Harun Yahya

Peygamberimiz (sav) Marmaray’ın Hz. Mehdi (as) Döneminde Açılacağını Hadislerde Bildirmiştir


Peygamberimiz (s.a.v.)’in, ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili pek çok haberi bize ulaşmıştır. Bu olayların, içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması Peygamberimiz (s.a.v.)’in mucizelerinden biridir. Asrın projesi olarak tanıtılan, Marmaray da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in birçok hadisinde tam tarif ettiği zamanda ve dikkat çektiği şekilde açıldı. Bu şekilde Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış alametlerinden biri daha gerçekleşmiş oldu.

İSTANBUL’DA DENİZDE KURU BİR YOL AÇILACAK

Konstantiniyye’nin (manen) fethi sırasında ... DENİZ İKİYE AYRILARAK SU KENDİLİĞİNDEN UZAKLAŞACAK VE AÇILAN YOLU TAKİBEDEN MEHDİ, KARŞI KIYIYA GEÇECEKTİR. (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

Hadiste İstanbul’un manevi olarak fethedileceği yani Mehdiyetin yoğun ilmi çalışma yaptığı, iman hakikatlerinin ve Kuran Mucizelerinin anlatıldığı, Darwinizm’in çöktüğü dönemden bahsedilmektedir. İşte bu dönemde, denizin 60 metre altında, bir kıyıdan diğerine geçmek için kupkuru bir yol açılmış olamsı çok manidardır.

BU YOL SUDAN UZAK OLACAK

Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek, SU ONDAN UZAKLAŞACAK. Ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak.. (Kıyamet Alametleri, sf. 181-182)

... SU KENDİLİĞİNDEN UZAKLAŞACAK...  (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

“Su ondan uzaklaşacak” denilmesi denizde açılan yolun sudan uzak olacağı, su ile yol arasında mesafe olacağını göstermektedir. Marmaray denizin 60 metre altındadır ve sudan uzaklaşmıştır.

YOL TEKBİRLERLE AÇILACAK

Ve (Mehdi) açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: “Ey İnsanlar haydi siz de geçiniz. Cenab-ı Hak İsrail oğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.” Onlar da geçecekler. TEKBİRLER GETİRECEKLER. (Kıyamet Alametleri, sf. 181-182)

... HEPSİ TEKRAR, TEKRAR TEKBİR GETİRECEK VE 12 TEKBİRLE, şehrin 12 burcu da (manen) düşecektir. (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

Hadiste yolun tekbirle, Allah anılarak açılacağına dikkat çekilmiştir. Bu da aynısıyla gerçekleşmiştir.

BU YOLDAN HİÇBİR VİRAJ OLMADAN DOĞRUDAN DENİZİN BİR YAKASINDAN DİĞERİNE   GEÇİLECEK

... (Mehdi ve talebeleri) ORADAN DOĞRU ŞEHRE GİRECEKLER... (Kıyamet Alametleri, s. 181)

Hadiste bu açılan yol sayesinde doğrudan şehre girileceği bildirilmiştir. Gerçekten de Marmaray ile herhangi bir viraj olmadan, dümdüz bir yol üzerinden şehre girilmektedir.

BAYRAKLARLA DOLU BİR BAYRAM GÜNÜNDE AÇILACAK

... BİR BAYRAK DİKECEK ... SONRA BİR BAYRAK DAHA DİKECEK... (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde bu yolun başında ve sonunda bayrakların olacağını bildirmiştir. Bilindiği gibi 29 Ekim gününde yapılan açılışta her yer bayraklarla donatılmıştır.

HALK BU YOLDAN GEÇECEK

(Mehdi)... açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: “EY İNSANLAR HAYDİ SİZ DE GEÇİNİZ ONLAR DA GEÇECEKLER.  (Kıyamet Alametleri, s. 181)

AYNI DÖNEMDE CAMİLER YAPILACAKTIR

(Mehdi ve talebeleri) Oradan doğru şehre girecekler... CAMİLER YAPACAKLAR. (Kıyamet Alametleri, s. 181)

Hz. Mehdi, Konstantiniyye (İstanbul) ve diğer birçok beldede camileri inşa eder. [Beklenen Mehdinin Alametleri, (“El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, İkinci Bölüm]

Hadislerde yolun açıldığı dönemde cami inşaatlarının da olacağı bildirilmiştir. İstanbul’un en büyük camisi olacak olan Çamlıca’daki cami de bu dönemde yapılmaktadır.

Ayrıca Marmaray’ın çıkışında camilerin bulunması da dikkat çekicidir.

AYNI DÖNEMDE ŞAM’DA ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMLAR OLACAKTIR

Oradan (denizde açılan yoldan) doğru şehre girecekler... Camiler yapacaklar. Derken bir ses duyulacak: “Sizden sonra deccal gelip, ŞAM’DA ÇOCUKLARINIZIN BAŞINA BELÂ OLMUŞ!” (Kıyamet Alametleri, s. 182)

Hadiste dikkat çekildiği gibi günümüzde Suriye’de binlerce çocuğun hayatını kaybettiği katliamlar yaşanmaktadır.

BU YOLUN YAPIMI SIRASINDA KIYMETLİ ESERLER BULUNACAKTIR

... Altından ve çok çeşitli mücevherattan müteşekkil hazineleri çıkarıp mescitleri de inşa ederler... (Beklenen Mehdinin Alametleri, El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, birinci bölüm 50)

Marmaray kazılarında tam 35 bin tarihi eser ile 13 batık gemi çıkarılmıştır.

 

YAPILAN YOL, SUYUN İNSANLARIN ÜZERİNDE OLDUĞU BİR YOL OLACAKTIR

“Kaim  (Mehdi) (as) zuhur ettiğinde, ... Konstantiniyye’ye (İstanbul’a) talebelerini gönderir. Denize vardıklarında AYAKLARIYLA BİR ŞEY YAZARLAR VE SU ÜZERLERİNDE YÜRÜRLER... (Gaybet-i Numani: Ahmed bin Havza’dan Nahavandi’den Abdullah bin Hammad Ansari’den Muhammed bin Cafer’den İmam Sadık (a.s.)’dan rivayet) Hz. Mehdi (as) Hakkında Hadisler (Gaybet-İ Numanî)

(Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri) SU ÜZERİNDE YÜRÜR... Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.) 

Hadislerden “su insanların üzerinde” iken ilerleyecekleri bir yol olacağı anlaşılmaktadır. Gerçekten de Marmaray ile suyun 60 metre altından gidilmektedir. Ayrıca “ayaklarıyla bir şey yazarlar” denilerek kullanılan araçların ayakla idare edildiğine de dikkat çekilmiştir.

BU YOLUN ÇIKIŞINDA BURÇLAR OLACAKTIR

...12 tekbir ile şehrin 12 BURCU DA (manen) düşecektir.”(El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, syf. 57)

Hadiste açılacak yolun çevresindeki burçlara dikkat çekilmiştir. Marmaray’ın çıkışında burçlar açıkça görülmektedir.

Masaüstü Görünümü