Harun Yahya

İsraf Etmemek Neden Önemlidir ?


İsraf Etmemek Neden Önemlidir ?

www.kesinbilgiyleiman.imanisiteler.com

Dünyada çok fazla güzellik, çok fazla nimet var. Bununla birlikte her nimetin de bir yaratılış amacı bulunmaktadır. Nimetler, insanlar bunları, nefislerinin dilediği gibi şuursuzca ve sorumsuzca tüketip harcasınlar diye yaratılmamıştır. Allah verdiği nimetlerle kullarına karşı sevgisini, merhametini göstermektedir. Nimetin verilmesindeki hikmetlerden biri, o nimeti kullanan kişinin Allah’a yönelmesidir. İnsanların, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz’in verdiği her nimetten sorguya çekileceklerini unutmamaları gerekmektedir. Bunu Allah bize ayette şöyle bildirmiştir:

Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz. (Tekasür Suresi, 8) 

Allah yarattığı nimetlerden kullarının faydalanmasını istemiş, ancak bunların israf edilmesini yasaklamıştır. Kuran’da israf etmemekle ilgili şöyle buyrulmuştur:

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür. (İsra Suresi, 26-27)

Yüce Allah, küçük büyük ayırmaksızın israfın her türlüsünü haram kılmıştır. Bu yüzden düşüncesizce yiyeceklerin veya eşyaların atılması Allah’ın rızasına uygun bir davranış değildir.

Allah aynı topraktan binlerce farklı ürün çıkarmaktadır. Toprağın yenmesi mümkün değildir, kokusu ve rengi ise tektir. Ancak Allah toprağı gökten indirdiği su ile sular ve içinden, tatları, renkleri ve kokuları apayrı rızıklar çıkartır. Elmanın kırmızı, sarı ve yeşil renkte olanının bile tatları birbirinden farklıdır. 

Allah yeryüzünde tüm insanların ihtiyacını karşılayacak bollukta nimetler yaratmıştır. Dünyada yaşanan açlık ve yoksulluğun en önemli nedenlerinden biri ise israfın engellenmemesidir. Tüm nimetleri bozulma aşamasına gelmeden değerlendirmenin yollarını aramak çok önemlidir. Halen dünyada 800 milyondan fazla insan açlık çekmektedir. Buna karşın, pek çok ülkedei kamyonlar dolusu yiyecek israf edilmektedir. 

Bu konuda unutulmaması gereken ise israfı teşvik edenin şeytan olduğudur. Şeytan israfın Allah’ın razı olmayacağı bir davranış olduğunu bildiğinden, insana atmaktan, döküp, saçmaktan bir zarar gelmeyeceği yalanını telkin eder. İşte bu nedenle inananların bu konu üzerinde özel bir titizlik göstermeleri ve bu konuda birbirlerini Allah’ın rızasına uygun olan davranışa davet etmeleri gerekmektedir.

 

 

Masaüstü Görünümü