Harun Yahya

Allah Dünyada İyi ve Kötüyü Birlikte Yaratır, Cennette İse Huzur ve Sükunet Hakimdir


Dünyada, imtihan ortamının hikmeti gereği cennet ve cehenneme ait özellikler bir arada bulunurlar. Bu şekilde müminler hem cennet ve cehennem hakkında fikir edinir, hem de kendilerini dünyadaki kısa ve geçici yaşama kaptırmak yerine, gerçek, kusursuz, eksiksiz ve sonsuz yaşam olan ahirete yönelirler. Allah’ın kulları için seçip beğendiği yaşam da işte bu ahiret hayatıdır. Ahiret, Kuran ayetlerinde insanların gerçek ve ebedi yurdu olarak tarif edilir.

www.cehennemcennet.imanisiteler.com

Birçok insan dünyada mükemmel bir hayat kurulabileceğini zanneder. Dünya hayatına özgü büyük kusur ve eksiklikleri ise, son derece doğal özellikler olarak görerek yanılır.

Kuran’da iman edenler sonsuz bir ecir, sonsuz bir mükafat, sonsuz bir mutlulukla müjdelenmiştir. Ancak çoğunlukla dikkatlerden kaçan önemli bir nokta vardır. O da, sonsuz zaman içinde, sonsuz güzelliklere uzanan bu müjdenin, mümin daha dünyadayken yaşanmaya başlamasıdır. Çünkü mümin ahirette cennetle müjdelendiği gibi, bu dünyada da Allah’ın lütuf ve ikramıyla nimetlendirilmektedir. Kuran’da, salih amellerde bulunan müminlerin bu dünyada da güzel bir hayatla yaşatılacakları şöyle haber verilir:

Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)

“... Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı herşey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız.” (Zuhruf Suresi, 71)

Kuran’daki tarif, tasvir ve benzetmelerden, ‘cennet nimetlerinin dünyadakilere benziyor olmasından’ (Bakara Suresi, 25) yola çıkarak, cennetin nasıl bir yer olacağını ana hatlarıyla tahmin edebilmekteyiz. Allah müminleri “Kendilerine tarif edip tanıttığı cennete sokacaktır”. (Muhammed Suresi, 6) Böylece dünya hayatında da, Allah’ın izniyle cennete dair bilgiler edinmemiz mümkün olmaktadır. Ancak edinilen bu bilgi, sadece Allah’ın bize öğrettiği ve cenneti tefekkür etmemize vesile olan bilgidir.

Karşılaştıkları her olayda Allah’a güvenen, sabreden ve şükredenler Allah’ın rızası rahmeti ve cennetiyle ödüllendirilirler. Öyle bir cennet ki dünyada olan eksik ve kusurların hiçbiri yoktur... Son yoktur... İnsanın hayal edebileceği, arzu edebildiği her şey vardır... Öyle bir cennet ki dünyada sadece çok az bir kısmı gösterilen, insan hayalinin çok ötesinde bir teknoloji, konfor ve estetik hakimdir. Her yerde büyük zenginlik ve büyük bir ihtişam vardır.


Cennet, Kavrayışımızın Ötesinde Güzelliklere ve Nimetlere Sahip Bir MekandırKuran’da bildirilen “bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar” (Muhammed Suresi, 15) örneği bizlere, cennetin dünyadakilerle kıyaslanamayacak mükemmelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu ayet insan ruhunda, cennette insanlara süprizler sunulmakta olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Allah bir ayette de cennetin “bir şölen” olduğunu bildirir:

Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah Katında -bir şölen olarak- altından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah Katında olanlar daha hayırlıdır. (Al-i İmran Suresi, 198)

Allah bu ayetinde cenneti bir kutlama ve bir eğlence yeri olarak tanıtmıştır. Dünyanın “bitişi”, imtihanın kazanılması ve Kuran’daki tarifiyle asıl yurda, yani kalınacak yerin güzel olanına ulaşılması, şüphesiz ki kutlanmaya ve mükafata değer bir sonuçtur. Bu kutlama, süresi, boyutları ve içeriği ile dünyadakilerin hiçbiriyle kıyaslanamayacak kadar görkemli olacaktır.

Ebedi hayatta bu tür şölenlerle ve buna benzer, bitmek tükenmek bilmeyen çeşitli nimetlerle yaşamak, yalnızca cennete özgü bir vasfı da beraberinde getirecektir: Yorulmamak...

Kuran’da bu mükemmellik cennetteki müminlerin ağzından şöyle haber verilir:

“... Burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz.” (Fatır Suresi, 35)

Elbette bu yorgunluğa zihinsel yorgunluk da dahildir. Dünyevi şartlarda insan, bedenen zayıf yaratıldığından kolay yorulur. Yorulduğunda ise zihni bulanmaya başlar, konsantrasyonu dağılır, sağlıklı düşünebilmesi zorlaşır, algılaması da zayıflar. Oysa bu durum cennette söz konusu olmayacaktır. Müminin Allah’ın nimetlerini eksiksiz algılayabilmesi ve bunlardan zevk alabilmesi için zihni her zaman açık, şuuru keskin olacaktır. Dünyanın eksikliklerinden birisi olan yorgunluk hissi ortadan kaldırılacağı için, müminlerin sonsuz nimetlerden aralıksız istifade edebilmeleri mümkün olacaktır. Ayetlerde de bildirildiği gibi cennet nimetlerinden eksiksiz bir haz alınacak ve bir nimetten diğerine geçilecektir.

