Harun Yahya

Sayın Adnan Oktar’ın röportajlarından, ayrımcılığı ortadan kaldıran, Alevilere, Bektaşilere ve her mezhebe sevgiyle, şefkatle yaklaşılması gerektiğini anlatan ifadelerinden örnekler


 Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki 3 Nisan 2011 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Aleviler nur gibi insanlar. Sevgi insanlarıdır, delikanlıdır Aleviler; yiğittir, koç yiğittirler. Gayet namusuna, haysiyetine, şerefine düşkün; dindar, Allah aşıklarıdır. Toplanırlar, sazla Allah aşkını, muhabbeti divanlar şeklinde sözlerle ifade ederler. Benim iki eniştem de Aleviydi, nur gibi insanlardı. Ahmet Kılıç eniştem, evlendirme memuruydu, Allah rahmet etsin; beş vakit namazını kılardı, nur gibi mümindi. Alevi, Bektaşi’ydi. Alevilere düşmanlık yapanlar dangalaklık yapıyorlar, başka bir şey yok. Başka bir açıklama ne olabilir? Münasebetsizlik yapıyorlar, ayıp yapıyorlar, vicdansızlık yapıyorlar, fitne çıkarıyorlar.

 

Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV ve Kaçkar TV'deki 6 Temmuz 2011 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Mesela yobaz takımı, Alevilere tavır alır. Ben, Alevileri canım gibi seviyorum, acayip severim, Bektaşileri, Bektaşi nefeslerini, Bektaşi sazı dinlemeyi çok severim, Alevilerin o özdeyişleri çok hoşuma gider, aşkla dinlerim. Şiileri çok severim, Vahabileri severim, yüzde yüz muttaki Müslüman olarak görürüm. Ben, bütün Müslümanları kucaklıyorum. Plajdaki insanlar da benim canımdır, onları da derin bir sevgiyle seviyorum. Hepsi benim için hoş insanlardır, güzel insanlardır, inşaAllah. Ama ayırımcı olanlar, tabii ki onlar şaşırıyor bana, diyorlar ki; “sen neden getto gibi küçük bir şey oluşturup, halktan tecrit olup, milletten tecrit olup, içine kapalı, asosyal yaşamıyorsun” diyorlar. Yok, kardeşim, DİN HERKESİ KUCAKLAR, HERKESE HİTAP EDER. İSLAMİYET; SEVİNÇ, BAYRAMDIR, SEVGİDİR, GÜZELLİKTİR, AŞKTIR, MUHABBETTİR, TUTKUDUR, BEN DE ONU ANLATIYORUM, İNŞAALLAH.

 

Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV ve Kahramanmaraş Aksu TV'deki 25 Nisan 2011 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Anlatım önemlidir, ikna etmek, konuşmak önemlidir. Zor kullanmamak, bunlar önemlidir, inşaAllah. Kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, HER FİKİRDEN, HER DÜŞÜNCEDEN İNSANA DUYMAK, KOMÜNİST DE OLSA, DİNSİZ DE OLSA, MARKSİSTTE OLSA, HER NE OLURSA OLSUN, HERKESE SEVGİ DUYMAK. Özellikle mezhep ayırımından şiddetle kaçınmak; Alevi, Bektaşi, Şii, Caferi, Sünni hepimiz kardeşiz. Sakın ha sakın, sakın ha sakın. Çok büyük fitnedir. Fitneden kaçınacağız inşaAllah. Çok güzel bir memleketimiz var, çok güzel insanlarımız var, gerilimi arttıracak üsluplardan, konuşmalardan kaçınmak lazım. Birbirimize kabadayı olmayalım, birbirimizi sevelim.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Kocaeli TV ve Aba TV'deki 25 Aralık 2010 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Aleviler aslandır. Benim bizzat Tokat’ta, küçüklüğümde giderdim Tokat’a. Benim eniştem, Ahmet Kılıç eniştem Aleviydi. Onların evinde kalırdık biz. Muntazam, yani hiç aksatmaksızın namazlarını kılardı. Çok dışa dönüktü. Son derece efendi, herkesin çok sevdiği bir insandı. Aleviler; insan sevgisi, hayvan sevgisi, çiçek sevgisi; onu çok ön plana çıkarırlar. Çok coşkuludurlar. Demokrat olmayı önemli görürler, sevecendirler, dost canlısıdırlar, bir de delikanlıdırlar. Evet, delikanlıdır Aleviler, maşallah. O yüzden ben çok severim Alevileri. Bektaşileri, zaten Türkiye’ye gelip yerleşmesi Hacı Bektaş’ın, Allah’ın bize bir lütfu, bir güzelliği. Ta Horasan’dan buraya yerleşmiş, maşaAllah. Ben Hacı Bektaş’a da gitmiştim, orada da kaldım. O Hacı Bektaş’ın hücresine de girdim. Geçende de söylemiştim; bende bir değişiklik oldu, yani bir hoşluk geldi üstüme, bir ferahlık, bir açıklık. Yani daha olgunlaştım, bir şey oldu maşaAllah. O da Hacı Bektaş’ın inşaAllah himmetiyle, Allahualem. İnşaAllah. Allah vesile etti, yani Ruhaniyeti var demek ki orada. Onun için Alevi’siyle Sünni’siyle vatandaşlarımız hepsi birbirinden güzeller, çok şen ve çok güzel insanlar. Allah Aleviliği bir hikmetle yaratıyor, Sünniliği bir hikmetle yaratıyor. Ahir zamanda hep birlikte, el ele olacağız, hep birlikte, inşaAllah, cennete de böyle cennet sofralarında kardeş olacağız inşaAllah. 

 

Sayın Adnan Oktar'ın Çay TV 'deki 10 Eylül 2009 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Sevgiyi, barışı, kardeşliği, muhabbeti savunması gerekir herkesin, her insanın... BİR SEVGİ NOKSANLIĞI VAR, BİR MUHABBET NOKSANLIĞI VAR, HALBUKİ ALLAH’IN YARATTIĞINA KARŞI BİZİM DERİN BİR SEVGİMİZ OLMASI LAZIM. HER KİM OLURSA OLSUN, DİNSİZ DE OLABİLİR BİZ ONA ŞEFKATLE BAKARIZ. Dua ederiz, Allah’tan hidayet dileriz, yani adamı böyle düşman gibi görmeyiz. İnşaAllah, değil mi, o da Allah’ın bir kulu, mason da olabilir, komünist de olabilir, adam inançlarında serbesttir, düşünebilir, düşünmeye ket vurulmaz, değil mi, kilit vurulmaz. Dürüstçe de açıklıyor adam, ben böyleyim diyor, dinsizim diyor mesela açıklıyor, ne ise özelliği. Gizlesin mi yani, münafık mı olsun? Açık açık söylüyor.. Biz hep bu memleketin insanları değil miyiz? Çok fazla bizim Şii, Alevi vatandaşımız var, milyonlarca Alevi vatandaşımız var ve Bektaşi kardeşlerimiz var, ki bunlar çok güzel gönül insanlarıdır. Şefkatli, sevecen, insan sevgisinden çok zevk alan, derinlikten, derin düşünmekten çok zevk alan, erdemli olmayı, arif insan olmayı hedefleyen, aşk insanları, kalp insanlarıdır. Bunları elin bir kenarıyla böyle itiyor gibi bir üslup yakışık almaz.  

 

