Harun Yahya

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ‘Allah'ın tecellisi olarak kadınlara karşı sevgi duymanın önemi’ üzerinde durmuştur


 

Adnan Oktar: “Peygamberimiz (sav)’in hadislerini biraz okuyayım...”

Muhammed b. Umeyr; Bekkâr b. Kerdem ile başka birisinden naklen Ebû Abdullah’ın [Cafer Sâdık aleyhisselâm] şöyle dediğini rivayet eder: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi ve âlihi] buyurdu ki: “Benim göz aydınlığım namazda, haz kaynağım da kadınlarda karar kılındı.” (Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 321, hadis no: 7)

Adnan Oktar: “Muhammed bin Umeyr Bekkar bin Kardem ile başka birinden naklen Ebu Abdullah Cafer-i Sadık (as) şöyle dediğini rivayet ettiler. Peygamberimiz (sav) ile ilgili olarak.  Resulullah (sav) ferman buyurdu. “Benim göz aydınlığım namazda” diyor Peygamberimiz (sav); namaz göz aydınlığı, ferahlık veriyor. Bak bu çok büyük bir mucizedir, göz aydınlığı. Namaz kılıyor, ruhuna, bedenine ferahlık geliyor, gözü aydın oluyor insanın. Öbür türlü karanlık gelir. Göz aydınlığıdır namaz. “Haz kaynağım da kadınlarda karar kılındı” diyor, Allah tarafından.”

 [Ebû Abdullah]; Ali’den, onun babasından, Muhammed b. Ebû Umeyr’den ve İshâk b. Ammâr’dan rivayet eder: Ebû Abdullah [Cafer Sâdık aleyhisselâm] şöyle buyurdu: “Kadınları sevmek peygamberlerin ahlâkındandır.” (Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 320, hadis no: 1) (Şeyh Tûsî, Tehzîbü’l-Ahkâm (Tahran, 1365), c. 7, s. 403)(Meclîsî, Bihârü’l-envâr, c.101, s. 75) (Tabersî, Mekârimü’l-ahlâk, s. 197) (Amilî, Vesâilü’ş-şia, c. 20, s. 22 (hadis no: 24923))

Adnan Oktar: “Ebu Abdullah Hz Ali’den, onun babasından, Muhammed bin Umeyr’den ve İshak bin Ammar’dan rivayet edildi. Hz Ali değil, Ali’den, onun babasından, Muhammed bin Umeyr’den ve İshak bin Ammar’dan rivayet eder. Ebu Abdullah Cafer-i Sadık (as); dört mezhebin de imamıdır Cafer-i Sadık. Hanefi mezhebinden Ebu Hanefi’nin de hocasıdır Cafer-i Sadık (as). Çok büyük bir alim biliyorsunuz. Artık oradan anlayın. Bakın Resulullah (sav) nasıl ferman buyuruyor. Resulullah (sav) ferman buyurdu. “Kadınları sevmek Peygamberlerin ahlakındandır.” “Sırf benim değil” diyor, “bütün Peygamberlerin ahlakındandır.”Bütün Mehdiler, bütün peygamberler kadınları severdi” diyor Peygamberimiz (sav). “Kadınları sevmek Peygamberlerin ahlakındandır.” Çok uzun bir kaynak listesi vermişler altında da.”

Muhammed b. Yahya el-Attâr; Abdullah b. Muhammed, Ali b. Hakem, Abbas b. Osman ve Ömer b. Yezid aracılığıyla rivayet etti: Ebû Abdullah [Cafer Sâdık aleyhisselâm] buyurdu ki: “Kadınlara karşı sevgisi çoğalmadığı sürece bir kimsenin imanının artacağını düşünmüyorum.” (Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 320, hadis no: 2) (İbn Bâbeveyh, Men lâ yehzuruhu’l-fakîh, c. 3, s. 384)

Adnan Oktar: “Muhammed bin Yahya el Attar Abdullah bin Muhammed bin Hakem Abbas Osman bin Ömer bin Yezid aracılığıyla rivayet etti. Cafer-i Sadık (as) buyurdu ki, Resulullah ferman etti. “Kadınlara karşı sevgisi çoğalmadığı sürece bir kimsenin imanının artacağını düşünmüyorum” diyor Peygamberimiz (sav). Bak, “kadınlara karşı sevgisi çoğalmadığı sürece bir kimsenin imanının artacağını düşünmüyorum”. Bir insan imanı ne kadar yüksekse, kadınları o kadar çok sever diyor.”

Ebû Malik el-Hazremî, Ebû Abbas’tan rivayet etti: İmam Sâdık’ın [aleyhisselâm] şöyle söylediğini duydum: “Kulun kadınlara karşı sevgisi çoğaldıkça fazilet bakımından imanı da artar.” (İbn Bâbeveyh, Men lâ yehzuruhu’l-fakîh, c. 3, s. 384)

Adnan Oktar: “Ebu Malik el Hazremi Ebu Abbas’dan rivayet etti. Cafer-i Sadık (as) Resulullah (sav)’den nakletti. Resulullah (sav) ferman buyurdu. “Kulun kadınlara karşı sevgisi çoğaldıkça, fazilet bakımından da imanı da artar.” Bakın, kulun kadınlara karşı sevgisi çoğaldıkça, fazilet bakımından imanı da artar. “İmanla kadın sevgisi beraber gider” diyor Peygamberimiz (sav). Kadınlardan nefret edenler var ya, işte onların imanı zayıf. Kadını çok seviyorsa, imanı yüksektir diyor Peygamberimiz (sav).”

Peygamber (s.a.s) sözlerine şöyle devam etti: "Kişinin kenz edeceği şeyin en hayırlısını söyleyeyim mi? Saliha kadındır; ona baktığı zaman kendisini sevindirir, ona bir şeyi emrettiği zaman kendisine itaat eder, hazır bulunmadığı durumlarda da mal ve namusunu korur" buyurdu. (Ebû Dâvud, Zekât, 32) (İslam Fıkıh Ansiklopedisi, s.15)

Adnan Oktar: “Ebu Davud, Sünen-i Davud, yani sahih hadis kitabı, “kişinin kenz edeceği; yani elinde tutacağı, muhafaza edeceği en kıymetli servet, en yüksek servet, en hayırlısını söyleyeyim mi? Saliha kadındır” diyor. “Dünyadaki en güzel servet budur” diyor, “saliha kadındır” diyor.

Ali b. İbrahim; babasından, İbn Ebû Umeyr’den ve Hafs b. el-Behterî’den naklen Ebû Abdullah’ın [Cafer Sâdık aleyhisselâm] şöyle dediğini rivayet eder: Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi ve âlihi] buyurdu ki: “Kadınlar ve güzel koku hariç sizin dünyanızdan olan bir şeyi sevmiyorum.”  (Kuleynî, Kâfî, c. 5, s. 321, hadis no: 6)

Adnan Oktar: “Ali bin İbrahim babası Ali ebu Umeyr’den Hafs bin el Behteri’den naklen Ebu Abdullah Cafer-i Sadık (as)’dan rivayet eder. Hz Peygamber (sav) buyurdu ki, “kadınlar ve güzel koku hariç sizin dünyanızdan olan, yani ibadetlerin, taatlerin dışında olan, hiçbir şeyi sevmiyorum” diyor başka. “Sadece kadınları ve güzel kokuyu seviyorum” diyor Peygamber (sav). İbadetler, taatler hariç tabi inşaAllah.” (Adnan Oktar, 26 Ocak 2013, A9 TV)

Masaüstü Görünümü