Harun Yahya

Zümer Suresi
www.kurantefsiri.tv

Zümer Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 39. suresidir. Mekke’de indirilmiştir ve 75 ayetten oluşmaktadır. Sure adını 71 ve 73. ayetlerde geçen “zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; “zümreler, gruplar” demektir.

“İnkar edenler, cehenneme bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cehennemin) bekçileri dedi ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı (söyleyip) sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar: "Evet." dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.” (Zümer Suresi, 71)

“Rablerinden korkup-sakınanlar da, cennete bölük bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açıldı ve onlara (cennetin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin."” (Zümer Suresi, 73)


Zümer Suresi’nde;


Göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller,

Müminlerin cennete, kafirlerin cehenneme sevk edilecekleri,

nsanların ölümleriyle karşılaşmadan Allah'a yönelmeleri gerektiği,

Tevhid inancının gerekliliği, şirkin batıllığı ve kötü sonuçları,

Kur'an-ı Kerim’in insan aklını, muhakeme ve yargıyı olağanüstü geliştirdiği;

Kuran'da bildirilen ayetler üzerinde derin düşünmenin önemi,

Allah’ın Darwinist, materyalist, ateist sistemi ahir zamanda ortadan kaldıracağı,

Tevekkül etmeyen her insanda ruhi bozukluklar olacağıyla ilgili konular haber verilmektedir. 

 

Masaüstü Görünümü