Harun Yahya

Dünya nüfusunun üçte birini katletmeyi planlayan düşünce Antikrist (deccali) düşüncedir


Dünyaya hakim deccali sistem olan masonluk, Hıristiyanları yanlış bir Mehdi düşüncesi ile aldatmaya çalışmaktadır. Ahir zamanda gelmesi beklenen kutlu şahıs Hz. Mehdi (a.s.)’ın tüm güzel özelliklerini Hıristiyan alemine yanlış göstermeye çalışmakta; barış, güvenlik, huzur dönemi olan Hz. Mehdi (a.s.) dönemini Hıristiyanlara tümüyle farklı şekilde sunmaktadır. Hıristiyan aleminin bir kısmı, şeytanın bu çirkin oyunu sebebiyle, tüm dünyaya sevgi, barış, adalet ve güvenlik getirecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’ı tamamen yanlış tanımakta, yanlış yorumlamaktadırlar.

Oysa bu ŞEYTANIN ÇİRKİN BİR OYUNUDUR.

Hıristiyan alemine bu çirkin oyun neticesinde telkin edilen ve Hz. Mehdi (a.s.)’a atfedilmeye çalışılan vahşi uygulamaların tümünü gerçekleştirecek olan ANTİKRİST yani DECCALDİR. DÜNYA NÜFUSUNUN 1/3’ÜNÜ YOK ETMEYE HAZIRLANAN, İNSANLARI ACIMASIZCA KATLETMEYİ PLANLAYAN BU VAHŞİ VE ANARŞİST DÜŞÜNCE ANTİKRİST’İN DÜŞÜNCESİDİR. Bu antikrist düşünce, Hz. İsa (a.s.)’ın zuhuru sırasında, dünya nüfusunun üçte birini -YAKLAŞIK 2 MİLYAR 233 MİLYON İNSANI- KATLETMEYE HAZIRLANMAKTADIR. Bu, TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KATLİAMDIR. Böylesine büyük bir katliamın savunucusunun ANTİKRİST DIŞINDA BİR BAŞKASININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Hıristiyanların büyük bir yanılgı içinde bekledikleri bu kanlı katil, AÇIKÇA ANTİKRİST’DİR.

Bu sapkın düşünceyi Müslümanların da savunduğunu varsaydığımızda, bu, dünyada 2 milyar 233 milyon insanın daha katledilmesi anlamına gelecektir. Bunu, Musevilerin de savunduğunu varsayarsak, yine bu durum, 2 milyar 233 milyon kişinin daha katli anlamını taşıyacaktır. Bu durumda, 7 milyar kişiden oluşan bu DÜNYADA TEK BİR İNSAN DAHİ KALMAYACAKTIR. İşte antikrist, bu dehşetli  katliamı istemekte ve beklemektedir. Samimi dindar Hıristiyanların şeytanın bu oyununu fark ederek, bu sapkın düşüncenin vehametini görmeleri son derece elzemdir.

Üstelik bir kısım Hıristiyanlar bu savaşların -haşa Allah adına- Hz. İsa (a.s.) komutanlığında gerçekleşeceğini iddia etmekte, hatta Hz. İsa (a.s.)'ın nükleer silah kullanacağına dair hezeyanlarını ifade etmektedirler. Rahmet peygamberi olan Hz. İsa (a.s.)’ı, vahşet uygulayan bir peygamber olarak göstermeye çalışmak kuşkusuz ki büyük bir iftiradır. Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte bütün dünyaya rahmet, güzellik, barış ve sevgi getirecek olan, Allah’ın güzel ve faziletli bir peygamberidir. Hz. İsa (a.s.) tüm dünyaya sevgiyi ve şefkati öğretecektir ve buna tüm insanlık çok yakın bir dönemde şahit olacaktır. Bu Mübarek Peygamberin ismini, bu vahşet ortamı ile birlikte zikretmek çok büyük bir iftiradır.
 

