Harun Yahya

Tevrat ve tefsirlere göre Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]


MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN GELİŞİ ÖNCESİNDE TÜM ÜLKELER KARGAŞA VE TERÖR İÇİNDE OLACAKTIR

 


Yalkut Şimoni adıyla bilinen, 13. Yüzyıla ait Rabbanilerin Tevrat tefsirlerini içeren dini eserde:Kral Moşiyah’ın çıkacağı yıl, dünya üzerindeki tüm ülkelerin kralları birbirleriyle mücadele edecekler: Pers kralı, Arap kralını kışkırtacak; Arap kralı, tavsiye için Aram’a [Şam ve civarındaki bölgeye] gidecek. Dünyanın tüm ulusları kargaşa ve terör içinde olacak; yüzlerinin üzerine düşecekler, doğum sancıları gibi acılara tutulacaklar.

İsrail de kargaşa ve terör içinde olacak, şöyle diyecek, “Nereye geleceğiz ve nereye gideceğiz, nereye geleceğiz ve nereye gideceğiz?” [Allah] onlara diyecek ki, “Çocuklarım [kullarım], korkmayın, tüm yaptıklarımı yalnız sizin iyiliğiniz için yaptım. Neden korkuyorsunuz? Korkmayın, sizin için Kurtuluş zamanı geldi. Bu öncekilere benzer olmayacak, bu son Kurtuluş’tur; çünkü öncekilerin ardından zulümler geldi, başka ülkelere boyun eğdiniz. Fakat bu son Kurtuluş ardından hiçbir zulüm gelmeyecek ve diğer uluslara boyun eğilmeyecek.


 

 


MUSEVİLERİN MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I BEKLERKEN ALLAH’A DERİN İMANLA YÖNELME SORUMLULUKLARI VARDIR“Eğer layık olurlarsa, ‘bunu hızlandıracağım’” [Yeşaya, 60:22] (Sanhedrin 98a).

Zohar da, Tevrat üzerinde çalışmanın Kurtarıcı’nın gelişinin hızlandıracağını açıklar. Gemara da benzer şekilde ifade eder:

“Kendisini samimi niyetle Tevrat çalışmasına veren kişi Kurtarıcı’nın gelişini yakınlaştırır” (Sanhedrin 99b) ve ‘uluslar arasında [Tevrat üzerine] çalışma yaptıklarında... onları bir araya toplayacağım’ [Hoşea, 8:10]” (Bava Basra 8a).

“Musevi halkı acı çektikleri, mahkum oldukları, dolaşıp durdukları, karışıklık içinde oldukları, baskı veya yiyecek eksikliği nedeniyle kurtarılmayacaklar, fakat birlikte oturup birbirleri ile yüksek sesle Tevrat üzerinde çalışma yapan on kişinin faziletiyle kurtulacaklardır.” (Tanna DeVei Eliyahu Zuta, Bölüm 14). Allah halkını sürgünden kurtarmak istediğinde, Kral Mesih’e diyecek, “Sürgün sona erdi. Doğruluğun fazileti Bana baharatların kokusu gibi ulaştı: Bu neslin alimleri çalışma odalarında Tevrat öğreniyorlar! Şimdi çık ve senin için gizlediğim krallığı kabul et.”

Ardından Kral Mesih kendisini Musevi halka tanıtacak ve onlar da ona diyecekler ki, “Gel, kardeşimiz ol! Hep birlikte Kudüs’e gidelim ve kendimizi Tevrat’ın tatlarıyla... besleyelim.”

(Targum, Shir HaShirim 7:14-8:1) 

TEVBE ETMEK DE MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN GELİŞİNİ HIZLANDIRIRMidraş’da söylendiği gibi:

“Haham Levi dedi ki, ‘Eğer [Museviler] bir gün bile tevbe etseler, hemen kurtuluşa ereceklerdir ve Davud oğlu gelecektir’.”

(Shir HaShirim Rabbah 5:1)

“Eğer bir gün bile tevbe etseler, belirlenmiş zamanı olmasa bile onu [Kurtarıcı’nın gelişini] gerçekleştireceğim.

(Shemos Rabbah 25:16) Eğer İsrail bir gün bile tevbe ederse, onlar hemen kurtarılacaklar [Sanhedrin 98a] ve Davud Oğlu [Hazreti Mehdi (as)] hemen gelecektir, çünkü şöyle söylenmiştir (Mezmurlar 95:7) Bugün sesini duyarsanız.” 

KRAL MESİH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I BEKLEMEK BİR İMAN ŞARTIDIROn üç ilkesinin on ikincisinde, Maimonides şöyle belirtti:

Ani ma’amin be’emunah she’lemah be’biath ha’moshiah. Ve’af al pi she’yith’ma’meah, im kol zeh ahke lo be’kol yom she’yabo.

