Harun Yahya

Sayın Adnan Oktar'ın İran Mehdi Enstitüsü'nden temsilcilerle sohbeti (12 Aralık 2009)


ADNAN OKTAR: Efendim hoş geldiniz sefa geldiniz. Bir kere İran'lı kardeşlerimiz olarak bizleri şereflendirdiniz. Sizleri biliyorsunuz çok seviyoruz. Biz Sünni, Şii ayrımı kabul etmiyoruz. Sünniler Şiiler kardeştirler. Birbirinin dünyada da ahirette de kardeşleridirler. Tertemiz mübarek insanlarsınız. Sünni-Şii düşmanlığını yaymaya çalışanlar büyük fitne çıkarıyorlar. O fitneyi hiçbir zaman için kabul etmeyiz. O fitneyi yıkmakla da görevliyiz. Fikren, sevgiyle bu fitneyi de kaldıracağız inşaAllah.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: İnşaAllah. Biz Kuran'da bildirildiği gibi inanıyoruz, "Kul innema eizukum bivahidetin en tekumuu lillahi mesna ve furada... (De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: “Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz... (Sebe Suresi, 46)". Bizim ortak noktamız Kuran ve biz Şii ve Sünniler olarak Kuran'ın hükümlerine tabiyiz. Siz ve grubunuz iyi niyetlisiniz ve Yüceler Yücesi Allah'ın hükümlerine uyuyorsunuz.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. MaşaAllah. Başka en önemli konu, en mühim konu tabii, bütün İslam aleminin -ki Türklük alemi de hepsi Müslümandır- Türklük aleminin birleşmesi. İnşaAllah Hz. Mehdi (as) devrinde, bu asrımızda mümkün olacak. Bizim inancımıza göre Hz. Mehdi (as) gelmiştir. İnşaAllah İslam dünyaya hakim olacak. İran, Türkiye, Pakistan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan hepsi birleşecek. İnşaAllah, muhteşem bir medeniyet meydana getireceğiz Allah'ın izniyle.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: Elhamdülillah, Elhamdülillah. Bizler Sayın Harun Yahya'yı İmam Mehdi (as)'ın en samimi dostlarından biri olarak görüyoruz. Çünkü kendisi sanat ve bilimi birleştirerek insanları, özellikle de gençleri dine yaklaştırmak için kullanıyor.

ADNAN OKTAR: Elhamdülillah. Hz. Mehdi (as)'a ortam hazırlamak her Müslümanın görevidir. Biz de bu görevi nacizane yapmaya çalışıyoruz. İnşaAllah.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: İnşaAllah.

ADNAN OKTAR: Hz. Mesih (as)'ın gelişi de çok yakın. Hazreti İsa (as)'ın inişini biliyorsunuz Kuran ayetlerinde Cenab-ı Allah... Şeytandan Allah'a sığınırım; "Onun gelişi kıyamet alametidir" diyor Cenab-ı Allah ayette ve bir başka ayette de, "Sana inanları" diyor Cenab-ı Allah -yine şeytandan Allah'a sığınırım- "kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim" diyor. Bu açıkça dünya hakimiyetiyle ilgili bir ayet. Yine başka bir ayette de, "Ehl-i Kitaptan", yani Musevi ve Hıristiyanlardan, "sana iman etmedik hiç kimse bırakmayacağım" diyor Cenab-ı Allah. Herkes iman edecek diyor. Bu da yine İslam'ın dünyaya hakimiyetiyle ilgili bir Kuran ayetidir ve Hz. Mesih (as)'ın gelişiyle ilgili bir Kuran ayetidir. Hz. Mesih (as)'ı da inşaAllah 10-20 yıl içerisinde Allah'ın izniyle bekliyoruz. İnşaAllah.

Hz. Mehdi (as) devri ve Hz. İsa (as)'ın devri barış devri, kardeşlik devri olacak. Dünyadan bütün silahlar kalkacak inşaAllah, kan akmayacak dostluk ve kardeşlik her yeri kaplayacak inşaAllah.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: İnşaAllah. Bizler sizden Hazreti Mehdi (as) ile ilgili tüm dinler arasında birliği sağlayacak bir eser bekliyoruz inşaAllah.