Deccaliyet 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur


 

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde, Hz. İsa (a.s.)’ın yeryüzüne tekrar inişi ile birlikte yeryüzünde huzur ve güvenliğin hakim olacağı; savaş, cinayet ve düşmanlıkların son bulacağı bildirilmiştir:


Vallahi Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak muhakkak inecektir... Ve bütün DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK ZAİL OLUP GİDECEKTİR... (Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 498)

İsa bin Meryem (a.s.) benim ümmetim içinde;

Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak,... (Zimmilerden) Cizyeyi kaldıracak, kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. (Sünen-i İbni Mace, 10/334)

İsa (as) ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam -hükümdar- olarak bulunur. ... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUR KALKAR... Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi (bol) bitkilerini bitirir... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret, s. 496)

Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. HİÇBİR KİMSE ARASINDA BİR DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)

Sonra kırk sene ömür sürecek. ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEK. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 184)

İnsanlar arasındaki DÜŞMANLIKLAR VE KİN KALKACAK. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak, hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt, koyunlar arasında sanki bir çoban köpeği imiş gibi bekleyip duracak. Kabın su ile dolduğu gibi yeryüzü din birliği ile dolacak. Allah'tan başka kimseye tapılmayacak. HARP, KAVGA NAMINA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK... Yeryüzü gümüş sofrası gibi olacak. Bitkisini Adem'in zamanındaki gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek narla doyacak. Bir öküzün fiyatı şu kadar olacak, bir kaç dirhemle bir at satın alınacak

Denildi ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Neden at o kadar ucuz olacak?

HARP OLMAYACAĞI İÇİN ONA PEK LÜZUM KALMAYACAK." "Neden öküz o kadar pahalı olacak? "

"Yeryüzünün tamamı ekileceği için o, çok gerekli olacak.." (Ibn-i Mace benzerini Ebu Ümame'den nakletti, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)

İsa Aleyhisselam ümmetim içinde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam –hükümdar – olarak bulunur... BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BUĞUZLAŞMALAR ZAİL OLUP KALKAR, her zehirli hayvanın zehiri çekilip alınır. Hatta çocuk elini yılanın ağzına sokar da yılan çocuğa zarar vermez. Kız çocuğu aslanı (severek) sıkar da aslanın çocuğa zararı dokunmaz. Kurt, koyun sürüsünün arasında sanki onları koruyan köpekleri gibi olur. YERYÜZÜ, KAP SU İLE DOLDURULDUĞU GİBİ SULH VE BARIŞ İLE DOLDURULUR. (O zamanda) tek bir kelime (yani tevhid kelimesi) olur ve yalnız Allah'a ibadet edilir. Harp (erbabı) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR... (Ölüm Kıyamet Ahiret, s. 496-497)

(Hz. İsa Aleyhisselam) Sonra kırk sene ömür sürecek. ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEK. Kişi, koyun ve hayvanlarına (haydi gidin, otlayın) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak. Kişi bir ölçek buğdayı alıp öküzsüz ve sapansız ekecek, karşılığında yedi yüz ölçek buğday alacak. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 184)

Yedi sene boyunca KİMSE KİMSEYE DÜŞMANLIK ETMEYECEKTİR.” (264- İbn Mende, a.e.II 958-9, el-Mukaddesi, a. E. Vr. 136- a 137-b)

Onun (Hz. İsa) zamanında toprak, derinliklerindeki hazinelerini ortaya çıkarır. İnsanlar mal ve mülke rağbet etmezler. Hased ve kin kalkar. Allah her zehirli varlığın zehirini yok eder. Böylece çocuklar yılan ve akreplerle oynar, zarar görmezler. Kurt, koyuna zarar vermez. İNSANLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRMEZLER. YERYÜZÜNE BARIŞ HAKİM OLUR. Toprak ilk dönemlerindeki gibi bol mahsulat verir. (265- bk.Müsnet, II, 409, 437; es-Sefarini, Levami, II 95) (İslam inancı açısından nüzul-i İsa meselesi, Dr.zeki sarıtoprak , çağlayan yayınları, izmir –1997  Sayfa 96)

İnsanlar arasında sebebleri ortadan kalktığı için KİN VE HUSUMETE YER VERMEYECEK... (Kıyamet Alametleri, s. 242-243)

