Harun Yahya

Kuran'da Dikkat Çekilen Kıkırdak YapıKuran ayetlerinde insanın anne rahmindeki oluşum aşamalarıyla ilgili önemli bilgiler verilir. Ayetlerde, anne karnında önce kemiklerin oluştuğu, daha sonra ise kasların ortaya çıkarak bu kemikleri sardığı şöyle haber verilmektedir:

 

Sonra o su damlasını bir alak(hücre topluluğu) olarak yarattık; ardındano alak’ı bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik;sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir.” (Müminun Suresi, 14)

 

Yakın zamana kadar anne karnında kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştikleri zannedilmekteydi. Ancak anne karnındaki oluşumu inceleyen embriyoloji bilimindeki gelişmeler, bu düşüncenin yanlış olduğunu ve bu konuda Kuran’da bildirilenlerin eksiksiz birşekilde doğru olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan mikroskobik incelemeler göstermektedir ki, anne karnında, tam ayetlerde bildirildiği gibi bir gelişme gerçekleşir. Önce embriyoda kıkırdak doku oluşur ardından bu kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra ise kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek birarayagelir ve bu kemikleri sarar. Görüldüğü gibi, modern embriyolojinin bulguları, insanın Kuran’da bildirilen oluşum aşamaları ile tam bir uyumsağlamaktadır. Kıkırdak, Allah’ın Örneksiz YaratışınınDelillerinden Biridir Kıkırdak dokular, özel olarak yaratılmış,hayati önem taşıyan yapılardır. Kıkırdakta muhteşem bir detay, insan eliyle asla üretilemeyecek kadar mükemmel biryapı vardır. İnsan bu mükemmel yapının varlığı sayesinde omurgasının, eklemlerinin işlevlerini nasıl meydana getireceğini ya da nefes alabilmek için nefes borusunu nasıl devamlı açık tutması gerektiğini hiç düşünmez. Kıkırdaktaki bu mükemmel yaratılış, Yüce Rabbimiz’in üstün yaratma sanatının çok küçük bir bölümünü gözler önüne sermektedir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurur:


“İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır,öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.” (En’am Suresi,102)


Kıkırdak gibi Allah’ın üstün yaratışının örnekleri Allah’a yönelmek ve O’nun yüceliğini, büyüklüğünü kavramak için birer vesiledir. Bildiği ve bilmediği pek çok üstün özellikle kusursuz bir vücud veren Allah’a şükretmektir. 

Suudi Arabistan'ın gazetesi Arab news'de 14 Kasım 2014'te "Kuran’da Kıkırdak Mucizesi" adlı makale yayınlandı.

Adnan Oktar'ın Arab News & MBC Times'da yayınlanan makalesi:

http://www.arabnews.com/islam-perspective/news/659696

http://www.mbctimes.com/english/miracles-of-the-quran-the-structure-of-cartilage


Masaüstü Görünümü