Harun Yahya

Müminlerin Arasında Barış Sulh Olmalıdır


  Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ashabına: "Ey Ashabım! Nafile oruç tutmaktan ve sadaka vermek ten ve namaz kılmaktan daha faziletli bir amelî size söyleyim mi?" buyurduklarında Ashab: "Evet ey Allah'ın Resulü" dediler. Peygamber şöyle buyurdu: "Aralarında düşmanlık olan iki mü­minin arasını bulmaktır. O müminlerin arasını açmak dini traş etmektir." (Tergib ve Terhib, c.5/379-2)

  HADİS:''Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinizle alakayı kesmeyiniz. Ey Allahın kulları kardeş olunuz. Bir müslümanın kardeşini 3 günden fazla terketmesi haramdır.(Buhari- Müslim- Riyazüssalihn sayfa-930)

  Peygamberimiz (sav); ''Size namaz, oruç ve sadakadan daha üstün birşey göstereyim mi? buyurdu. evet ya resulullah dediler. Peygamberimiz(sav) arabulmak , barıştırmaktır. Çünkü aranın bozulması ,dargınlık saçı kökünden kazır demiyorum, dini kökünden kazır, dini yok eder diyorum. buyurdu'' (Tirmizi kıyame-56)

  ''Bir müslümana din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terketmesi haramdır. Bu dargınlıkta karşılaştığında ilk defa selam verip barışan en hayırlı olandır. (Buhari,Müslim-Riyaz üs- Salihin-sayfa-946)

  (Ameller, pazartesi ve perşembe günleri Allahü teâlâya arz olunur. ''Allah(cc) kendine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Ancak kendisi ile din kardeşi arasında dargınlık olan kimseyi barışmadıkça bağışlamaz. (Müslim- Riyaz üs-Salihin- sayfa -946)

"Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerine şefkat hususunda müminler adeta tek bir beden gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse, uykusuzluk ve ateşle vücudun diğer uzuvları da ona iştirak ederler. (Buharî, Salât, 88; Müslim, Birr, 65.)

  “Mü’minin mü’mine bağlılığı, parçaları birbirine bağlayan bir tek bina gibidir.” (Müslim, Birr, 18.)

Masaüstü Görünümü