Sayın Adnan Oktar'ın Çay TV ve Kahramanmaraş Aksu TV'deki 7 Ocak 2010 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Ali Haydar, Haydar-ı Kerar, değil mi? Esedullah, “Allah’ın arslanı”nı sevenlerin diğer adı da Aleviliktir.   Allah aşıklarının diğer adı da Aleviliktir. Sevgi,   şefkat, sevgi insanlarının diğer adı Aleviliktir. O anlamda bütün İslam alemi Alevidir. Hz. Ali’yi sevmeyen zaten Müslüman değildir bana göre. Yani sevmiyorsa Müslüman değildir. Hz. Ali’yi de seviyorsa zaten Alevidir. Dolayısıyla Alevi demek Mehdi (a.s) aşığı demektir, Mehdi (a.s) talebesi demektir.   Çok muhterem ve mübarek insanlar demektir. Sünnisiyle, Alevisiyle hepimiz tek bir vücuduz, tek bir kardeş topluluğuz. Her biri birbirinden güzel insanlar. Bektaşiler de öyle aşk insanı, gönlü Allah aşkıyla doludur. Kalbi Allah aşkıyla doludur. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, bitki, sevgisi. Hacı Bektaş'ın resimleri vardır, kucağında ceylan aslanla beraber. Sevgi insanıdır.. Dolayısıyla Alevilere öfke duyanlar, Şiilere, Caferilere öfke duyanlar hatta pırasa gibi doğramaya kalkanlar sapkın yolda olan insanlardır. Allah’ın tertemiz kullarını asmaktan, kesmekten, doğramaktan bahsediyorsa bir insan o insan hastadır normal bir Müslüman bunu söylemez. Değil mi? Yani dengeli bir insanın söyleyeceği bir söz değildir. Dolayısıyla da kaale alınmaz. O tip sözler kaale alınmaz.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Tempo TV  ve Dem TV'deki 4 Aralık 2009 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR:  Alevileri ben çok seviyorum. Onların inançlarıyla çatışmak da çok hem ayıp olur, hem günah olur hem de vicdana uygun olmaz. Dayatma zaten insanlık onuruna, haysiyetine yakışmaz. Mesela cem evi kurmak istiyor. “Buyur” kardeşim dersin. Ne demek, bunu sormaya dahi gerek yok. Tabii ki kuracaktır... Benim vatandaşım, kardeşlerim, arkadaşlarım rahat olduğunda hoşuma gider. Mesela Bektaşi, istediği gibi kendi inancını yaşasın. Ben o zaman mutlu olurum. Alevi, istediği gibi inancını yaşasın. O zaman mutlu olurum. BEN ALEVİNİN ÜZERİNDE BASKIYI GÖRDÜĞÜMDE, BEN ONDAN 10 MİSLİ DAHA FAZLA RAHATSIZ OLUYORUM. MESELA BEN, SOLCULARA BASKI YAPILDIĞINDA ONLARIN RAHATSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMDE İNANIN 10 MİSLİ DAHA FAZLA RAHATSIZ OLUYORUM. ÇOK ÇOK RAHATSIZ OLURUM. HİÇ HOŞLANMAM. YANİ OH NE İYİ OLUYOR DEMEM. BUGÜN DAHİ O TİP OLAYLAR GÖRDÜĞÜMDE ÇOK RAHATSIZ OLDUM, TELEVİZYONDA. Ben herkesin rahat ve huzurlu olmasını isterim ve inancını samimi yaşamasını isterim. Dayatma o kadar kızdırıcı bir şeydir ki, o kadar aşağılayıcı bir şeydir ki, çok kötü bir şeydir. Fakat önemli olan insanların birbirine zarar vermemesidir yani hakaret etmeyecek, fiili bir saldırıda bulunmayacak. Onun dışında kuşlar gibi özgür olsunlar. Tabii ki rahat olacaklar.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Gaziantep Olay, Samsun AKS TV ve TV Kayseri'deki 6 Ocak 2010 tarihli canlı yayın sohbetinden

ADNAN OKTAR: Aleviler, Bektaşiler hep öyledir. Bektaşilik Osmanlı ordusunun resmi yapılanmasıydı. Yeniçeriler hep Bektaşi’ydi. Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya o taraflar bizim aslanlarımız. Serhat boylarında hep oralara Bektaşi tekkeleri açmışlardır. Osmanlı’nın gücünü oralara yaymışlardır, halen de yaygındır oralarda. Hacıbektaş da halis muhlis, böyle yiğit, aslan gibi bir Müslüman evladıydı. Çok güzel ahlaklı, derin bir insandı, çok mübarek bir insandı. Hakikaten kerametleri olan bir insandı. Gönül istiyor ki tabi, inşaAllah, bütün kardeşlerimiz huzur içinde rahat içinde yaşasınlar.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Güneydoğu Olay TV'deki 21 Eylül 2010 tarihli canlı yayın sohbetinden   

