Harun Yahya

Keşmir’in Sorunlarının İlacı Sevgi
Muhteşem doğal güzellikleri nedeniyle dünyadaki cennet olarak tasvir edilen Keşmir toprakları çok uzun süredir terör, sefalet ve çatışmaların içinden çıkamıyor.

Jammu ve Keşmir Bölgesi Hindistan’ın bir eyaleti. Çoğunluğu Müslümanlardan  oluşan bir nüfusa ve özerk bir yönetime sahip. Hindistan ve Pakistan arasındaki 70 senelik düşmanlık ve gerilimin başlıca nedeni. Dünya üzerinde kapsadığı alan çok küçük olsa da tüm dünyanın dikkati sık sık bu bölgeye yöneliyor. İçinde bulunduğumuz günlerde de aynı durum geçerli. Bunun ardındaki nedenler çeşitli.

Sel Felaketi

2014 yılı Eylül ayındaki sel felaketi Keşmir için yeni bir yıkım oldu: Bine yakın insan hayatını kaybetti, yüz binlercesi temel ihtiyaçlarından yoksun duruma düştü, on binlerce ev yıkıldı veya zarar gördü. Hindistan Devleti ve İslam aleminin yardımları ise ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kaldı. Sonuç olarak, zaten yoksul olan Keşmir halkı için hayat koşulları daha da zorlaştı.

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

Keşmir halkını tehdit eden diğer bir sorun, alarm düzeyinde artan uyuşturucu madde kullanımı. Özellikle 18-35 yaşları arasında dört yüz bin genç bağımlı durumda. Bu sayı öylesine yüksek bir oran ki neredeyse bir nesli ortadan kaldırabilecek boyutta. Dahası, uyuşturucu geliri Keşmir’deki silahlı çatışmalara finans ve destek sağlıyor. Böylece toplum adeta kendi eliyle kendini yok ediyor.

Sorunun Keşmir’in kronik problemlerinden, yani çatışma, cehalet, yoksulluk, işsizlik gibi nedenlerden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bunda doğruluk payı olsa da asıl neden, genç Keşmir neslinin Müslüman olduğu halde gerçek İslam’dan ve Kuran ahlakından uzak yetiştirilmesi.

Radikal Hindu Milliyetçiliği

Mayıs ayında Hindistan Başbakanı olarak göreve başladığından itibaren, Narendra Modi’nin uygulamaları tüm dünyada yakından takip ediliyor. Keşmir ve Müslümanlara yönelik politikası bunlar içinde en ön planda olanı. Modi ve partisi BJP’nin endişe kaynağı olmasının haklı bir nedeni var: Fanatik Hindu Milliyetçiliği.

Azımsanmayacak sayıda BJP üyesinin kökeni radikal ve saldırgan Hindu milliyetçisi örgütler. Bu örgütlerin ortak bir amacı var: Hint topraklarında Hint kültürü ve Hinduizmi gerekirse şiddet de kullanarak hakim etmek, diğer etnik azınlıkları, kültürleri ve dinleri ise ortadan kaldırmak veya asimile etmek. Baskı, saldırı ve yıldırma eylemleri öncelikli olarak Müslümanları hedef alıyor. Yakın geçmişte Keşmir Müslümanları bu nedenle büyük acılar yaşadılar.

Aşırı milliyetçi birçok grup halen Hindistan’da sistematik bir faaliyet içinde. Bunların merkezindeki RSS grubu yüz yıllık bir geçmişe sahip. Taraftarları azınlıklara karşı çok derece saldırgan. Daha da tehlikelisi, radikal Hindu milliyetçisi grubun hemen her yere kolu uzanıyor. Hindistan’da siyasi, askeri ve idari birimlerde RSS kadrolarından gelen çok insan görev yapıyor.

RSS geçtiğimiz günlerde “arındırma” projelerini açıkca dile getirdi ve “Biz Hindistan toplumunu arındıracağız, Hindistan'da camilere ve kiliselere yer yok.” şeklinde bir açıklama yaptı. Kuşkusuz böyle bir proje sadece Keşmir değil, tüm Hindistan için bir felaket olur.

