Harun Yahya

Kuran'da Sabır
www.Kurandasabir.com

"Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret." (Mearic Suresi, 5)

Sabır en önemli mümin özelliklerinden birisidir. Sabrı çok değerli kılan da “güzel” bir sabır göstererek sabretmektir. Yüce Allah Müslüman için hayatının birçok anında sabır göstermesi gereken olaylar yaratır. Dünya hayatına dair acizlikler, hastalıklar, nefsinin eğitimi için Allah’ın karşısına çıkardığı kişiler, inanmayanların eza ve hakaretleri bunlardan bazılarıdır. Allah’ın Kuran’da ve hadislerde bize bildirdiği sonsuz güzelliklerin mükemmel tecellisi olarak yarattığı cenneti umarak ve isteyerek yaşamak çok büyük bir güzelliktir. Müslüman sonsuz güzellikteki cenneti Allah’tan umarken, diğer yandan çok hikmetli olarak birçok eksikliklerle yaratılmış olan dünya hayatının acizliklerine güzel bir sabır göstermek durumundadır.

Güzel bir sabrın en önemli özelliklerinden birisi kişinin kalbi mutmain olmuş bir şekilde sabretmesidir. Sabrederken, Allah’ın kendisine gösterdiği tüm olayların, en güzel, en hayırlı ve en hikmetli şekilde yaratıldığından tam emin olmasıdır. Kalbin bundan tam ikna olması kişinin yüz ifadesinden, ruhundaki dinginlikten, konuşmalarından hissedilir. Yüzünde sabretmenin verdiği huzur, ifadelerinde sabrın verdiği olgunluk ve tevekkül vardır.

Güzel bir sabırla sabreden kişi, yaptığı ibadetin bilinciyle, Allah için sabır gösterdiğinin şuuruyla, zevk alarak sabreder. Nasıl ki insan büyük bir nimet bolluğu ile karşılaştığında Allah’a hamd ederek bunun şükrünü en güzel şekilde yapmaya çalışırsa, o nimeti en güzel şekilde kullanıp, Allah’a kalben ve sözle şükrederse, aynı şekilde sabır göstermesi gereken durumlarla karşılaştığında da, bunun da Allah’tan bir nimet, bir lütuf olduğunun bilinciyle hareket etmelidir. Sabrettiği olayları Allah’ın birçok hikmetle, güzelliklere zemin hazırlaması için yarattığını bilerek, hepsinin Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünerek hareket etmeli, sabrederken bunun güzelliğini yaşamalıdır.

Güzel bir sabırla sabretmenin hikmetlerinden birisi de, bu ahlakın insanı Allah’a daha çok yaklaştırması, samimi bir Müslümanın Allah’a olan sevgisini daha da arttırmasıdır. Allah rızası için bir zorluğa, bir sıkıntıya, hastalığa sabreden kişi, sabır gösterdiği her saniyenin, her anın Allah Katında çok değerli olduğunu bilir. Güzel bir sabır göstererek yapılan bir iş ile hiç emek harcamaksızın veya çok rahat koşullarda yapılan bir işin ahiretteki karşılığı bir olmayabilir. Eğer bir insan Allah rızası için bir faaliyet yaparken bir yandan da aynı anda bir şeye sabır gösteriyorsa, bu ahlakı, yaptığı işi daha da değerli kılabilir. Örneğin hastayken yapılan bir fedakarlık ile son derece sağlıklıyken yapılan bir fedakarlık eşit olmayabilir. Kişi hastayken Allah rızası için bir fedakarlıkta bulunuyorsa, Allah’ın izniyle aynı anda sabretmenin de derin ve içten güzelliğini yaşamış olur. Bu nedenle Müslümanlar ölene kadar, yaşadıkları büyük küçük her olayda daima Allah’ın Kuran’da bildirdiği gibi en güzel şekilde sabrederek, en güzel ahlakı göstererek, gösterdikleri güzel sabırdan Allah’ın rızasını kazanmayı umarak yaşarlar.

Masaüstü Görünümü