in diliyle haber verdiği alametlerle, onu insanlara tanıtacaktır. Bu alametlerden biri de, “HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ İNSANLARA EN İYİ ANLATACAK OLAN KİŞİNİN YİNE YALNIZCA HZ. MEHDİ (A.S.) OLMASI”dır. Hz. Mehdi (a.s.) yaptığı çalışmalarla; Peygamberimiz (sav)'in hadislerini ve İslam alimlerinin Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki açıklamalarını en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi en mükemmel şekilde tanıtacaktır. Bir hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili verdiği bilgilerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı, bu sebeple de Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru şekilde açıklayacak kişinin de yine sadece Hz. Mehdi (a.s.) olacağı şöyle bildirilmiştir:

 
Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “...Buyurdu ki: Hz. Mehdi (a.s.) kıyam ettiğinde Resulullah’ın yolundan gidecektir.  YALNIZ O (HZ. MEHDİ (A.S.)),  RESULULLAH’IN ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR...”21 


Hz. Mehdi (a.s.) bu hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça “Ben Hz. Mehdi (a.s.)’yim demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp “Mehdi gerçeğini” anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)’den bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (a.s.) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.


______________________________________

21 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

Masaüstü Görünümü