Harun Yahya

Dünyadaki ekonomik güç masonların tekelindedir


Dünyadaki ekonomik dağılım ve mülkiyet dengesi hakkında insanlar yanlış yönlendirilebilmektedirler. Bazı Evanjelik Hıristiyanlar, mason odakların yönlendirmesiyle, dünya çapında mülkiyet ve ekonomik gücün Müslümanlarda olduğu görüşünü anlatmaktadırlar. Oysa Müslümanlar, dünyada hatırı sayılır bir ekonomik güç değildir.Halihazırda dünyada ekonomik güç odağı yalnızca masonlardır. Dünyanın önde gelen şirketlerine ve en zengin işadamlarına dikkat çekildiğinde, bunların masonlardan oluştuklarını hemen görürüz. Dünyadaki ekonomik gücün yaklaşık %85’i masonların tekelinde toplanmıştır. Büyük holdinglerin sahipleri, geniş sermaye sahipleri ve önde gelen yatırımcıların büyük çoğunluğu masonlardır. Bu durum Müslüman ülkelerde de aynı şekildedir.Kendi aralarında küresel bir ekonomik tekel kurmayı başarmış olan masonlar Müslüman ülkelerin de sermayelerinin yüksek bölümünü yönetmektedirler. Büyük Musevi sermayedarların da çoğunluğunu masonlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla dünyadaki etkin ekonomik güç sanılanın aksine Masonların yönetimindedir.

Masaüstü Görünümü