Harun Yahya

Kuran’da bildirilen Ye'cüc ve Me'cüc'ün, I ve II. Dünya savaşlarına işaret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir -1-

Yüce Rabbimiz, Ye’cuc ve Me’cuc kavmini bizlere tanıttığı ayetlerinde şöyle buyurmuştur:  

İki seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. (Kehf Suresi, 93)
 
Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)Kuran’da Ye’cuc ve Me’cuc ile ilgili olarak önemli özelliklere dikkat çekilmiştir. Bu özelliklerden ilki bu kavmin, “hiçbir sözü kavramayan” yani başıbozuk, laf anlamaz bir kavim olmasıdır.
 
Kavmin ikinci özelliği, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmalarıdır. Buradaki “yeryüzü” ifadesi ile bütün “dünya çapında” bir “bozgunculuğun” gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Bir yerde, bir bozgunculuğun gerçekleşebilmesi için felsefi bir köken, bir inanç bozukluğu gerekir. Böyle bir bozguncu sistemin dünya çapında gerçekleşebilmesi için tüm dünyayı etkileyecek, bütün insanları hakimiyeti altına alacak büyük bir sapkın felsefi temelin oluşması şarttır. Dolayısıyla Ye’cuc ve Me’cuc’ün ortaya çıkışı ve getirdiği yıkım sistemi, köklü çarpık bir felsefi temele dayanan, tüm dünyaya zulüm getiren büyük bir felakete işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir)
 
Dünya çapındaki böyle bir felaketin, I VE II. DÜNYA SAVAŞLARINA İŞARET EDİYOR OLMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR. Çünkü söz konusu dünya savaşları, Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisi altında başlatılmış ve bu çarpık ideolojilerin etkisiyle dünyaya yıkım getirmiştir. Ahir zaman Ye’cuc ve Me’cuc’ünü, komünistler ve faşistler oluşturmaktadır. Dünyanın en kanlı liderleri, kendilerine evrim teorisinin öğretilerini yol gösterici olarak alarak, komünist ve faşist akımlarla kitleleri felakete ve yıkıma sürüklemişlerdir. Bu çarpık felsefi temele dayandırılan ve pek çok Müslümanın da şehid edildiği bu savaşlar, ayette işaret edildiği gibi, dünya çapında gerçekleşmiş ve toplam 250-300 milyon kadar insanın ölümü ile sonuçlanmıştır.
 
Ye’cuc ve Me’cuc’ün tarif edildiği diğer ayetler ise şu şekildedir:
 

Dedi ki: "Rabbim'in beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım." (Kehf Suresi, 95)
 
"Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arası eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim." (Kehf Suresi, 96)
 
Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. (Kehf Suresi, 97)
 
Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler. (Enbiya Suresi, 96)

 
Ayetlerde, yoğun olarak DEMİR VE BAKIRIN kullanılmasından bahsedilmektedir. Nitekim bilindiği gibi I. ve II. Dünya savaşlarında bol miktarda demir ve bakır kullanılmıştır. Tanklar, araçlar, motosikletler, uçaklar bol miktarda kullanılan demir ve bakır kütlelerinden oluşturulmuştur. Söz konusu durum, bu yönden ayetlerle mutabakat göstermektedir.
 
Ve yine ayetlerde bir SET SİSTEMİNE dikkat çekilmektedir. “Sapasağlam bir engel”, “bir sed” olarak belirtilen bu izah, iki dünya savaşı sırasında ortaya çıkan savunma hatlarına işaret ediyor olabilir. Bilindiği gibi özellikle I. Dünya savaşında, Fransız savunma hattı, Alman savunma hattı gibi büyük hatlar oluşturulmuş ve sınırlara tankların koruduğu, yalnızca tünellerle giriş yapılabilen dev ve sağlam setler inşa edilmiştir. Amaç dışarıdan gelebilecek işgali engelleyebilmek, düşmanı etkisiz hale getirebilmektir.
 
Ayette belirtildiği şekilde Ye’cuc ve Me’cuc’ün belirgin özelliklerinden bir tanesi, TEPELERDEN AKIN ETMESİDİR. Nitekim dünya savaşlarında da dağlardan sayısız ordu akışı olmuş, çok çeşitli ülke askerleri akın ederek şehirlerin içlerine kadar girmiş ve milyonlarca masum insana ulaşmışlardır.
 
Sapkın bir felsefeye dayanak edinerek tüm dünyanın etkilenmesi, kanlı ideolojiler olan komünizm ve faşizme dayanarak fitne ve bozgunculuk ortamının oluşturulması, demir-çelik kullanımı ve koruma amaçlı setler inşa edilmesi gibi alametler dikkate alındığında, Kuran’da haber verilen Ye’cuc ve Me’cuc’ün I. ve II. Dünya savaşlarına işaret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. Darwinist, komünist felsefeye dayandırılarak çıkarılmış olan bu savaşlar sonucunda, tarihin en büyük kitle katliamları gerçekleştirilmiş, dünya çapında tarihin en büyük yıkımı yaşanmıştır. Ahir zaman’da Ye’cuc ve Me’cuc’ün getireceği büyük yıkım, bu izahlarla oldukça büyük bir mutabakat göstermektedir. Elbette doğrusunu Allah bilir.

YE'CÜC VE ME'CÜC'ÜN, I. VE II. DÜNYA SAVAŞLARI OLDUĞUNA DAİR HADİSLERDEN İŞARETLER >>>

Masaüstü Görünümü