Yorgunluğun ve bıkkınlığın dokunmadığı bir ortamda Allah, müminlerin “her dilediklerini” (Şura Suresi, 22; Furkan Suresi, 16; Zümer Suresi, 34) yaratarak onları ödüllendirmektedir. Olmasını arzuladıkları akla gelebilecek herşey orada müminlerindir. Allah “Orada diledikleri herşey onlarındır, Katımızda daha fazlası da var” (Kaf Suresi, 35) ayetiyle insanın isteyebileceğinden, hayal edebileceğinden de fazlasını vereceğini, nimetlerin cennette kat kat artırılacağını müjdelemektedir.

www.Kurandacennet.com


Allah Mümin Kullarına Cenneti Mükafat Olarak Yaratırİnsanı yaratmış olan Allah, onun nefsinin isteyebileceklerini kuşkusuz ondan daha iyi bilmektedir ve bunları bir mükafat olarak müminler için cennette yaratacaktır. Kuran’da bu nimetlerin bir kısmı insanlara bildirilmiş, kalanları ise herkesin zevkine, arzularına ve hayalgücüne bırakılmıştır. Aslında genel hatlarıyla tüm müminler benzer şeylerden hoşlanırlar, farklılaşma ince detaylardadır. İnsan, dünya şartlarında imkansız gibi gözüken pek çok nimeti ya da hakkında ilim sahibi olmadığı nimetleri Rabbimiz’den isteyebilir. Cennetin bu eşsiz güzelliklerini tasvir eden bir başka ayet ise şöyledir:

Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı herşey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız.” (Zuhruf Suresi, 71)

Bu ayetten anlaşılan, mümini cennette sürprizlerin beklediğidir. Mümin gördüğü şeylere sevinecek, bunlardan zevk alacaktır. Diğer müminlerin zevk aldıklarını, gördüklerinden ve yaşadıklarından hoşlandıklarını görmek de kuşkusuz mümin için ayrı bir mutluluk vesilesidir.

Unutulmaması gerekir ki, ‘doğruluk makamı’ olan cennetin en büyük nimetlerinden biri de cehennem azabından korunmuş olmaktır (Duhan Suresi, 56). Tüm bunlar, büyük şükür vesilesi olmaktadır. İman edenlerin Allah’a nasıl şükrettikleri Kuran’da şöyle haber verilir:

Dediler ki: “Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) içinde endişe edip-korkardık. Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce O’na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisidir.” (Tur Suresi, 26-28)

Kuran’da cennetin çeşitli dereceleri ya da farklı bölümleri olduğu bildirilmekte ve  Adn, Me’va, Firdevs ve Naim cennetlerinin isimleri geçmektedir. Bu isimler, içlerinde değişik zevklerin alınacağı, cennetin birbirinden farklı bölümlerini tasvir ediyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.) Taha Suresi, 75. ayette de buyurulduğu gibi, “Kim O’na iman edip salih amellerde bulunarak O’na gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır”.

Cennet öyle bir mekandır ki, Kuran’daki tarifiyle “her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün” (İnsan Suresi, 20). Burada her bir ayrıntıda çok büyük güzellikler, nimetler vardır. Her yer ve her köşe, Allah’ın eşsiz ilmi sayesinde sayısız nimetlerle donatılmıştır. Sadece ve sadece Allah’ın rahmet edip bağışladığı ve cennetine soktuğu müminlere has kılınmış olarak...

Allah ayetlerde cennetteki müminlerin durumlarını şöyle müjdeler:

Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çekmiştir, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. (Hicr Suresi, 47)

Onda ebedi olarak kalıcıdırlar, ondan ayrılmak istemezler. (Kehf Suresi, 108)

www.imaninguzellikleri.imanisiteler.com


Cennette Tüm Acizlikler Sona Erecektirİnsan dünyada aldığı zorlu eğitimin sonucunda, hayatı boyunca başına gelen denemelere şükredip, sabrederek, hayatını Allah’a adayıp, salih amellerle bulunarak cenneti umabilir. Cennete adım attığı anda dünyadaki tüm acizliklerin, zorlukların, hastalıkların kalktığını görecek ve bundan müthiş sevinç duyacaktır. Artık sonsuza kadar acıkmayacak, yorulmayacak, uyumayacak, hiçbir şey için mücadele etmesi gerekmeyecektir. Cennet nimetleriyle süslenmiş sofralarda otururken, cennet bahçelerinde gezerken, muhteşem güzellikteki içecek nehirlerinden içerken sürekli Allah’a şükredecek ve cennetin değerini çok iyi bilecektir. Çünkü Allah sonsuza kadar kendisini kurtarmış, hayal bile edemeyeceği sayısız nimetle donattığı cennetine kabul etmiştir. Allah’ın razı olduğu kullarından olmaktan daha büyük mutluluk yoktur. Yorulmanın ne demek olduğunu bilen, hastalığı bilen, vefasızlığı gören, acizliği bilen bir insan artık sonsuza kadar bunlardan ve cehennemden uzak olmasının değerini sürekli Allah’a şükrederek gösterecektir.

Masaüstü Görünümü