Kesin bir iman ile Mesih’in [Hazreti Mehdi (as)’ın] gelişine inanıyorum ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum.”

(Rambam, İmanın 13 İlkesi, 12. İlke)MUSEVİLERİN MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I HER AN HAZIRLIK YAPARAK BEKLEME SORUMLULUĞU VARDIRMoşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelişini inkar eden veya bundan şüphe duyan kişi kendisini Musevi halkından uzaklaştırmış olur, dinden çıkmış ve bir apikores (kafir) sayılır.

(Rambam, “Perek Helek”) Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın geleceğine inanan fakat bunun gelecekte meydana gelecek bir olay olduğunu düşünen kişinin imanı zayıflamıştır, çünkü onun [Moşiyah’ın] hemen geleceğini beklemek gelişine inanmanın ayrılmaz parçasıdır.

Rambam şöyle hükmeder:

“Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’a inanmayan veya onun gelişini hazırlık yaparak beklemeyen kişi sadece diğer peygamberlerin sözlerini inkar etmekle kalmaz fakat aynı zamanda Tevrat’ı ve Musa Peygamberi de inkar etmiş olur.

(Rambam, Hilchos Melachim 11:1) Rambam şöyle yazmıştır:

“On ikinci iman şartı Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın günleridir, bu da onun geleceğine iman etmek ve doğrulamak ve gecikeceğini düşünmemektir. Eğer gecikirse, onu hazırlık yaparak bekleyin.”

(Rambam, “Perek Helek”) Onun [Hazreti Mehdi (as)]’ın krallığını hazırlık yaparak bekleyen her nesil hemen kurtuluşa erişir. Çünkü şöyle söylenmiştir, “... Çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek” diyor RAB. ‘Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.’” (Yeremya, 31:16)

(Yalkut Shimoni, Eichah) Museviler Kurtarıcı’nın gelişini hazırlık yaparak beklemezler ise, bu onların anlayışını kapatmakla kalmaz fakat aynı zamanda üzerlerindeki belalar ve acılar artar.

Chazal’ın söylediği gibi;

“Tüm bu binlercesi... sadece Bet HaMikdaş’ı talep etmedikleri için yenik düşmüşlerdir!”

(Midrash Shochar Tov, Tehillim 17; Siddur Yaavetz, Hilchos Tishah B’Av) 

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] İSRAİL’İN DIŞINDAN GELECEKTİR

 Musa nasıl Mısır’da Firavun’un Evinde yetiştirildiyse, Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] Roma’da olacaktır.

Her ikisinin de ortaya çıkması ve sonra gizlenmesi gerekmiştir.

(Midrash Rabbot, Kohelet Rabbah, I, 9) Musa’nın kendi halkının düşmanları arasında Firavun’un evinde yetiştirilmesi gibi, aynı şekilde Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] Roma şehrinde kendi yurdunu yıkanların arasında yaşayacaktır.

(Exodus Rabbah, Chap. I; Tanhuma, Shemoth, 8, ve Tazri’a, 8. Cf. aynı zamanda Sanhedrin 19b.) “… Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] Bizim duvarımızın ardında ayakta duruyor, pencerelerin içine doğru bakıyor, çatlakların arasından gözlüyor.” (Süleyman’ın Şarkıların Şarkısı, 2:9) 

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN BİR SÜRE GİZLENME DÖNEMİ OLACAKTIR

 Musa Mısır’da kardeşlerine kendisini belli ettikten ve onlara kurtuluşun yakın olduğunu haber verdikten sonra nasıl bir süre gizlenmeye zorlandıysa, Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] ilk kendini belli etmesinin ardından gizlenmeye zorlanacaktır.

(Yasa’nın Tekrarı Rabbah, Bölüm II; Ezgilerin Ezgisi Rabbah, “Benim sevgilim bir ceylan gibi” metni üzerine (2:9); Pesikta Rabbathi, Bölüm 36 (M. Friedmann baskısı, sayfa 161-162)) “Haham Hiyya ve Haham Simeon hakkında şöyle söylenir, İrbid vadisinde sabah erken saatlerde yürürken ufukta şafak söktüğünü gördüler. Bunun üzerine Haham Hiyya dedi ki:

İsrail’e Kurtarıcı’nın [Hazreti Mehdi (as)’ın] gelişi de böyle olacaktır: ilk başlangıçta sadece çok az görünür olacaktır, sonra daha parlak ışıldayacak ve ancak sonrasında tüm ihtişamı ile şafak gibi sökecektir.”


Midraş Şir ha-Şirim Rabâh, VI, 10 

Masaüstü Görünümü