Statü Değişikliği

Jammu ve Keşmir’in özel statüsü çok hassas bir konu. Bu eyalet diğer Hint eyaletlerinden farklı bir siyasi konumda. Hindistan anayasasının 370. maddesiyle güvence altına alınan özel imtiyazlara sahip. Resmi bayrağı ve anayasası olan tek eyalet. Diğer eyaletlerden Hint vatandaşları buradan toprak veya mülk satın alamıyorlar. Özel statünün Keşmir için hayati bir anlamı var. Keşmir halkının milli kimliğini koruması ve asimilasyona direnmesi böylece mümkün olabiliyor. Söz konusu madde radikal Hindu milliyetçilerinin faşist özlemlerinin önüne de set çekiyor.

İşte bu nedenle, Hindistan Hükümetinin 370. maddeyi iptal etmeyi düşündüğüne dair haberler oldukça tehlikeli bir gelişme. Bu, Keşmir halkının temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması demek. Doğuracağı sonuçları ise herkes tahmin edebilir: İç savaş ve belki de devletlerarası yıkıcı bir savaş. Kazananın olmayacağı ve herkesin kaybedeceği bir savaş.

Artan Silahlı Çatışmalar ve Modi’nin Tutumu

Bugünlerde Keşmir topraklarından sık sık çatışma ve ölüm haberleri geliyor. Öldürülen siviller, direnişçiler ve askerler, Hindistan ve Pakistan askerleri arasındaki kanlı sınır çatışmaları, Hint askeri üslerine saldırılar... Bunlar, son birkaç yılda nisbeten sakinleşen bölge için önemli tehlike sinyalleri. Yaşanan kanlı şiddet olayları tüm dünyaya yayılan sevgisizliğin Keşmir’deki yansımaları ve bu toprakları uzun yıllar sürecek bir karanlığa boğabilir.

Aralık ayındaki seçimlerden sonra Jammu ve Keşmir’de yeni bir yerel hükümet kurulacak. Bazı Müslüman gruplar boykot etseler de seçim süreci devam ediyor. Ne var ki, kim olursa olsun, yeni yerel yönetimin dev sorunların çözümünde söz sahibi olması mümkün görünmüyor. Kökleşen problemler ancak tarafların karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış içindeki yaklaşımıyla aşılabilir. İlk adımı ise Hindistan Hükümeti, daha doğrusu Modi atabilir.

Modi hırslı ve iddialı bir politikacı. Toplam oyların yüzde 31’ini alarak iktidara gelse de tarihi bir sorumluluk taşıyor. Kendisini bekleyen en önemli görev şüphesiz Keşmir. Geçmiş başbakanların aksine sık sık Keşmir’i ziyaret ediyor. Beş yıl içinde Keşmir’i kalkındırma sözü veriyor. Yoksulluk içindeki bölge için refah ve kalkınma elbette çok önemli. Ancak çözümsüzlüğe direnen sorunun çözümü değil. Keşmirliler huzur, güvenlik ve adalete kavuşmadıkça yeni yollar ve tesislerin fazla bir anlamı olmayacaktır.

Modi söylediği gibi Keşmir için gerçekten yeni ufuklar açmak istiyorsa, kendisini destekleyen radikal Hinduları sevgiye davet edebilir. Dünyanın en büyük demokrasisi olan Hindistan, demokrasinin gereği olarak, Keşmir’de saygı, uyum, insan hakları ve özgürlüğe dayalı bir birliktelik inşa edebilir. En doğrusu, Modi’nin fanatikleri değil ılımlı ve hoşgörülü Hint çoğunluğun sesini dinlemesi; Keşmir’de kalıcı çözüm adına sevgi ve barış adımları atması olacaktır. Aksi takdirde, radikal Hinduların talepleri Keşmir’i ve tüm Güney Asya’yı telafisi mümkün olmayan acılara ve kayıplara sürükleyebilir.

http://onlykashmir.in/love-is-the-remedy-for-the-problems-of-kashmir/

Masaüstü Görünümü