Harun Yahya

Sayın Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Güzel Özellikleri


1.    Bir çok kimsenin tebliğ yapmadığı, yapamadığı sosyal çevrelere ulaşmak, bu çevrelerde en etkili tebliği yapmak ve bu çevrelerdeki insanların Kuran ahlakını yaşamalarına vesile olmak

2.    Kuran’ın ve dinin hayatın her anını kapladığını göstermek

3.    Israrla sevginin üzerinde durmak

4.    Kadınlara, çocuklara, çiçeklere, hayvanlara sevgiyle bakmanın, her birinin Allah’ın güzel tecellileri olduğunu düşünmenin, bundan heyecan duymanın değerini göstermek

5.    Eserlerinde en can alıcı, en mühim konuları tespit etmek ve bunları en hikmetli şekilde insanlara anlatmak

6.    Yazılarında, kitaplarında, belgesellerinde bir ilkokul çocuğunun da üniversite mezunun da rahatlıkla anlayabileceği samimi, candan, hikmetli bir üslup kullanmak

7.    İslami kitapların görünümüyle, resimleriyle, tasarımıyla son derece estetik ve etkileyici olabileceğini göstermek

8.    “Adamlık dini”, “Şeytanın gizli silahı romantizm” gibi hiç kimsenin üzerinde daha önce durmadığı çok önemli konuları tespit etmek

9.    İnsanlara din ahlakını kamil anlamda yaşamalarına engel olan hususları göstermek ve bunları en akılcı en ikna edici şekilde cevaplamak

10.Kitaplarda, yazılarda, sohbetlerde şüpheye yer verecek, insanları vesveseye düşürebilecek, akıllarını karıştırabilecek hiçbir unsurun olmaması

11.İnsanlara acı çektiren, onları mutsuz eden belaları tam teşhis etmek ve fikren bu belalar etkisiz hale getirmek

12.Darwinist materyalist ideolojilere karşı en doğru bilimsel cevapları vermek

13.Darwinist materyalist ideolojilere fikren tam yenilgiye uğratmak

14.Darwinist materyalist komünist çevrelerde en büyük paniği meydana getirmek

15.Darwinizme ve materyalizme karşı verilen delillerin hepsinin, itiraz edilmesi mümkün olmayan net ve bilimsel deliller olması

16.Tüm dünyada her mezhepten, her cemaatten Müslümanın tebliğde kullandığı eserler hazırlamak

17.Bu eserlerin benzerlerinin bugüne kadar hiç hazırlanmamış olması

18.İslam’ın tebliğinde teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak

19.İslam’da neşenin, sevincin, bilimin, sanatın, müziğin olduğunu tüm dünyaya göstermek

20.Müslümanın modern olduğunu göstermek

21.Müslümanın kaliteli ve asil olduğunu göstermek

22.Müslümanların dünyanın en güzel nimetlerine layık olduğunu göstermek

23.Malın ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu bilen, tüm imkanlarını Allah için kullanan insanlar olmak

24.Sanata ve estetiğe önem vermenin değerini göstermek

25.Herkese şefkatle, her düşünceye anlayışla yaklaşmak gerektiğini Kuran ve hadislerden delillerle ortaya koyarak nefretin önüne geçmek

26.Alevi, Şii, Caferi, Vahabi, Sünni herkesin tertemiz Müslüman olduğunu, herkesin bir diğerini sevgiyle kucaklaması gerektiğini ısrarla anlatmak

27.Toplumu baş örtülü baş örtüsüz diye ikiye bölmeye çalışan anlayışa karşı etkili fikri çalışma yapmak

28.Laikliğin ve demokrasinin özünün Kuran’da olduğunu insanlara anlatmak

29.İslam’ın fikir özgürlüğünü teşvik ettiğini insanlara göstermek

30.Komünist, ateist, dinsiz her düşünceden insanın birinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi gerektiğini, her fikre kendi ifade hakkı tanınması gerektiğini anlatmak

31.Demagoji yapmamak, akılcı, bilimsel ve dürüst cevaplar vermek

32.Suni, yapmacık bir üslup hiçbir zaman kullanmamak

33.Çok samimi olmak

34.Evde farklı, televizyonda farklı, işte farklı olan Müslüman modelini hiçbir zaman kabul etmemek. Her yerde aynı olmak.

35.Gerçek sevginin, coşkulu sevginin nasıl olduğunun gösterilmesi

36.İltifatın, güzel sözün en güzel örneklerinin görülmesi

37.Toplumda kadına karşı olan yanlış bakış açısının değiştirilmesi

38.Kadınlara sevginin, şefkatin, değer vermenin nasıl olacağının gösterilmesi

39.Kuran ayetlerinin daha önce hiç örneği görülmemiş tefsirlerinin yapılması

40.Kuran’ın günümüze bakan yönlerinin en hikmetli şekilde anlatılması, gösterilmesi

41.Dini hiç bilmeyen bir insana nasıl yaklaşılması gerektiğini göstermek

42.Cesur olmak, Allah yolunda başına gelen hiçbir zorluktan yılmamak

43.Hiçbir kalıba göre hareket etmemek, sadece Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine uymak

44.Mehdiyeti, Hz. İsa (as)’ı ve İttihad-ı İslam’ı neredeyse hiçbir alimin anlatmadığı bir dönemde, ısrarla sürekli anlatmak

45.Mehdiyetle ilgili gizlenmiş hadisleri ortaya çıkarmak

46.Atatürk’ün samimi bir dindar olduğunun delilleriyle ilk defa anlatılması

47.Atatürk’ün Türk İslam Birliği’ni istediğinin ortaya konulması

48.Ateist masonluğun gerçek yüzünü gösteren, bununla birlikte masonların İslam’a yönelmesine vesile olan olmak

49.Müslümanların büyük bir kısmının dahi yeise düştüğü bir dönemde, büyük bir şevk ve heyecanla Türk İslam Birliği’nin olacağını savunmak

50.Türk İslam aleminin herhangi bir yerinde zulüm olduğunda, bunun ortadan kalkması için gayret etmek

51.Günü birlik geçici çözümler değil, kalıcı çözümler için gereken yolu göstermek

52.Yobazlığın nasıl bir bela olduğunu tam teşhis etmek ve Kuran ayetleriyle net ortaya koymak

53.İman hakikatlerinin en etkileyici anlatımını yapmak

54.Yapılan her anlatımla kalbe etki etmek

55.Mason localarında ilk defa İslam’ın tebliğini yapmak

56.Dünyanın en üst düzey masonlarının namaz kılmasına vesile olmak

57.Kitaplardan, sitelerden, televizyondan, yapılan hiçbir çalışmadan ücret almamak

58.A9 TV’nin reklam almayan tek kanal olması

59.Büyüklere hürmetin, vefanın nasıl olacağının en güzel örneği olması

60.Asla çözümsüz bir üslup kullanmamak

61.Siyasetçilerin, düşünürlerin, önde gelenlerin dahi çözümsüz gibi bir üslup kullandıkları konularında net çözümü ortaya koymak

62.Başka hiçbir topluluğa benzememek

63.Cemaatlerin, Sivil Toplum Kurumlarının, vakıfların, siyasilerin örnek alabileceği net bir model oluşturmak

64.Kınayanın kınamasından korkmamak, Kuran’a ve sünnete göre hak olanı tavizsiz uygulamak

65.Fikren karşı olanların dahi takip etmekten, okumaktan, izlemekten kendilerini alıkoyamamaları

Masaüstü Görünümü