Harun Yahya

PKK'nın amacı komünist bir devlet kurmaktır


Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin amacı etnik bir hareket değil, komünist ve dinsiz bir ideolojinin hakim olma çabasıdır. Son 30 yıldır binlerce can alan PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan Marksist Leninist Stalinist Komünist bir örgütlenmedir.

Hedefi bölgede komünist bir devlet kurmak olan örgüt bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanıyor ve ideolojisinin gereği olarak da, askerlerimizi şehit ediyor, polisimizi sırtından vuruyor, öğretmenleri kaçırıyor, çocuk kadın yaşlı demeden halkımızı bombalıyor.

Bölgedeki durumu “kürt sorunu” adıyla lanse ederek sanki Kürt kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık varmış gibi göstermeye çalışan bu komünist zihniyet aslında bölgede komünist, Stalinist ve Leninist bir hakimiyetin ön hazırlığını yapıyor.

PKK’nın amacı Kürt milliyetçiliğini kullanarak ONLARI STALİNİST BİR ANLAYIŞLA EZMEK.

Unutulmamalıdır ki Allah korusun bölgede komünist Stalinist ve Leninist bir hakimiyet kurulduğu takdirde PKK tarafından ilk harcanacak ve ilk şiddet görecek kişiler Kürt kardeşlerimiz olacaktır.“Terörün bitmesi için özerklik şart” diyerek ortaya çıkan kişiler bu komünist tehlikenin farkında değil.

Oysa bu tehlikeye karşı en etkili olacak önlemleri alabilmek için tehlikenin boyutlarının da çok iyi bilinmesi gerekir. 

PKK DARWINİST BİR ÖRGÜTTÜR

PKK hayatın kör tesadüflerin ürünü olduğunu ve canlılığın da, tarihin de sözde evrimsel bir süreçle geliştiğine inanır. Hatta liderleri Abdullah Öcalan bu dünya görüşünü şöyle anlatır:

Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak, arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve PRİMATLARLA aradaki mesafe açılacaktır. EVRİMİN DOĞAL KURALLARI gelişmeyi belirlemektedir. (Abdullah Öcalan,"Bir Halkı Savunmak" isimli kitabın "Doğal Toplum" bölümünden alıntı)

PKK’nın benimsediği Komünist Darwinist Satlinist Leninist ideolojilerde hakim olan inanç acımasızlık, vicdansızlık, insafsızlıktır. Bu ideolojilerde toplumlar vahşi hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ettikleri ortamlara dönüştürülmeye çalışılır. Bunun nedeni Darwinizmin onlara aslında birer hayvan olduklarını ve aynı hayvanlar gibi mücadele ederlerse hayatta kalabileceklerini söylemesidir.

İşte PKK’da mücadelesini bu yönde devam ettirmektedir.

PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR

“Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı’dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım sonunda Tanrıdan koptum. Tanrıyı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim."

Bu sözlerin sahibi PKK lideri Abdullah Öcalan gibi PKK’nın tümü de aynı görüştedir. “Namazın kendisi de genel anlamda bir TİYATRODUR. (Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa, Cilt 1, Aralık 2001, s. 354) “ diyen Öcalan’ın sözlerinin örgüt içinde nasıl benimsendiği ve örgütün dine bakış açısı bu görüntülerden de anlaşılacaktır.  (Yüca Allah’ı tenzih ederiz.)

PKK DEVLETE BİRLİĞE KARŞI BİR ÖRGÜTTÜR

PKK’nın amacı Türkiye’yi bölmek, yıkmak, parçalamaktır. Özerk bir Kürt Devleti kurarak Türkiye’nin Güneydoğu’sunda komünist bir hakimiyet elde etmek bir başlangıçtır. Örgütün esas hedefi komünist bir dünya devletidir.

PKK AİLE KAVRAMINA KARŞI BİR ÖRGÜTTÜR

PKK sözde “ilkel insanlarda” namus, şeref, aile gibi kavramların olmadığını, bu kavramların insanlar tarafından sonradan üretildiğini savunur. Bunların yıkılmasının komünist devrim için hayati öneme sahip olduğunu söyler.

Aile; feodal sistemin bir parçası olarak kabul edilir, komünist mücadeleye odaklanabilmek için aile ile ilişkilerin koparılması gerektiği söylenir.

PKK’nın ideolojisini benimsediği komünizmde aile kavramı şu sözlerle reddedilir;

"Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar, nedenleri ne olursa olsun, büyük bir tutarsızlık içerisindedirler."

 ( http://komunistzemin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:egemenlerin-kuel- tueruenuen-bir-parcas-olarak-aile-kurumu-ve-devrimci-hareketin-bu-kurum-karsndaki-tutumu-uezerine-&catid=31:say4&Itemid=5)

PKK MÜCADELESİNE TERÖRLE DEVAM ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEZ

 “...SİLAHLI MÜCADELE, HALK AYAKLANMASI VE ÖRGÜTLENME SON DERECE İÇ İÇE GELİŞEN, BİRBİRLERİNİ ZORUNLU KILAN ÖZELLİĞE SAHİPTİRLER..." (Abdullah Öcalan, Seçme Yazılar, 1. cilt, s. 195) diyen Öcalan’ın liderliğindeki PKK komünist, Stalinist, Leninist bir terör örgütüdür. Lenin’in adımlarını takip eder ve bu sebeple de terör, bu komünist örgüt için şarttır. Dolayısıyla PKK’nın bazı taleplerinin yerine getirilmesi, hiçbir şekilde terörü durdurmayacak, tam tersine terör daha da artarak devam edecektir.

KOMÜNİST TERÖRLE UZLAŞMA ASLA OLMAZ

“Lenin 1900’de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum”, diyen bölücü başı Apo, PKK’nın asıl hedefinin “KOMÜNİST TOPLUMUN KURULMASI” olduğunu ise şöyle anlatır:

 “Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçerlidir. BU, KOMÜNİST TOPLUMUN KURULUŞUNA KADAR DA GEÇERLİ OLACAKTIR.” (Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, s.153)

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi öncelikli amacı Türkiye’nin güneydoğusunda komünist bir devlet kurmak olan PKK bu hedefine ulaşana kadar terörü bırakmayacaktır.

Masaüstü Görünümü