“Meryemoğlu (Isa) behemehal inecektir.”... “DÜŞMANLIK, KÜSÜŞME VE KISKANÇLIK ORTADAN KALKACAKTIR.” (Ebu Hureyre r.a. / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 379)

 
Hz. Mehdi (a.s.) da, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde açıkça ve tüm özellikleriyle tarif edilmiştir. Ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın hadislerle bildirilen en önemli özelliklerinden biri, KAN DÖKMEYECEK OLMASI, UYUYAN KİŞİYİ DAHİ UYANDIRMAYACAK OLMASIDIR: 


İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. Dünya, adeta asr-ı saadet devrine geri döner.1
Hz. Mehdi (as), Peygamber’in yolunda gidecek, UYUYAN KİŞİYİ UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITILMAYACAKTIR.2
ZAMANINDA NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.3
Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükün ve makam arasında bîat ederler. UYUYANI UYANDIRMAZ, ASLA KAN DÖKMEZLER.4
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde SAVAŞ SONA ERECEK, ORDULAR SİLAHLARINI VE MALZEMELERİNİ BIRAKACAKLARDIR:
Savaş (erbabı) da ağırlıklarını (silah ve malzemelerini) bırakacak.5
Harp (erbabı) ağırlıklarını (yani silah ve saireyi) bırakır.6
Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak.7
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, DÜŞMANLIK, KAVGA VE SAVAŞLAR SONA ERECEKTİR.Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir.8
Hz. Mehdi (a.s.) döneminde YERYÜZÜ ADALETLE DOLACAKTIR:Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, O (HZ. MEHDİ (AS)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR.9 


Hz. Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR.10
Kuran-ı Kerim'de de Rabbimiz'in insanları barışa davet ettiği şu şekilde bildirilmektedir:Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir... (Yunus Suresi, 25)
Hz. Mehdi döneminde YERYÜZÜ BARIŞ İLE DOLACAKTIR.(Hz. Mehdi (as) döneminde) DÜŞMANLIK VE KİNİ KALDIRACAKTIR. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu, elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Kap su ile dolu olduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞ İLE DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacaktır.11
Onun (Hz. Mehdi (as)) zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir...12
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), akan kanı durdurmaya, anarşi ve terörü bitirmeye, cinayetleri durdurmaya gelecektir. Katliam, zulüm ve savaşların ise tümünü gerçekleştirecek olan ANTİKRİSTdir. Bir kimsenin kan dökmesi veya bunu tasarlaması, o kişinin Hz. İsa (a.s.) veya Hz. Mehdi (a.s.) olmadığının en açık delilidir. Şeytan, tertemiz Hıristiyanları bu yönde aldatmaya çalışmakta ve onları, Allah’tan korkan ve Allah’ı seven Müslümanlara karşı husumete zorlamaktadır. Şeytanın bu çirkin planının, iman edenlerin arasını ayırmak için özel olarak oluşturulmuş olduğu çok açıktır. Hıristiyanların buradaki aldatamacayı görmesi gerekmektedir. Samimi Hıristiyanlar, şeytanın bu aldatmacasına paye vererek zaman kaybetmekte, dinsizlikle fikri mücadele içinde olacaklarına, samimi dindarlara yönelmektedirler. Oysa Allah’ın insanlar için indirmiş olduğu tüm Kutsal dinler sevgiyi, kardeşliği ve güzel ahlakı getirmiştir. Allah’ı seven, Allah’tan korkan hiçbir kişinin, böylesine bir katliamın parçası olmayacağı ortadadır. Bunu ancak antikrist yapabilir. Ve nitekim de bu sapkın plan, tümüyle antikriste aittir. Samimi Hıristiyanlar, bu gerçeğin acilen farkına varmalı, içinde bulunduğumuz ahir zamanda, dinsizliğe karşı fikri mücadelede vakit kaybetmemelidirler.

----------------

[1] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 29 ve 48
[2] Kıyamet Alametleri, sf. 163
[3] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 44
[4] El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24
[5] Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334
[6] İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496
[7] Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334
[8] İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496
[9] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20
[10] Süneni-i Ebu Davud, 5/93
[11] Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-3359
[12] El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43
 

Masaüstü Görünümü