ADNAN OKTAR: İnşaAllah. Allah'ın izniyle bu, bu yüzyılda tamamen gerçekleşecek. Musevilik de Hıristiyanlık da, hepsi Müslümanlık içerisinde birleşecek; dünyada İslam dininden başka bir din kalmayacak. Bunu Kuran belirtiyor. Ama İslam hakim oluncaya kadar, Hazreti Mesih (as) gelinceye kadar, Hazreti Mehdi (as) Musevilere Tevrat'ın aslıyla, Hıristiyanlara da İncil'in aslıyla ve gerçeğiyle hükmedecek inşaAllah. Hz. Mesih (as) geldiğinde de, hepsinin Müslüman olmasını sağlayacak. İnşaAllah.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: Kendisine mutlak olarak katılıyoruz; çünkü, özellikle bu devirde, dünyadaki insanların büyük bir bölümü için, yönetimler sorunları çözemiyorlar ve insanlarına adalet getiremiyorlar. Tüm bu sorunların çözümü, herkes için barış ve adaletin gelmesi için belki de dünya İlahi bir müdahale bekliyor.

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (as) geldiğinde, yani o geldi fakat ortaya çıktığında, insanlar olağanüstü sevinç yaşayacaklar inşaAllah. Müthiş bir sosyal adalet olacak. Mal bolluğundan insanlar, aldıkları malı bir kısmını insanlar geri vermek isteyecekler; yani o kadar bol mal bolluğu olacak. Vergiler kalkacak, insanlar böyle bir zamanı hiç daha önce ne duymuşlardı ne görmüşlerdi. İnşaAllah Hazreti Süleyman (as) devri gibi, Hazreti Zulkarneyn (as) zamanı gibi çok muhteşem bir devir olacak inşaAllah.

DR. MOHAMMAD SABER JAFARI: (Farsça konuşuyor.)

ALI ASGHAR HADDAD: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlk olarak davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Uzun zamandır Batı'nın din ile bilimi birbirinden ayırmasına yönelik çalışmalarına karşı, sizin ve enstitünüzün çalıştığını duymak çok güzel. Sizler din ve bilimi bir araya getirdiniz. Enstitünüzün ve sizin eserlerinizin oluşturduğu etki hakkındaki haberler çok güzel. Ayrıca bizler de Hazreti Mehdi (as)'ın 25 ila 27 ilme sahip olacağına inanıyoruz. Şu anda Hazreti Mehdi (as)'ın getireceği 25 ilmi bizler bilmiyoruz. Çalışmalarınızın bu doğrultuda olduğunu ve bir gün tüm ilimlerin bizim için netlik kazanacağını umuyoruz.

DR. MOHAMMAD SABER JAFARI: (Farsça konuşuyor.)

ALI ASGHAR HADDAD: Batı'nın bilimle dini birbirinden ayırmaya çalışmasına karşı verdiğiniz gayretli çalışmalarınız ve eserleriniz için tekrar çok teşekkür ederiz. İslam bize her zaman bilim öğrenmemizi, bilgi edinmemizi emretmesine rağmen bu yapılmıştır. Şimdi ise, sizin de farkında olduğunuz gibi, özel bir durum, özel şartlar içerisindeyiz; geleceğin baskı gören, mazlum insanlara ait olduğuna inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki Hazreti Mehdi (as) bu mazlumların başına geçecek ve dünyadaki kötü insanların baskısı altında ezilenlere adaleti getirecektir.

ADNAN OKTAR: İnşaAllah. MaşaAllah. Hz. Mehdi (as) ile ilgili biliyorsunuz Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Sünen-i Nesei ve Sünen-i Davud'da çok kapsamlı hadisler vardır. Peygamber Efendimiz (sav)'den gelen hadis-i şerifler vardır. Şii kaynaklarda da aynı aşağı yukarı paralel hadisler vardır. Hepsi ittifakla Hz. Mehdi (as)'ı boydan tarif eder; görünüşü, onun çıkışından önceki alametler. Bunlar Fırat'ın suyunun kesilmesi ve Kabe'ye baskın olması gibi diğer alametlerdir. Onları Oktar size şimdi kısaca derli toplu anlatsın. Sizin çok güzel bildiğiniz, bizim de bildiğimiz; ama dinleyen kardeşlerimizin bilmediği konular olduğu için duyulmasında, bilinmesinde fayda var. Yoksa hocalarımız alimler. Büyük alimlersiniz, çok değerli insanlarsınız. Bunları ezberden biliyorsunuz, ama burada bir daha tekrar edilmesinde fayda var. İnşaAllah.

