Harun Yahya

Deccali sistemin, yani ateist masonluğun ibadetleri engellemek için yerleştiği yer, Süleyman Mescidi'dir


Ortaçağ’da, 1119 yılında kurulan “Tapınak Şövalyeleri” adlı örgüt, ilk başlarda Hıristiyanları korumak adına ortaya çıkmış, 1129 yılında Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınmış, fakat şüpheli eylemlerinden ve ortaya atılan suçlamalardan dolayı 1312 yılında yine Papalık tarafından dağıtılmıştır. Tapınak şövalyelerinden geriye kalanlar ise bu tarihten itibaren gizli olarak Kilise’ye ve tüm diğer İlahi dinlere karşı şiddetli aleyhtarlık içeren faaliyetleriyle ön plana çıkmıştır.

İlk kurulduklarında, Latince “İsa ve Süleyman Tapınağı”nın Fakir Askerleri adıyla tanınan Tapınak Şövalyeleri, Süleyman Mescidi’nin bulunduğu yere yerleşmiş ve gizli faaliyetlerini burada yürütmüştür. Bu örgüt, bugün masonluk adıyla varlığını sürdürmektedir ve sapkın faaliyetlerini yürüttüğü yer ise, burasıdır.
Daha önce belirttiğimiz gibi, Deccali sistemin, yani masonluğun amacı tüm dünyaya, Allah inancından ve güzel ahlaktan uzak, yıkım ve zulüm sistemini getirebilmektir. Bunu yapabilmek için masonların kullandıkları yöntem ise, samimi dindarların ibadetlerini engelleyebilmek, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler arasında ayrılık çıkarmaya çalışmak, onların huzur içinde yaşamalarını önleyebilmektir. DECCAL, İŞTE BU ÇİRKİN AMACI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN, SÜLEYMAN MESCİDİ’NİN BULUNDUĞU MEKANA YERLEŞMİŞ BULUNMAKTADIR.

Şu anda Süleyman Mescidi'nde, Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin rahatça ibadetlerini yapmaları masonlar tarafından engellenmektedir. Masonlar, bu mübarek bölgeyi, askeri ve siyasi bir hakimiyet altında tutmaktadırlar. Söz konusu askeri ve siyasi hakimiyet nedeniyle üç kutsal dinin ibadet mekanı olan Süleyman Mescidi'nde yasaklamalar yoluyla o bölgede ibadet kısıtlanmaktadır. Orada bulunan pek çok insan, isteyerek veya istemeyerek, deccali sistemin, yani masonların emrini yerine getirmekte, onların dediğini yapmaktadır. Deccal sistemi, üç dinin kutsal ibadet mekanını hakimiyeti altına almış bulunmaktadır. Ancak Hz. İsa ve Hz. Mehdi devrinde sevgiyle, şefkatle, bilgiyle, güzel ahlakla Deccali sistem olan masonluğun fikir sisteminin yıkılıp yok edilmesi ile Deccalin 3 kutsal dinin mensupları üzerinde kurmaya çalıştığı bu hakimiyet ortadan kalkmış olacaktır. Böylece kurtuluş çağı, bereket, bolluk çağı, güven çağı, gerçek sevginin olduğu çağ Altın Çağ başlayacaktır.

 

İMAN EDENLER MASONLARIN ÇİRKİN OYUNUNA GELMEMELİDİRLER >>> 

 


İNCİL'DE BAHSİ GEÇEN 'DECCAL BİRLİĞİ', ŞU AN TÜM DÜNYADA HAKİM OLAN VE KAN AKITAN 'MASONLUK'TUR >>>
DECCALİ SİSTEM OLAN MASONLUK, KENDİSİNE DİNDAR GÖRÜNÜMÜ VEREREK İNSANLARI ALDATIR>>>

DECCAL KOMİTESİ: DARWİN, MARX, STALİN, LENİN, MAO, TROTSKY VE DİĞER KANLI FAŞİST VE KOMÜNİST LİDERLER >>>

MASONLUĞUN TEMEL FELSEFESİ DARWİNİZM>>>


DİĞER İLGİLİ MAKALELERE ULAŞMAK İÇİN http://www.mehdi-deccal-masonluk.com/ SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ. 

Masaüstü Görünümü