Harun Yahya

Vatikan depremlerle sarsılıyor! -1-


 
Roma'daki depremin merkez üssünün Paganica yerleşim yerinde bulunan Katolik bir manastırın 10 kilometre altı olduğu tespit edildi. 6.3 büyüklüğündeki depremde tespit edilebilen son rakamlara göre yaklaşık 300 kişi öldü, 100'ü ağır 1500 kişi yaralandı ve 50 bin kişi evsiz kaldı. Bu depremin, son otuz yıldır İtalya'da yaşanan en büyük deprem olduğu kaydedildi. 6 Nisan gecesi Türkiye saati ile 04:30 civarında meydana gelen deprem, başkent Roma da dahil olmak üzere, İtalya’nın orta kesimlerinde çok şiddetli hissedildi.
 
Bölgede 7 Nisan tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı şokun ardından ise L'aquila'da bazı evlerle, binalar yıkılırken ölü sayısında da artış meydana geldi.
 
Ahir zamanın önemli alametlerinden biri de depremlerin artmasıdır. Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'nin zuhur edeceği dönemde depremler olacağını birçok hadisinde detaylı olarak anlatmıştır. Hz. Mehdi (as)'nin çıkış alametlerinden olan depremlerden biri de, Peyamberimiz (sav)'in haber verdiği gibi İtalya'da olacak bir depremdir. Hadiste Hz. Mehdi (as)'nin ilmi çalışmalarıyla Roma'yı manen fethedeceği haber verilmekte ve Vatikan'ın surlarının bir depremle yıkılacağı anlatılmaktadır. Hadiste bildirilen Vatikan'ın surlarının yıkılması, yaşanacak depremde bu bölgedeki evlerin, kiliselerin, kısaca binaların yıkılmasına ve tahrip olmasına işaret etmektedir.
 
 
 
"...Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri ... (Roma'yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir... O şehrin (VATİKAN'IN) SURLARI BİR BİR (DEPREMLE) YIKILACAKTIR ..."
 (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, sf. 204)
 
Bu hadiste Hazreti Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri olarak haber verilen VATİKAN DEPREMİ, 6 Nisan’da  meydana gelen şiddetli deprem olabilir. Bu deprem neticesinde Vatikan'ın surlarında tahribat meydana gelmiştir. Bir çok bina yerle bir olmuştur.
HAZRETİ MEHDİ (AS)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLAN ‘DEPREMLERİN ÇOĞALMASI’ İLE İLGİLİ DİĞER HADİSLER:
 
·         …DEPREMLER ÇOĞALMADIKÇA, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 109)
 
Peygamberimiz (s.a.v.) yukarıdaki hadisinde "depremlerin çoğalmasını" ahir zamanda Hazreti Mehdi (a.s.)’nin çıkış zamanında meydana gelecek alametlerden biri olarak ifade etmiştir. Gerçekten de 20. ve 21. yüzyıl on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle tarihe geçti. Kobe’deki şiddetli deprem, Türkiye’de, Tayvan’da, Yunanistan’da ve Meksika’da birbiri ardınca meydana gelen depremler, 2008 yılında Siçuan’da 70.000 kişinin öldüğü deprem ve son olarak Roma’da meydana gelen depremler ahir zamana bakan çok önemli işaretler içermektedir.
 
·         "Ümmetimde ZELZELELER olur. Öyle ki, BU ZELZELELERDE ON BİN, YİRMİ BİN, OTUZ BİN KİŞİ ÖLÜR. Allah, bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar."
 
(İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, sf.81)
 
·         BARINACAK EVLER, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız zaman yaklaşmıştır. ÇÜNKÜ EVLERİNİZİ DEPREMLER YIKACAK, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir.
 
(Nuaym bin Hammad, Geleceğin Tarihi 1, sf.82)
 
·         Hilafetin Arzı-Mukaddeseye indiğini görürsen bil ki, artık ZELZELELER, kederler, büyük hadiseler yakındır. O gün kıyamet insanlara şu elimin başına olan yakınlığından daha yakındır.
 
(Ebu Davud, Cihad 37, sf.2535, Kütüb-i Sitte, cilt 14, sf.339)
 
·         Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgarları, (ZELZELEYİ) yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını (kazfi)) bekleyin.
 
(Tirmizi, Fiten 39, sf.2211, Kütüb-i Sitte, cilt 14, sf.341
 
 
·         İlim kalkmadıkça, DEPREMLER ÇOĞALMADIKÇA, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.
 