OKTAR BABUNA: Peygamberimiz (sav) Hazreti Mehdi'nin (as) çıkışından önceki alametleri bildirmiştir: Örneğin Peygamberimiz (sav) hadislerinde Kabe'ye kanlı bir baskın yapılacağını haber vermiştir ki; bu baskın 1979 yılında gerçekleşti. Yine Peygamberimiz (sav) Afganistan'ın işgal edileceğini haber vermiştir ve bu da gerçekleşti. İran ile Irak arasında bir savaş olacağı Hazreti Mehdi (as)'ın geliş alameti olarak bildirilmiştir ve bu da oldu. Ramazan ayında 15 gün ara ile hem Ay hem de Güneş tutulması olacağı bildirilmiştir. Bunlar da 1981-1982'de arka arkaya iki yıl içerisinde gerçekleşti. Ayrıca Irak üçe bölünecek, işgal edilecek ve ordusu çölde yok olacak demişti Peygamberimiz (sav) hadislerinde ve bunlar da gerçekleşti. Hadislerde Doğudan bir alev belireceği bildiriliyordu ki; dünyanın en büyük tankerlerinden biri olan Independenta gemisi İstanbul'da infilak etti ve heryeri alevler kapladı, ortalık aydınlandı. İşte alametler bunlar. Örneğin Azerbeycan'ın işgali, binaların artması, ekonomik kriz çıkması ve bu ekonomik krizden önce kuraklık olması, ekonomik kriz sırasında ve kıtlıktan sonra bir kuyruklu yıldızın ortaya çıkması. Bu Lulin kuyruklu yıldızı, iki kuyruklu, Batıdan doğuya hareket ediyor, aynı hadiste belirtildiği gibi. Ayrıca normalden daha parlak bir yıldızdı ve bu da bu yıl içerisinde gerçekleşti. Bundan sonra çok yağmur yağacağı, sel olacağı bildirildi; bu da oldu. Hadiste Peygamberimiz (sav)'in belirttiği başka bir kuyruklu yıldız da Halley kuyruklu yıldızıydı; 1986'da çıktı. Böyle 150'den fazla alamet mevcut; bunların hepsi Hazreti Mehdi (as)'ın zuhurundan önce gerçekleşti inşaAllah.

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: İki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi bir soru. Sorum şu; Mehdiliğe ne zaman ve nasıl ilgi duymaya başladınız? Bir şey mi oldu yoksa? Bu ilk sorumdu. İkinci husus; Hazreti Mehdi (as)'ın zuhuru ile ilgili alametler. Biliyorsunuz biz bu alametleri sınıflara ayırıyoruz. Örneğin bazı alametler zuhura yakın bir zamanda gerçekleşiyor. Bazıları ise uzak bir zamanda. Örneğin bizim hadislerimize göre Abbasi Halifeliğinin sona ermesi bir alamet olarak gerçekleşti ve zuhura çok uzak bir zamanda meydana geldi. Bazı alametler de kesin olanlar. Örneğin göklerden bir ses duyulması Hazreti Mehdi (as)'ın zuhuruna çok yakın zamanda gerçekleşecek bir alamet ve bu semavi bir alamet olacak. Tüm bunların yanı sıra biliyorsunuz, bu ilmi sınıflandırılma ile zuhur vaktinin geldiğine ve bize çok yakın olduğuna inanıyoruz.

ADNAN OKTAR: Evet, evet. Dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor Peygamber Efendimiz (sav). Celalettin Suyuti'nin hadislerinde, Suyuti biliyorsunuz büyük bir İslam alimidir. O bu konuyu çok detaylı izah etmiş. Bu dünyanın ömrüyle ilgili bölümde, yaklaşık sekiz hadis veriyor. Mesela diyor ki hadis, son hadislerden bir tanesinde; "Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed'den, o da Vehb'den rivayet etti: "Dünyadan 5600 yıl geçmiştir." Diğer bir rivayette İbni Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır: "O dedi ki dünya 7 gündür, her bir gün 1000 yıl gibidir." Yani 7000 yıldır dünyanın ömrü diyor. Burada da rivayette 5600 yılı geçmiştir diyor. 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda 1400 kalıyor. 1400 ile 1500 arasında Hz. Mehdi (as)'ın gelmesi gerekiyor, başka bir vakit yok. Yani o yüzden bu yüzyılda mutlaka Hz. Mehdi (as)'ın gelmiş olması gerekiyor. Yani geldi bize göre geldi Hz. Mehdi (as).

SEYYED ASADOLLAH AVAEI: İnşaAllah. İnşaAllah.

Masaüstü Görünümü