Harun Yahya

Adnan Oktar'ın Newstalk KXYL canlı röportajı (Teksas, ABD) (11 Kasım 2009)

NEWSTALK KXYL: Önde gelen yaratılışçı yazar Adnan Oktar bugün Türkiye’den katılıyor. Türkiye’nin yaratılışçılık ve Darwinizm için genel zemin olmasını konuşacağız. Programa hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Teşekkür ederim.

NEWSTALK KXYL: Temelde Darwinizmde odaklanan 300’den fazla kitap yazdınız. Buna karşılık nasıl bir tepki aldığınızdan bahseder misiniz?

ADNAN OKTAR: Dünyada ciddi bir şok oluşturdu çünkü yüzlerce, binlerce, onbinlerce üniversite Darwinizm’i savunuyordu. Ani olarak karşılarına böyle  bir düşünceyle çıkınca ve bilimin gerçekleriyle de Darwinizm’i yerle bir edince, bu şoku bir türlü atlatamadılar. Gururlarına da ağır geldi. Daha hala hazmetmeye çalışıyorlar. Mesela Dawkins çocuklarla gidip tartışıyor, rahiplerle gidip tartışıyor ama benimle tartışamıyor. Çünkü yüzde yüz yenileceğinden emin. Kendini de kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Çünkü bir sitesi vardı, o sitesinde de şahsi hakaretler vardı, o yüzden onun sitesinin kapatılması için mahkemeye başvurmuştum ve mahkeme kanalıyla da kapatıldı. Onu, sanki onun fikirleri çok yaman fikirler, çok etkili fikirler de çekiniyormuşuz gibi bir üslupla dünyaya tanıttı. Halbuki ben onu İngiliz gazetesine ilan verip, tartışmaya davet ettim. Eğer fikirlerinden çekinmiş olsaydım, televizyon kameralarının önünde onu konuşturmak istemezdim. Demek ki fikirleri ve düşünceleri tam anlamıyla sığ ve boş ve sadece uydurma izahlardan ibaret. Bu konuda çok güçlü delillerle Darwinizm’i yendiğim için, Allah’a çok şükür, Allah’ın dilemesiyle artık Darwinizm’in bir daha dirilmesi gibi bir konu olmaz inşaAllah.

NEWSTALK KXYL: Buna karşılık olarak insanlar daha çok şaşıran insanlarla mı karşılaştınız, yoksa daha çok kızgınlıklarını belli eden öfkeli insanlarla mı karşılaştınız? İnsanlar nasıl karşıladılar?

ADNAN OKTAR: Gururları kırıldı. Gururlarının kırılmış olmasından dolayı bir gerginlik içerisindeler. Hem şaşkınlar, hem hayret içindeler hem de kolay kolay Darwinizm’i anlatırken, dünyayı rahat rahat etkileyebilirken, birden yalanlarının ortaya çıkması, 250 milyonun üzerinde yaşayan fosilin olduğunu görmeleri yani yaşayan fosillere dair siz de biliyorsunuz mesela 50 milyon yıllık, 100 milyon yıllık fosille bugünkü canlı birbirinin aynısı. Böyle özellikte 250 milyonun üzerinde fosil var. Bu gizledikleri gerçeği insanlara duyurdum. Buradan bir kere şok oldular. Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini bilimsel olarak anlattım izah ettim, ki bu da onların da kabul edeceği bir bilimsel gerçek. Ve gösterdikleri delillerin sahteliğini ispat ettim. Böylece tam anlamıyla yerle bir oldular. Bunun hem üzüntüsü, hem şaşkınlığı, hem gurur kırıklığı hem de kızgınlığı içindeler.

NEWSTALK KXYL: Burada vaktimiz neredeyse doldu. Geniş çapta sorular sormak istediğim bir kitap daha var “İslam Terörü Lanetler”.  Çok kişinin sorduğu bir soru, İslam’la ilişkilendirilen bir olay olduğunda bazı Müslümanlar sessiz kalıyorlar. Kimse ortaya çıkıp “biz bunu onaylamıyoruz, biz bununla ilişkilendirilmek istemiyoruz” demiyor. Ve kitabınız “İslam Terörü Lanetler”. Kitapta bu duruma ilişkin neler yer alıyor?

ADNAN OKTAR: Darwinizm materyalizmi, materyalizm komünizmi, komünizm dediğimiz şey de biliyorsunuz Marksist Leninist felsefedir. Bu düşüncede de terör vardır ve anarşi vardır. Dolayısıyla dünyadaki terörün ve anarşinin, komünizmin ve faşizmin kökeninde, Darwinizm’in ve materyalizmin olduğunu detaylı olarak ispat ettim. I. Dünya Harbi’nde ve II. Dünya Harbi’nde 350 milyonun üzerinde insanın katledilmesine  sebep oldu bu zalim teori ve aynı şekilde insanlardan sevgiyi, barış düşüncesini, kardeşlik düşüncesini aldı. Çünkü  Darwinist düşüncede tez, antitez, sentez düşüncesi var. Yani çelişki düşüncesi var. Zıtların birbirleri ile mücadelesi düşüncesi var. Dolayısıyla güçlü olanın zayıf olanı yeneceği düşüncesi var. Bu felsefeyle, mantıkla dünyayı birbirine kattılar ve müthiş bir zulüm ve acı getirdiler bütün dünyaya. Bunu anlatıyorum kitabımda. Ve Kuran’ın barışçıllığını, Kuran’da güzel ahlakın savunulduğunu, cinayet işleyenin bile affeddilmesi gerektiğini Cenab-ı Allah’ın söylediğini. Şeytandan Allah’a sığınırım dinde zorlama olmadığını, “Dinde zorlama yoktur” diyor Cenab-ı Allah ayetinde. Bu konuları anlattım.

NEWSTALK KXYL: Sayın Oktar özür diliyorum zamanımız bitti. Programı bitirmemiz gerekiyor. Bugün programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.

ADNAN OKTAR: Teşekkür ederim.

Masaüstü Görünümü