(Buhari, İbni Mace, Kıyamet Alametleri, s.108)
 
 
HAZRETİ MEHDİ (AS)’ NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLAN ‘DEPREMLERİN ÇOĞALMASI ’İNCİL'DE ŞU ŞEKİLDE ANLATILMAKTADIR :
 
Hz. Mehdi (a.s.)'nin geleceği dönem olan ahir zamanın alametleri, İncil'de kimi zaman açık ifadelerle, kimi zaman da işari anlatımlarla açıklanmaktadır. İncil'deki bu ifadelere bakıldığında, Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış zamanındaki bu dönemde, ahlaki ve sosyal bozulma yaşanacağı, büyük savaşların olacağı, insanlara dehşet veren felaketlerin ve DEPREMLERİN YAŞANACAĞI, gökyüzünde olağanüstü olayların meydana geleceği, insanların din ahlakından uzaklaşacağı, adaletsizlik ve haksızlığın yaygınlaşacağı, samimi olarak iman edenlerin baskı göreceği, huzur ve güvenliğin yerini kargaşa ve tedirginliğin alacağı görülmektedir. Hazreti Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olan ‘DEPREMLERİN ÇOĞALMASI’ İncil'de şu şekilde geçmektedir:
 
·         Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir... DEPREMLER OLACAK. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta, 24: 7)
 
·         ŞİDDETLİ DEPREMLER... OLACAK. Amabütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi ... zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. (Luka, 21:11-12)
 
·         ... GÜNLER GELECEK Kİ, O VAKİT BURADA YIKILMADIK TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYACAKTIR. (Luka, 21:6 )
 
·         ... Öylesine büyük bir DEPREM oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. BÜYÜK KENT ÜÇE BÖLÜNDÜ. ULUSLARA AİT KENTLER DE YERLE BİR OLDU... (Esinleme, 16:18-19)
 
·         Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer DEPREMLER, kıtlıklar olacak. Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Markos, 13:8)
 
·         Kuzu altıncı mührü açınca, BÜYÜK BİR DEPREM OLDUĞUNU gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. (Esinleme, 6:12)
 
 
HAZRETİ MEHDİ (AS)’ NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLAN ‘DEPREMLERİN ÇOĞALMASI’ TEVRAT’TA ŞU ŞEKİLDE ANLATILMAKTADIR :
 
Musevilere göre, Mehdi (onların tabiriyle Mesih) gelmeden önceki devirde, dünyaya dinsizlikten kaynaklanan ahlaki çöküntü hakim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir artacak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, küfür ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, DEPREMLER, zulüm ve savaşlar birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve yoksulluk artacaktır. Musevilerce kutsal kabul edilen kaynaklarda, ahir zamanda Hazreti Mehdi (a.s.)'nin çıkış alameti olan DEPREMLER şu şekilde anlatılmaktadır:
 
·         DÜNYANIN TEMELLERİ SARSILACAK. YERYÜZÜ BÜSBÜTÜN ÇATLAYIP YARILACAK, SARSILDIKÇA SARSILACAK. DÜNYA... YALPALAYACAK , BİR KULÜBE GİBİ SALLANACAK...(Yeşaya, 24:18-20)
 
·         Bundan ötürü gökleri TİTRETECEĞİM ve ... DÜNYA YERİNDEN OYNAYACAK(Yeşaya, 13:13)
 
·         O zaman DÜNYA SARSILIP TİTREDİ; DAĞLARIN TEMELLERİ DE OYNADILAR VE SARSILDILAR...Suların derinlikleri göründü, ve dünyanın temelleri açıldı. (Mezmurlar, 18:7, 15)
 
·         ... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve ZELZELE ile VE BÜYÜK GÜRÜLTÜ İLE, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)
 
 
 
 

Roma'daki depremin merkez üssünün Paganica yerleşim yerinde bulunan Katolik bir manastırın 10 kilometre altı olduğu tespit edildi.
7 Nisan2009, Sabah
8 Nisan 2009, Yeni Şafak
7 Nisan 2009, Bugün

7 Nisan 2009, Kıbrıs Gazetesi
7 Nisan 2009, Milliyet

7 Nisan 2009, Hürriyet7 Nisan 2009, Bugün
7 Nisan 2009, Radikal


7 Nisan 2009, Türkiye
1  -  2Masaüstü Görünümü