Harun Yahya

Ebcedlerde Ahir Zaman: Zuhruf Suresi, 29


Sayın Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı sohbeti (14 Kasım 2012; 12:00)

ADNAN OKTAR: Zuhruf Suresi’nde; “Şüphesiz o,” Hz. İsa Mesih (a.s.), “kıyamet-saati için bir alamettir.” Hani Hz. İsa Mesih (a.s.) ile ilgili alamet, delil yoktu? Ne diyor Allah? “Şüphesiz o,” bir tek Hz. İsa Mesih (a.s.) için söylüyor Allah bunu; Seyyidina İsa Mesih (a.s.), İbni Meryem. “Şüphesiz o (Hz. İsa Mesih (a.s.)), kıyamet-saati için bir alamettir.” Yani o geldi mi kıyamet an meselesi. “Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın.” Zaten ebcedi de 2026 tarihini veriyor. 2026. 

“Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur.” “Şeytan,” deccal, “sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın.” Darwinizm, materyalizm, ateizm. “Gerçekten o, sizin için açıkça bir düşmandır.” Şeytan. Tabii ki insanlar Darwinist, materyalist olurken deccale uyuyorum diye uymuyorlar ama bilmeden uymuş oluyorlar. Deccalin özelliği de fark ettirmeden kendini uydurmasıdır. “İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim."” Geldiğinde bunu söyleyecek, zahir olduğunda, inşaAllah. Hikmet ne? Kuran. “Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de.” Çünkü ihtilafa düşmüşler, ne diyorlar? “Hz. İsa Mesih (a.s.) Allah’tır.” Veyahut “teslis vardır,” “çeşitli mezhepler vardır.” Hz. İsa Mesih (a.s.) hepsini reddedecek. “Allah birdir” diyecek, “öyle bir şey yok, İncil’in aslı da budur” diyecek. “Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü.” “Mezheplere ayrıldılar” diyor Allah. “Artık, acı bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara. Onlar, hiç şuurunda değilken kendilerine apansız gelecek olan kıyamet-saatinden başkasını mı gözlüyorlar?” Ahir zamanla ilgili olduğunu buradan anlıyoruz. Kıyamete geçiyorsa olay, direkt ahir zamanla ilgili, inşaAllah.

“Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız.” (Zuhruf Suresi, 68) İslam dünyaya hakim olduğunda insanlarda korku olacak mı? Olmayacak. Ekonomik darlık olmayacak, terör olmayacak, anarşi olmayacak, ağlamayacaksınız, üzülmeyeceksiniz, mahsun olmayacaksınız. Ebcedi 2023 tarihini veriyor. Devletin açıkladığı tarih. Hükümetin açıkladığı tarihi veriyor; 2023.

Zuhruf Suresi, 29 şeytandan Allah’a sığınırım; “Hayır; Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar yararlandırdım.” Ebcedi 2015 tarihini veriyor. Peygamberimiz (s.a.v)’e bakmakla beraber, alenen Hz. Mehdi (a.s.)’a bakıyor. Ebcedi zaten bir tane tarih veriyor; 2015. “Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür."” Büyücü diyorlar. “Doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız.” Küfür içindeyiz. “Kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür."” Peygamberimiz (s.a.v) gelince onu büyücülükle suçluyorlar. “Doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız.” “Reddediyoruz, inkar ediyoruz, münkiriz” diyorlar. Ebcedi 1990. Demek ki Mehdiyet’e 1990’larda şiddetli bir saldırı olacak. Yani deli olduğunu iddia edecekler, büyücü olduğunu iddia edecekler. Basında, radyolarda, televizyonlarda öyle bir şey olmuş olabilir o tarihte. Ayetin işareti bir tane çünkü; 1990. Başka tarih vermiyor.

“Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun” diyor Peygamberimiz (s.a.v)’e, Cenab-ı Allah, “İmanı da bilmiyordun, Kitab’ı da bilmiyordun” diyor. “Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip-iletiyorsun.” İslam’ın, Kuran’ın yoluna yöneltip iletiyorsun.

“Ve haklarına tecavüz edildiği zaman,” yani bir Müslümana saldırıldığında, onun aleyhine faaliyet edildiğinde, mesela Arakan’da, Mısır’da, her yerde, “birlik olup,” İttihad-ı İslam’ı oluşturup, “karşı koyanlardır.” Müslümanın vasfı olarak Allah farz kılmış 39. ayette, Şura Suresi. “Dünyada ne kadar Müslüman varsa birlik olup, bir araya gelip, eğer bir Müslüman’a saldırı varsa, birlikte karşı koymanız lazım” diyor. “Bunu yapacaksınız” diyor Allah. Yapıyorlar mı? Yok. Binbir parçaya ayrılmışlar. Daha hala enaniyetle, kibirle bir kısmı vakit kaybediyor. Çölde Museviler nasıl 40 yıl dolaştılar, Allah onları da döndürüp dolaştırıp duruyor. Bir türlü netice alamıyorlar.

 www.Kurandaebcedtarihleri.com

 

Masaüstü Görünümü