Harun Yahya

Nasıl bir Yemen?
Yemen bugünlerde çeşitli siyasal sorunlar yaşıyor. Üstelik giderek artan bir iç çatışma ve ayrışma tehdidi altında. Bir diğer sorun ise halkın çok yoksul olması. Peki Yemen’in karşısında bir an önce halletmesi gereken ne gibi problemler var. 

 

Yemen’de özgürlük talebinde bulunan pek çok kimse var. Kimi mezhebi, kimi aşireti, kimi de siyasi görüşü için özgürlük istiyor. Ancak Yemen’deki gruplardan hiçbiri diğerlerinin özgürlüğünü de savunmuyor. Bununda ötesinde bazı grupların -özellikle de Müslüman grupların- ülkede özgürlükleri engelleyeceği, düşünceleri kontrol altına almaya çalışacağı, sanatı ve bilimi sınırlandıracağına dair endişeler mevcut.

  

Oysa İslam insanlara düşünce, ibadet ve ifade imkanı sağlayan, insanların her türlü hakkını koruma altına alan ve daha da önemlisi insanlara gerçek özgürlüğü sunan bir din.

 

Dinin Özgürlük ve Demokrasi Getirdiği Bir Yemen

 

Yemen’deki Müslümanlar hangi mezhep ya da cemaatten olursa olsunlar yaşadıkları toplum içerisinde, her türlü düşüncenin ve inancın rahatça ifade edilmesini istemelidirler. Çünkü Müslüman, karşısındakinin hayatına, fikirlerine, yaşantısına saygı duyar. Din ahlakına uygun olmayan, hatta dinsiz, ateist ideolojilerin ve fikirlerin dahi rahatlıkla anlatılabilmesini ister, ki böylece bu fikirlere karşı gereken cevabı ilmi ve fikri olarak tam verebilsin. Düşüncelerin, ideolojilerin baskı altına alınıp yasaklanması Müslüman için bir kolaylık değil, tam tersine tebliğini zorlaştıracak, ilmi mücadelesini daha güç hale getirecek bir durumdur. 

 

Mezhep Farklılıklarının Gerilim Yaratmadığı Bir Yemen

 

Yemen’de yaşanan olaylar içinde en acı olan, kuşkusuz, Müslüman'ın silahını Müslüman'a doğrultmasıdır. Oysa tüm Müslümanlar birbirlerine Allah'ın emanetidir. Müslümanların birlik olmaları Allah'ın açık bir emri olduğu halde Ortadoğu’da olduğu gibi Yemen’de de Müslümanlar ayrılığa düşmüş ve birbirleriyle kavgaya tutuşmuş durumdalar. 

 

Allah’ın Kuran’da belirttiği (3/103) dağılıp ayrılmamaları yönündeki açık emrine rağmen Müslümanların birbirlerine karşı öfke ve nefretle saldırmaları çok büyük bir hatadır. Müslümanların derhal mezhep ayrıldıklarını bırakarak bu hatadan dönmeleri ve Allah'ın farz kıldığı şekilde birlik olmaları gerekir. Allah'ın Kuran'da tüm Müslümanlara tek bir topluluk olarak hitap etmesi Müslümanların birlik olması gerektiğini gösteren bir diğer delildir. 

 

İşinin Ehli Kişilerin Yönettiği Bir Yemen

 

Yemen’de insanlar ülkenin iyi yönetilmesini ve şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, yöneticilerin hukuk ve demokrasi dışında başka yollara sapmamalarını, temel insan haklarını düstur edinmelerini arzu ediyor. Halkın ülkeyi yönetenlerden bir diğer beklentisi ise kendilerini Yemen’in mutlak hâkimi olarak addedip zorbaca yöntemlerle kibirlerini tatmin etmekten kaçınmaları. 

 

Böyle adil bir yönetici olmak için, Allah'a samimi olarak iman etmek, Allah'tan korkup sakınmak şarttır. Böyle kişilerin sosyal, politik ve ekonomik uygulamaları, iktidarına güç sağlayan bireylerin rızalarına göre değişkenlik göstermediği için kimseden etkilenmez, her zaman demokratik, adil ve hakkaniyetli olur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler, hem diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve şefkatli tutumu, hem de Allah’ın ayetinde bildirdiği gibi zengin, fakir ayırmaksızın herkese eşit davranması demokrasi anlayışına ideal bir örnek oluşturur.

 

Sosyal Adaleti Sağlamış Müreffeh Bir Yemen

 

Yemen’de huzurun ve refahın şartı halkın içine düştüğü yoksulluğun giderilmesi ve gelir farklılıklarının ortadan kalkması. Sosyal demokrasi olarak nitelenebilecek bu özellik Yemen’de İslam ahlakının yaşanmasıyla hayata geçebilir. Yüce Allah, servetin belirli odakların elinde toplanması yerine yoksullar ve ihtiyaç içinde olanlar arasında paylaştırılmasını istediğini bir Kuran ayetinde şöyle açıklamıştır:

 

“Allah'ın, fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir.” (Haşr Suresi, 7)

 

Özlenen Yemen İçin Çözüm

 

Sonuç olarak, Yemen’deki adaletsizliğin, kargaşanın, terörün, katliamların, açlığın, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vardır: Kuran ahlakı.

 

Ülkede var olan sorunlara genel olarak bakıldığında, tüm bu olaylara sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık, çıkarcılık, bencillik, umursamazlık, acımasızlık gibi duyguların ve ahlaki dejenerasyonun neden olduğu görülecektir. Bu olayları çözmenin ve tamamen ortadan kaldırmanın yolları ise sevgi, şefkat, merhamet, acıma, karşılık beklemeden hizmet etme, şevkli, duyarlı olma, fedakârlık, dostluk, hoşgörü, sağduyu ve akıldır. Bu özellikler ise Kuran ahlakını eksiksiz olarak yaşayan insanlara aittir. 

 

Yemen için en önemli konu, Kuran ahlakının dinsizliğin karşısında üstün gelmesi için, Müslümanların fikri alanda mücadele etmeleridir. Yapılabilecek en etkili faaliyetlerden biri, kuşkusuz, insanlardaki iman zafiyetini ve ateizm telkinini ortadan kaldıracak şekilde bilimsel yaratılış delillerinin anlatılmasıdır. Tüm insanlara İslam’ı tebliğ etmek her Müslüman için çok önemli ve aciliyetli bir ibadettir. 

 

Adnan Oktar'ın article National Yemen'de yayınlanan makalesi:

 

http://nationalyemen.com/2014/03/08/yemen-but-what-sort-of-yemen/

 

Masaüstü Görünümü