Harun Yahya

Bir Ayet Bir Açıklama: Saffat Suresi, 96


www.Kurandancevaplar.com

 “... Sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır” (Saffat Suresi, 96)

 Allah ayetinde insanı yarattığı gibi, insanın yaptığı her eylemi de yarattığını haber vermektedir. Allah canlı cansız tüm varlıkları kaderleriyle birlikte yaratmıştır. Allah'ın belirlediği bu kader dışında hiçbir varlığın gerçekleşecek olan bir iyiliği ya da kötülüğü engellemeye ya da tersine çevirmeye gücü yetmez. Kader, Allah'ın yarattığı her canlının geçmişte yaptığı ve gelecekte yapacağı her şeyi, her hareketi, düşünceyi, konuşmayı en ince ayrıntısına kadar bilmesi ve kontrol etmesidir. İnsanlar daha doğmadan, hayatları boyunca yaşayacakları ve yapacakları her şey Allah Katında belirlenmiş ve planlanmıştır. Allah, her şeyi bir kader dahilinde yarattığını "Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık" (Kamer Suresi, 49) ayetiyle de bildirmektedir. İnsan hayatı boyunca Allah'ın kendisi için dilediği ve yarattığı olaylarla karşılaşır ve tamamen Allah'ın dilediği bir şekilde hayatını sürdürür.Tüm insanlar tamamen Allah'ın kontrolü ve hakimiyeti altında yaşarlar. İnsanın dilediklerini değiştirmesi, kaderinin dışına çıkması söz konusu değildir. İnsanların kaderleri, kaderleri dahilinde karşılaştıkları her şey ve verdikleri her tepki, Allah'ın bir 'emri'dir. Allah bu gerçeği "...Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir" (Ahzab Suresi, 38) ayetiyle bildirmiştir.

Allah göklerin, yerin, bu ikisi arasında olan tüm canlıların, kainatta işleyen tüm kanunların, her an meydana gelen tüm olayların bilgisine sahiptir. Çünkü tümünün Yaratıcısı O'dur. Allah'ın 'bilmesi' sınırsızdır; Allah aynı anda dünya üzerindeki herkesin ne yaptığını, ne düşündüğünü, yeryüzündeki her bir ağaçtan düşen yaprakların sayısını, evrendeki milyarlarca galaksi içindeki milyarlarca yıldızın her birinin özelliklerini ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz her detayı, her şeyi bilir. Allah, yeryüzünde, aynı anda uzayda meydana gelen her olayı, dünya üzerindeki milyarlarca insanın, hayvanın, bitkinin hücrelerinde kodlu olan şifreleri de bilir.

Allah yarattığı insanın içini, aklından geçenleri, gizli veya açık işlediği tüm fiilleri de bilir. Kainatın her noktasına tam olarak hakim olan Allah, insanın içine ve dışına da hakimdir.

Masaüstü Görünümü