Harun Yahya

Nüfuz Savaşı Yemen’i Parçalamamalı
Fas’tan İran’a kadar uzanan geniş coğrafya uzun yıllar “Arap Dünyası” olarak isimlendirildi. Bu isim büyük bir coğrafyayı bütün bir yapıymış gibi gösterse de son yıllarda yaşananlar aksini söylüyor. Arap dünyası kendi içinde büyük bir çatışma ve parçalanma süreci içinde. Bu süreç o kadar şiddetli ki Arap olmayan Türkiye ve İran’ı bile tedirgin ediyor.

Bir iki sene öncesine kadar bölünme sürecinin dışında gibi görünen Arap Yarım Adası ve Körfez ülkeleri Yemen’deki son gelişmelerden sonra sıranın kendilerine gelmemesi için tedbir arayışları içinde. Parçalanma korkusu ülkelerin genel siyasetlerini hızlıca etkiliyor, hatta değiştiriyor.

Kral Abdullah’ın yerine Selman’ın geçtiği Suudi Arabistan, Yemen politikasında bazı değişiklik işaretleri veriyor. Suudi Arabistan düne kadar Mısır’da Müslüman Kardeşlere karşı Sisi’ye kesin bir destek sunuyordu. Ancak 2013’te darbeyi destekleyen Suudi yönetimi şu an Sisi’ye biraz daha mesafeli duruyor. Şimdilerde Arabistan’da, hem Türkiye ile yakınlaşmak hem de Mısır’da Müslüman Kardeşlere yönelik sert uygulamaları biraz olsun hafifletmek isteyen bir politikayı gözlemlemek mümkün.

Şüphesiz bu değişim, Yemen’deki Müslüman Kardeşler’in siyasi kanadı olarak bilinen Islah Partisi’nin Arabistan ile olan ilişkilerine de yansıyacaktır. Böyle bir durumda Husiler karşısında daha güçlü bir Sünni kesim görmek olası. 

Nitekim bu durumu ön gören Husi Ensarullah Hareketi militanları Islah Partisi yöneticilerinden Muhammed Kahtan'ın evini kuşatarak ilk karşı adımı attı. Bu adımı Husiler’in muhalefetin Aden’de birleşerek güçlenmesine yönelik alınmış bir tedbiri olarak görmek mümkün. Çünkü Kahtan, İbb kentinden Aden’e gitmeye hazırlanırken alıkonuldu. Ensarullah militanlarının  Aden’e gitmesini önlediği bir diğer muhalif ise Nasırcı Halkçı İttihatçı Parti Genel Sekreteri Abdullah Numan.

Hatırlanacak olursa Cumhurbaşkanı Hadi, Sana’da zorunlu ev hapsinin altındayken Aden’e gitmeyi başarmış ve istifasını geri çekmişti. Bunun hemen ardından Aden’de siyasi gruplarla görüşmeler yürütmüş ve Körfez İşbirliği Sekreteri Abdullatif Ziyani ile buluşmuştu. Tüm bu olan biten, Körfez ülkelerinin ve Suudi Arabistan’ın, büyükelçiliklerinin diplomatik işlemlerini Aden’den yürütmeye başlaması, Aden’in Husilere karşı bir muhalefet merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Yemen’de Husilere karşı Sünni kesim güçlenirken ülkedeki bir başka muhalif grup Güney Hareketi de boş durmuyor. Güney Hareketi Aden’e gelen Mansur Hadi’yi başkanlığı işgal etmekle suçlayıp protesto gösterileri düzenliyor. Güney Hareketi kendi merkezi olarak gördüğü Aden’in Sünni muhaliflerin ve Hadi’nin merkezi haline gelmesine karşı çıkıyor. Bu tutumun Yemen’deki gerilimi daha da artıracağı çok açık. Nitekim el-Cezire televizyonu, Güney Yemen Hareketine bağlı silahlı gruplarla Yemen ordusu arasında Lahic kentinde çatışmalar yaşandığını duyurdu bile.

Yemen, safların daha keskin bir ayrışmaya dönüştüğü şu günlerde adeta fırtına öncesi sessizliği yaşıyor. Fırtına tarafların gerekli gücü topladıklarına inandıkları anda kopabilir. Fırtına koptuktan sonra üç parçalı bir Yemen haritası ile karşılaşmak söz konusu.  Sana Merkezli bir Husi bölgesi, Aden Merkezli Sunni bölgesi ve merkezi Al Mukalla ya da başka bir şehir olan Güney Yemen.

Yemen şu an idari olarak resmen 3 parça olmamışsa da fikren ve siyaseten 3 parça halinde. Bu parçalanmanın resmileşmesi halinde ortaya çıkacak üç ülke şimdiki Yemen’den daha fakir olacaktır. Bu nedenle ister Husi, ister Sünni, İsterse Güney Hareketi Mensubu olsun, bu gerçeği bir an önce görmeliler. Yemen’deki tüm gruplar, yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’de belirttiği gibi güçlenmenin yolunun parçalanmaktan değil, birleşmekten geçtiğini bir an önce fark etmelidirler. Ve Müslümanlar kardeştirler; Allah’ın kavgalardan, çekişmelerden, sevgisizlikten razı olmayacağı hiç unutulmamalıdır.

“Allah'a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi, 46)

Adnan Oktar'ın National Yemen'de yayınlanan makalesi:

http://nationalyemen.com/2015/03/01/the-struggle-for-power-must-not-break-yemen-apart/

Masaüstü Görünümü