Harun Yahya

Büyük Kedilerin Avlanma Stratejileri


En sosyal büyük kedi olarak tanımlanan aslanlar, çoğunluğu dişi olan yaklaşık 30-40 kadar üyeden oluşurlar. Diğer bir deyişle, aslanlar büyük aileler halinde yaşarlar. Gündüzleri genellikle hep birlikte uyuyan aslanlar, havanın serinlediği saatlerde ise avlanma hazırlıklarına başlarlar. Her biri tek tek, ava farklı yönden yaklaşır. Avlanmayı genellikle yelesiz oluşlarıyla ayırt edilebilen dişiler yapar. Aslan, avına yaklaşık 20 metre mesafeye kadar sürünerek yaklaşır. Güçlü pençesiyle avını yakaladıktan sonra 600 psi’lik basınç uygulayan çenesiyle avını taşır.

Günümüzde Meksika’dan (bazen ABD’nin güneybatısında da görülebilir) Orta Amerika’ya ve Paraguay’ın güneyi ile kuzey Arjantin’e kadar dağılan bir alanda yaşayan jaguar ise en güçlü çeneye sahip kedilerdendir. 2000 psi’lik basınca sahip olan jaguar bu güçlü çenesiyle avladığı genç bir ineği bir ağacın üzerine çıkarabilir.Kedi familyasının en büyüğü ve güçlülerinden olan kaplanların usta avcılıklarında güçlü çenelerinin de rolü vardır. Yeni doğan yavru kaplanların gözleri ancak iki gün sonra açılır. Anne kaplan diğer hayvanlara karşı çok vahşi olmasına rağmen yavrularına karşı çok hassas ve düşkündür. Altı hafta boyunca onları sütle besler. Daha sonra onlara yavaş yavaş avlanmayı ve kendi yiyeceklerini elde etmeyi öğretir. Bu eğitim döneminden sonra kaplan, çok hızlı hareket edebilen güçlü ve yetişkin bir canlı haline gelir. Bir sıçrayışta tam 4 metre atlayabilir. Bu canlılar avlarını takip ederler, gece avlanabilirler, ağaçlara tırmanırlar. Allah’ın hayatını devam ettirmesi için üstün özellikler bahşettiği bu canlı güçlü çeneleri ile avına 1050 psi basınç uygular ve avını yine güçlü çenesi ile taşır.

Canlıların çenelerindeki yaratılış özellikleri, Yüce Allah’ın yaratmasındaki mükemmelliği ortaya koyan delillerdendir. Rabbimiz canlıların güçlü çenelerini hepsinin ihtiyacına uygun kontrol ve koordinasyon özelliklerine sahip olarak benzersiz bir uyum içinde yaratmıştır. Bir ayette Allah’ın yaratışındaki kusursuzluğa şöyle dikkat çekilmiştir:  

“O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24)

Masaüstü Görünümü