Harun Yahya

Kürtçe anadilde eğitim talebi, Kürtlere iyilik için değil, o bölgede Komünist bir devlet kurmak için savunuluyor


Ülkemizi bölmeye çaılışanlar var, Güneydoğu'da küçük bir komünist devlet kurmak istiyorlar, Kürtçe anadilde eğitimi de Kürtlere iyilik için değil, bölünme amacıyla savunuyorlar, bunların oyununu bozmak için İslam Birliği'ni kurmamız gerekiyor.

Kürtçe anadilde eğitim olsun diyorlar. Mardin'de, Siirt'te halkın çoğunluğu Arap, o zaman onlara da Arapça anadilde eğitim mi verilecek? Orta Anadolu Bölgemiz'in geçmişi Hititlere dayanıyor, o zaman Hititçe eğitim mi verilecek? Sümerlerin eskiden yaşadığı bölgelerde Sümerce mi eğitim verilecek? Bu nasıl mantıktır böyle?

Kürt kardeşlerimiz mesela Amerika'ya gidiyor, orada Kürtçe anadilde eğitim talebi mi oluyor? Çoğu ne Türkçe'yi bilir ne Kürtçe'yi. Orada işine yarayan dil İngilizce'dir, onu öğrenir. Türkiye'de de kardeşlerimiz internete girecekler, gazete okuyacaklar, lokantaya gidecekler. Türkçe bilmezlerse nasıl olacak bunlar?

Bu Kürtçe anadilde eğitim istekleri o bölgede komünist bir devlet kurmak isteyenlerin araç olarak kullandıkları bir şeydir. Kimsenin böyle bir şey istediği yok, halk işine hangi dil geliyorsa onu öğrenir, zorla Kürtlere “siz Kürtçe eğitim göreceksiniz” diyorlar. Böyle mantıksız zorlama şey olur mu?

O zaman Laz kardeşlerimiz, Çerkez kardeşlerimiz, diğer bütün kardeşlerimiz anadilinde eğitim isterler, böyle şey görülmüş mü? Ne Amerika'da böyle bir şey var, ne Avrupa'da..

Biz Kürt kardeşlerimizle iftihar ediyoruz, onların dilleriyle, gelenek görenekleriyle iftihar ediyoruz. Ben Güneydoğu'ya gitsem, kardeşlerimizle hem Kürtçe hem Türkçe şarkılar söyleriz, zılgıt çekeriz. Ama bu konu, ülkeyi bölmek için kullanılmaya çalışılıyor. Kimse buna kanmasın. Bölünme değil, birleşmenin yollarını arayalım, İslam Birliği'ni kurmak için çabalayalım. (10 Ocak 2013, A9 TV)

Masaüstü Görünümü