ADNAN OKTAR: Atatürk diyor; “dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur”. Bak, “dinsiz milletlerin devamına imkan yok.” “Paramparça olurlar” diyor. Aynı zamanda ilmi açıdan sosyolojik bir gerçektir din. Milleti millet yapan ana unsurdur. Millet olmaz yoksa, parçalanır. Peki, biz o zaman ne yapacağız? Bize bilimsel çalışma imkanı göstermeleri ve tanımaları gerekiyor. Her şeyi anlatsınlar, biz bilginin akışına engel değiliz ki, ben zaten istiyorum. Marks’ı, Lenin’i, hepsini anlatsınlar. Bilmemeleri çok acayip. Dini de biz öğretelim; Hıristiyanlığı, Museviliği, İslamiyet’i, Şiilik, Alevilik, Bektaşilik. Yanlış biliniyor mesela Alevilik, Bektaşilik. Adam Alevi, Bektaşi düşmanı oluyor bu sefer. Sevgi insanlarını, muhabbet insanlarını bambaşka şekilde, kara propagandayla bambaşka gösteriyorlar. Biz çocukluğumuzda duyardık, abuk sabuk şeyler duyardık Alevilerle ilgili, küçüklüğümüzde. Sonra baktım sevgi insanları, muhabbet insanları, gönül insanları. Bambaşka tanıtılıyor. Bunlar anlatılsın, değil mi? Bektaşi şiirleri tanıtılsın gençlere, öğretilsin yani Bektaşilere karşı sevgi, Alevilere karşı sevgi; Şiilere, Vehabilere karşı sevgi, değil mi? Biz mesela Sünniyiz, ‘Sünnilik nedir?’ bunun hakkında bilgi verilsin. Müthiş genel kültüre sahip olsun gençler ve sevgi öğretilsin. Gençliğe sevgi öğretilsin.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Kocaeli TV'deki 8 Ekim 2010 tarihli canlı sohbetinden

ADNAN OKTAR: Zamanında bunu bir kahramanlık bildiler. Alevilere, Şiilere, Caferilere, Vahabilere düşmanlığı, onların aleyhinde konuşmayı, onları asıp-kesme edebiyatını bir kahramanlık olarak gösterdiler. Sonucunda da böyle pis, aslı astarı olmayan, çirkin sözler insanların bilinçaltında kaldı. Bir kere benim Alevi akrabalarım var, bizim Tarkan da Alevidir. Bizim çocukların birçoğu Alevidir, bizim gençlerin çoğu Alevidir, Alevi kökenlidir. Bir kere Alevilerin ana özelliği delikanlıdırlar, bayağı yiğittirler, öyle zorla bir şey kabul ettiremezsin. Mesela Allah vermesin bir işgal olmuş olsa, bir şey olmuş olsa, kanının son damlasına kadar mücadele verirler, bir. Bayağı dürüst ve merttirler Aleviler, iki. İnsan sevgisi ile doludur içleri, acayip muhabbetle doludur. Bak Hacı Bektaş’ın resmine bakın, üslubuna bakın, konuşmalarına bakın. Yunus Emre’nin şiirlerine bakın, o da Bektaşi idi biliyorsunuz, Alevidir. Coşkun bir insan sevgisi ve coşkun bir insana karşı muhabbet vardır. Ve iffet ve namuslarına da müthiş düşkündür Aleviler. Yani çok, çok, çok düşkündürler. Aksini söyleyen insanlar ahlaksız ve terbiyesizdir. Kim söylüyorsa, ben belirli bir şahıs söylemiyorum. Yani Alevileri töhmet altında bırakan, bu tip sözleri söyleyenlerin hepsi ahlaksız, hepsi terbiyesizdir. Hepsi vicdansızdır ve günaha giriyorlar. Ahirette de bunun hesabını verecekler, inşaAllah. Allah’ın aslanlarıdır Aleviler. Koç yiğittir hepsi, inşaAllah. Okumaya çok önem verirler, genel kültüre çok önem verirler. Birbirlerini severler. Bütün Anadolu gibi, benim bütün milletim gibi milletimizin mayasının o ince güzelliğini almışlardır, o derin güzelliğini ve sanatçı ruhludurlar, sevgi ruhludurlar. Her yerde, her şeyin güzelini ararlar. Bitkiye sevgi duyar, insana sevgi duyar, çocuğa sevgi duyar, hayvana sevgi duyar. Sevgi kökenli bir düşüncedir ve bağnazlığa karşı da şiddetle tavır alır Alevilik. Bağnazlığa yani baskıya, zulme karşı şiddetle tavır alır. Benim milletimin aydın ruhu böyledir... Tokat’ta mesela bizim tanıdıklar, eniştelerim vardı, hepsi Aleviler. Çok efendi ve bayağı dürüst insanlardır. Asla ağzından yalan çıkmaz. Mesela Tokat’ta, gittiğimizde Ahmet eniştem vardı. Ahmet Kılıç. Son derece hürmetkar, saygılı, nezih bir insandı. Allah rahmet etsin. Misafirlerini ağırlar, herkes gelir gider. Güzel bir de bağ evi vardı onun. Bütün akrabalar, soy, taallukat giderdik evlerine. Güzel bahçeleri vardı böyle, elma bahçesi. Çıkardık elmalara onların hepsini koparır yerdik, çocukken. Yani özü ve sözü doğru olan dürüst insanlardır, efendi insanlardır...

