Harun Yahya

Kan dökenlerden değil, sevgiyi isteyenlerden taraf olun!
 

Dünya adeta savaşa alıştı, çocukların ölmesine, evlerin bombalanmasına, sayıları milyonları bulan insanların evlerini terk edip yollara düşmesine...  Kavgalara, çatışmalara alıştı insanlar ya da zorla alıştırıldı... Hatta durum öyle bir hale geldi ki, her gün manşetlerde yer alan bombardıman haberleri, kanlar içinde acı çeken kadınların-çocukların resimleri insanların büyük bir bölümüne sıradan gelmeye başladı. 

 

Bu durum o kadar kanıksandı ki, barış çağrısı yapanlar, barış için yöntem arayanlar eleştirilir hale geldi. Düşündürücü olan ise bu grubun içinde müslümanların bulunuyor olması... 

 

Allah Kuran’da barışı teşvik eder

Allah Kuran’da her zaman barışı, affediciliği teşvik etmiştir. Hatta öyle ki Peygamberimiz (sav) döneminde müslümanlar kendilerine eziyet edilmesine rağmen, karşı tarafı daima barışa çağırmışlardır. Barış teklifi sonuç vermeyince zulmeden topluluktan –kendi şehirlerini, evlerini geride bırakarak– uzaklaşmışlardır. Ayetlere göre, “Kendilerine savaş açılmış, saldırıya uğramış olan Müslüman topluluğa” bile kendisini savunma izni verilmektedir; saldırma emri değil.

 

Dolayısıyla her müslümanın Kuran’a göre yapması gereken herhangi bir yerde kargaşa olduğunda, bir savaş ateşi tutuşturulduğunda hemen yatıştırıcı olmak, uzlaşı yollarını aramaktır. Öncelikli olarak kan dökülmesini engellemek ve barışı muhafaza etmeye çalışmaktır. Bu aslında –her ne kadar bazı kişiler tersini savunsalar da- kolay olandır.

Barış kolaydır, uzlaşmak, anlayışlı olmak, kendini karşı tarafın yerine koyarak hareket etmek kolaydır. Küfreden, saldıran, hakaret eden, kadınları ezen, insanları mutsuz edecek tavırlar gösteren kişiler yanlış bir yoldadır ve bundan hemen vazgeçmelidirler. Barışı korumak, huzuru sağlamak, bozgunculuğa izin vermemek iman edenler için farz olan hükümlerdir.  

 

Ne kadar çok kan dökerlerse, Allah’ın o kadar beğeneceğini zannedenler Kuran’a aykırı hareket etmekte, hatta istemeyerek de olsa bozgunculuğa vesile olmaktadırlar. Allah, barışı esas alır, kan dökülmesini istemez. Dolayısıyla bazı insanlardaki savaş isteğini ortaya koyan konuşmalar, kan dökme ruhunu teşvik eden davranışlar son derece hatalıdır.

 

Allah’ın beğendiğini tercih etmek

Allah, insanların eziyet çekmesini istemez, Nisa Suresindeki bir ayette, “Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir” buyrulmaktadır. 

Allah’ın en beğendiği özellikler; sevgidir, şükürdür, merhamet ve fedakarlıktır. Samimiyetten, akıl ve imandan kaynaklanan sevgi imanın da nihai hedefidir. Şeytan insanların iman etmesini engellemek ister, bu nedenle de sevgiyi insanlara unutturmaya ve nefreti pekiştirmeye çalışır, en ters tavırları teşvik eder. İnananlar olarak görevimiz bu oyunu bozmaktır. 

 

Kötü sözü yaygınlaştırmaya çalışmak, saldırgan tavır içinde olmak, insanlara nefret sunmak Allah’ın beğenmediği davranışlardır.  

 

Allah bizi sevgi için yaratmıştır. Cennette de, Allah hep sevgiyi yaşamamızı ister. Cennet, sevgi yurdudur, muhabbet yurdudur, güzellik yurdudur. Ağaçları, bitkileri, çocukları sevmemizi ister, gılmanları, hurileri, kendi eşlerimizi sevmemiz için yaratır. Allah sevgiden hoşlanır, bunu beğenir. Sevgiyi öğrendiğimiz yer ise dünyadır.

Dünya geçici bir mekandır, imtihan yurdudur, kötü bütün özelliklerin terk edilmesi için eğitim verilen geçici bir kurs gibidir. Sevgiyi öğrendiğimiz bir sevgi okuludur dünya. Burada, sevginin gerçeğini öğreniriz ki bu eğitimden sonra sonsuza kadar, o sevgiyi yaşayabilelim. 

 

İşte bu nedenle iman edenlerin dünyadaki en önemli görevlerinden biri insanlara sevgiyi öğretmektir. Biz ısrarla Allah’ın bize emrettiklerini, Peygamberimiz (s.a.v) vesilesiyle Allah’ın bize gösterdiği yolu uygulayacağız. 

“Benim yaptığımdan ne olur ki” demeden, gücümüzü yetersiz görmeden elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Dünyada barışın oluşması için, kavganın son bulması, kan akmasının durması ve silahların dünyadan kalkması için var gücümüzle Allah’ın izniyle gayret etmeye devam edeceğiz.

 

Adnan Oktar'ın Harakah Daily'de yayınlanan yazısı:

 

http://www.harakahdaily.net/index.php/headline-english/29976-take-the-side-of-the-defenders-of-love-not-the-shedders-of-blood

 

Masaüstü Görünümü