Harun Yahya

Zerdüştlükte mehdilik inancı

Eski İran’da yaygın olan ve Hint - Avrupa kültürüne ait putperest bir inanış haline gelmiş olan zerdüştlük, yaklaşık 3500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bozulmuş ve zaman içinde aslından tamamen saptırılmış olduğu açıkça görülen bu din, muhtemelen hak bir dinin tahrif edilmiş halidir. Bu tahrif edilmiş din incelendiğinde, hak dinlerde yer alan inanç esaslarına rastlanmakta; Allah’a, meleklerine ve kıyamet gününe iman, cin ve şeytanların varlığı gibi hak dinlere mahsus olan inançların bu dinde var olduğu görülmektedir.

Zerdüştlük inancında yer alan konulardan biri de, insanların dünyada güzel bir hayat yaşamalarına vesile olacak, zuhur ettiği vakit dünyaya güzellik, fayda, huzur ve barış getirecek olan bir kurtarıcının yani Hz. Mehdi (a.s.)’nin varlığıdır. 

Zerdüşt inancına göre, Sauşyant (Dünyanın Kurtarıcısı) adında biri (Hz. Mehdi (a.s.)) zuhur edecek ve ehrimeni yani şeytanı fikren mağlup ederek dünyayı şeytanın etkisinden kurtaracaktır. Sauşyant olarak tanımlanan kişi Hz. Mehdi (a.s.)’dir ve ahir zamanda dünyayı şeytandan ve onun etkisinden, yani dinsiz felsefelerden ve ideolojilerden temizleyecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin etkisi tüm dünyaya yayılacak, dünyanın her yeri Allah’a iman eden insanlarla dolacaktır. Bu inanç, Zerdüşt kitaplarında açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.) hakkında şöyle belirtilmektedir:
Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (a.s)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'İn Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... HZ. MEHDİ (A.S.) DÜNYAYI FETHEDECEK, ... O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR."(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)Zerdüşt inancında da aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.) hakkında rivayet ettiği tanımlara benzer tanımlar yer almaktadır. Muhtemelen o dönemde söz konusu topluma hak bir peygamber gelmiş ve bu peygamber de kavmine Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişini müjdelemiştir.

Hz. Mehdi’nin gelişini Zerdüşt kaynaklarında şöyle müjdelenmektedir: “... O KİMSE Kİ ONA “SAUŞYANT (HZ. MEHDİ (A.S.)) VE ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)) DERLER.


(Ferverdin Yeşt, 128-129, paragraf)
“O (HZ. MEHDİ (A.S.)) TÜM MADDİ VARLIKLARA YARAR VERECEĞİ İÇİN ONA SAUŞYANT DERLER.”
“DÜNYADA İSMİ VE CANI OLAN HER ŞEY ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)) IŞIĞI İLE, FENA BULMAYAN YAŞAMA KAVUŞACAĞI İÇİN ONA ESTEVT İRİTE DERLER.” (Ferverdin Yeşt,  128-129, paragraf)

Zerdüştlerin kitabı olan Ferverdin Yeşt de Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelmesiyle birlikte dünya üzerinde tüm canlı varlıkların çok güzel, huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacakları ifade edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerde de Hz. Mehdi (a.s.)’nin tüm dünyaya fayda getireceği, güzellikler sunacağı, o zamana kadar acı, zorluk, zulüm ve düşmanlıkla dolan dünyanın Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişiyle birlikte huzura, güvenliğe kavuşacağı ifade edilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) adaletsizlik, haksızlık ile dolu olan dünyayı adaletle, hakla doğrulukla dolduracaktır:
Haris b. Ebu Usame ve Ebu Naim, Ebu Said-il Hudri’den tahric ettiler. O dediki, ResulAllah (s.a.v.) buyurdu: YERYÜZÜ ZULÜM VE DÜŞMANLIKLA DOLDUKTAN SONRA, MUTLAKA BENİM EHLİ BEYTİM’DEN BİRİSİ (HZ. MEHDİ (A.S.)) ÇIKAR. VE NASIL DAHA ÖNCE ZULÜM VE DÜŞMANLIKLA DOLUYSA, O DÜNYAYI ADALETLE DOLDURUR.Celaleddin Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 10


Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O (HZ. MEHDİ (A.S.))YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK.(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Zerdüşt inancında, Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhuruyla birlikte tüm dünya yalandan, samimiyetsizlikten, şeytani sahtekarlıklardan, düzenbazlıktan temizlenecektir. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’a büyük bir sevgi ve korkuyla bağlı ve çok ihlaslı bir insan olacaktır. Ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında kahraman ve cesur yardımcıları yani talebeleri olacaktır:


“... ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)), ALLAH’IN ELÇİSİ OLARAK ZUHUR ETTİĞİ ZAMAN DOĞRU DÜRÜST DÜNYAYI YALANDAN TEMİZLEYECEKTİR. ... O (HZ. MEHDİ (A.S.)) BİLGİLİ GÖZLERLE YARATICI’YA BAKACAKTIR ... ESTEVT İRİTE'NİN (HZ. MEHDİ (A.S.)) MUZAFFER YARDIMCILARI DA ONUNLA ZUHUR EDECEKLERDİR...”(Zamyad Yeşt, 89-93 paragraf)


Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerde de Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında cesaret, kararlılık, samimiyet açısından son derece yüksek ahlaklı olan yardımcıları olacağı haber verilmiştir:Muhammed b. Hanefi (r.a)'dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. EVVELKİLER ONLARI GEÇMEDİĞİ GİBİ, SONRAKİLER DE ONLARA YETİŞEMEZLER. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.57)


BEDİR SAVAŞINDAKİ ASKERLER GİBİ 313 KİŞİNİN KUMANDASINI ELİNDE TUTARAK ETRAFA MEYDAN OKUYACAK. ÇÜNKÜ BU 313 KİŞİ GECE ABİD (ÇOK İBADET EDEN KİMSE) GÜNDÜZ KAHRAMAN NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIRLAR.

(Kıyamet Alametleri, s. 169)

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez.(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, ss.57-68)Zerdüştlükte yer alan Mehdilik inancı, Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerdeki Mehdilik inancıyla birebir aynıdır. Bu da bugün artık tamamen tahrif olmuş olan bu dini, Allah’ın hak bir din olarak dönemin İran toplumuna bir peygamber aracılığıyla göndermiş olduğunun bir delilidir. Diğer yandan da Mehdilik inancının; İslam dininin Peygamberimiz (s.a.v.) aracılığıyla Arap toplumuna indirilmesinden çok önce, yani günümüzden 3500 yıl önce, Mezopotamya’da yaşanan bu dinin içinde de yer alan hak bir inanış olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

Masaüstü Görünümü