 

Sayın Adnan Oktar'ın Kocaeli TV ve Aba TV'deki 19 Şubat 2011 tarihli canlı sohbetinden

ADNAN OKTAR: O kafada Şii-Sünni bir arada duramaz, Caferi-Sünni bir arada duramaz, Alevi kardeşlerimize bambaşka bir gözle bakarlar, Bektaşilere bambaşka bir gözle bakarlar. Ben geceli gündüzlü uğraşarak bu fitneyi de Allah’ın izniyle ortadan kaldırılmasına vesile oldum. Müthiş bir Bektaşi sevgisi var şu an Türkiye’de, müthiş bir Alevi sevgisi var. Hz. Ali’nin nur gibi evlatları, hepsi benim canım. Bektaşiler sevgi kaynağıdır, çok güzeldir sohbetleri. Mesela Bektaşi dedeleri, Alevi dedelerin sohbetlerine doyum olmaz. Gayet sevgi dolu, muhabbet dolu insanlardır. Delikanlıdırlar, cesurdurlar. İffetine, namusuna çok titizdirler. Vatana, millete sadakatleri çok yüksektir. Tam anlamıyla delikanlıdırlar. Bu sevgiye vesile olduk.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Kral Karadeniz TV ve Ekin TV'deki 11 Ocak 2010 tarihli canlı sohbetinden

Mezhep ayrılığı hiç fark etmez Alevi, Sünni, Bektaşi hep canım ciğerim onlar benim. Allah birdir demiyorlar mı? La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demiyorlar mı? Bitti. Basın bağrınıza, hiç çekinmeyin. Yani bu var mı, yok mu? Ehl-i Kitap ne diyor? La İlahe İllallah. Onlar da bizim La İlahe İllallah kardeşlerimiz. Muhammeden Resulullah diyenler de La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah kardeşlerimiz olur. Sanata, bilime, estetiğe, güzelliğe, sevgiye, saygıya, barışa, huzura, insancıllığa, anlayışa, derinliğe çok önem vereceğiz. Allah bunu istiyor bizden. Cennette de zaten bu var.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Maraş Aksu TV ve Kaçkar TV'deki 2 Eylül 2010 tarihli canlı sohbetinden

