Harun Yahya

Kimyasal Formül Üreten Ebe Kara Kurbağası


Alytes obstetricans adındaki ebe kara kurbağası Avrupa’da yaşayan bir kurbağa türüdür. Bu sevimli kurbağa yaşamının büyük bir bölümünü karada, sudan uzakta olmayan toprak oyuklarında geçirir. Karada çiftleşir. Dişi kurbağa yumurtalarını yere bırakınca, erkek onları spermasıyla döller. Yarım saat sonra, erkek kurbağa yumurtalarını ipe dizer gibi birbirine yapıştırır ve sonra da bunları arka ayaklarının üzerine yapıştırarak yerleştirir. Daha sonraki birkaç hafta nereye gitse, seke seke yumurtalarını da yanında taşır. Sonunda yavrular yumurtadan çıkacağı sırada suya atlar. Yumurtaların yapışık olduğu arka ayaklarını tüm yavrular çıkana kadar suda tutar. Daha sonra tekrar karadaki oyuğuna geri döner.

Bu bilgileri öğrenen bir kişi şu sorular üzerinde düşünmelidir :


Ebe kara kurbağası, sudan uzak bir yerde yaşarken yavruları için suyun “olmazsa olmaz” olduğunu nasıl bilebilir?

Karar verme yeteneğine  sahip olmayan ebe kara kurbağası, yumurtaları için en korunaklı bölgenin kendi arka ayaklarının üstü olduğuna nasıl karar verir? 

Kimya bilgisine sahip olmayan ebe kara kurbağası, yumurtalarını yapıştırdığı maddenin kimyasal formülünü nasıl bulmuştur?

Ebe kara kurbağası, yumurtalarını yapıştırmak için ihtiyaç duyduğu kimyasal yapıştırıcı maddeyi kendi bedeninde nasıl üretir?

Hiç bir şuuru olmayan ebe kara kurbağası, yumurtalarını ipe dizilmiş boncuklar gibi birbirine yapıştırmanın en uygun yöntem olduğunu nasıl akleder?


Elbetteki yukarıda sayılan maddelerin hiç biri, ebe kara kurbağasının kendi başına  akledeceği konular değildir. Tüm canlılar gibi ebe kara kurbağası da bu kararları alacak ve böyle bir düzeni sağlayacak bir akla ve bilince sahip değildir. Kuşkusuz tüm bu canlıları yaratan, onlara kendileri için en yararlı olacak tavrı ilham eden ve onları koruyup esirgeyen alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Allah yarattığı tüm varlıklar üzerindeki korumasını şöyle bildirmektedir:

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)


Masaüstü Görünümü