ADNAN OKTAR: Bak, ne diyor burada? “Yeni hedef, Alevi-Sünni çatışması. Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’da bazı terör örgütlerinin Alevi-Sünni çatışması için hazırlık yaptığını yönünde istihbaratta bulunduğunu belirterek, halk oylaması öncesi dikkatli olunması için gizli yazı gönderdi” diyor. Bazı cins şahıslar, bazı cahiller, bazı böyle sevgiden, şefkatten aklı nasip olmayanlar, bir de bazı cahillerin yönlendirdiği bazı kişiler diyelim, Şii, Caferi, Alevi, Bektaşi, Vahabi dedin mi tüyleri diken diken olup onların öldürülmesi gereken varlıklar olduğuna inanıyorlar. Allah’ın tertemiz kullarına, “La ilahe illAllah Muhammeden Resulullah” diyen bu insanlara, Peygamber aşıklarına bu tarz bir üslup içerisinde kullanıyorlar. Ve bunlar alenen yazılar da yazıyorlar, konuşmalar da yapıyorlar, bunu bir kahramanlık gibi de anlatıyorlar. Çok çok garip, çirkin, yanlış ve ayıp, günah bir tavır içindeler. Onlara sorsan, çok akıldaneler. Yolda yürümekten acizler, köşe bucak saklanan adamlar. Hani “insanlara verir talkını” derler, “kendi yutar salkımı” derler. Böyle tipler aynı zamanda. Alevi, insan sevgisiyle dolu olan bir insandır. Hayvanları sever, insanları sever. Hacı Bektaş’ın resimlerine bakın, kucağında çeşit çeşit hayvanlar vardır, onları sever, coşku insanıdır, sevgi insanıdır. Yunus Emre’nin şiirlerine bakın, hep sevgiden bahseder. Güzelliklerden bahseder, ne oluyorsunuz? Bunlara karşı da sürekli bir açıklama ve anlatım politikası güdülmesi gerekiyor. Yani bu cahiller hakikaten bazı cahil insanları da yönlendirebiliyorlar bazen.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Maraş Aksu TV ve Kaçkar TV'deki 4 Kasım 2010 tarihli canlı sohbetinden

ADNAN OKTAR: Şii düşmanlığı, İslam’a Kuran’a düşmanlıktır. Vahabi düşmanlığı, İslam’a Kuran’a düşmanlıktır. Alevi düşmanlığı, İslam’a Kuran’a düşmanlıktır. Bektaşi düşmanlığı, İslam’a Kuran’a düşmanlıktır. Sünni düşmanlığı, İslam’a Kuran’a düşmanlıktır. Hepsi bizim kardeşimiz canımız ciğerimiz tertemiz insanlar, hepsi Allah aşığı. Bu belaya da Allah’ın izniyle son vereceğiz. Böyle rezillik olmaz. “Kardeşim düşman olmadığın kim var?” diyorsun, bana bir tane göster, nefret etmediğin. Bir tek kendinden nefret etmiyor.

 

Sayın Adnan Oktar'ın Samsun AKS ve TV Kayseri’deki 8 Eylül 2010 tarihli canlı sohbetinden

ADNAN OKTAR: Aleviler aslandır aslan, Alevilere söz yok, onlar benim canım ciğerim. Aleviler, Bektaşiler, bunlar hep gönül insanlarıdır, sevgi insanlarıdır. Bakın Hacı Bektaş’ın resimlerine; aslana sarılmıştır, ceylanlara sarılmıştır. O resimlerde, minyatürlerde coşkun bir sevgiyi ifade eder. O Alevi nefeslerine bakın, şiirlerine bakın; hep sevgi, muhabbet, Allah korkusu, Allah sevgisi, Hz. Ali’ye karşı coşkun muhabbet, bunlar işlenir. Gönül insanlarıdır, bazı kafalar bu güzelliği göremiyorlar. Onlar önemli değil, biz görüyoruz inşaAllah. Ehli Beyt sevgisi, çok coşkun bir Ehli Beyt sevgisi vardır. Haydar Haydar, değil mi mesela, ne güzel. Haydar biliyorsunuz Hz. Ali’nin lakabıdır. İnsanların birçoğu bilmezler. Mesela Ali’yi gördüm Ali’yi, orada da Hz. Ali kastedilir inşaAllah.

 

 

Masaüstü Görünümü