Harun Yahya

BALON BALIĞININ İLGİNÇ SAVUNMA YÖNTEMİ


BALON BALIĞININ İLGİNÇ SAVUNMA YÖNTEMİ

Kayıp Balık “Nemo” filminde balon balığı karakterindeki Bloat, anında su topu gibi şişerek komik şekilde suda süzülmeye başlar. Peki, balon balıkları neden kendilerini şişirirler?  Balon balıkları şiş görüntülerini nasıl ve neyle sağlarlar?

Balon balığı, yakınlarda bir tehdidin varlığını hissettiğinde dikenli derisi dakikalar içinde küre şeklini alır. Balon balığının şişmesi onu yem olma riskinden kurtarır. Küre şeklini aldığında balon balığı tıpkı derin bir nefes çekip nefesini tutmuş gibi görünür. Ama aslında şişmişken de nefes alıp vermeye devam eder. Çünkü bu balıklar, genişlemek için esnek midelerini hızlıca su ile doldurabilirler, eğer balık nefesini tutuyor olsaydı, balon balığının vücudunun hayati organlarında oksijen yetmezliği yaşanırdı, bu ise hayati sakıncalara sebep olabilirdi. Balık uzun süre nefesini tutamayacağı için yalnızca kısıtlı bir süre şiş kalabilirdi. Bu ise kendini savunamaması ve kolay av olması anlamına gelirdi.

Bilim adamları, balığın kendini şişirme özelliğini araştırmak için 8 adet Karapalan (Canthigastervalentini) cinsi balon balığı ile havuzda bir deney gerçekleştirmişlerdir. Burada balon balığının kendisini şişirmesini ağır çekim kameralarıyla dört kat yavaşlatılmış olarak görüntülemişlerdir. Balon balığının nefesini tutup tutmadığını anlamak için oksijen tüketim oranını tartmışlar ve havuzun suyundaki oksijen miktarını ölçmüşlerdir. Tüm bunların sonucunda balon balığının şişerken aynı zamanda nefes alıp verebildiğini kanıtlamışlardır. Deneyler bu balıkların şiş haldeyken bile geniş bir oksijen alıp verme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Deneyden anlaşıldığı gibi balon balığı Allah’ın yarattığı özel sistem sayesinde neredeyse bir futbol topu kadar şiştiği zaman bile solungaçlarıyla nefes alabilir.

Araştırmacılar bu deneyi yapana kadar, balon balıklarının su ile şiştikleri bilinmiyordu. Oysa bu balıklar, araştırmacıların haberdar olmadığı zamanlarda bile, kendilerini savunmak için mükemmel sistemleriyle yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Araştırmacılar bu balıkların özelliklerini keşfettiklerinde, aslında Allah’ın yarattığı yepyeni bir mucizevi yapıyı da keşfetmiş oldular. Balon balıkları Allah’ın kendilerine bahşettiği özel yetenekler ve vücutlarında yarattığı sistemlerle, milyonlarca yıldır yaşamlarını bu koşullarda devam ettirmektedirler. Gerek dış görünümlerinde gerekse içyapılarında, Allah’ın yaratmasındaki çeşitliliği, ilim ve sanatındaki sınırsızlığının örneklerini sergilerler. Bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmektedir:

Doğu da Allah’ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki Allah, kuşatandır, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

www.balikfosilleri.com

Balon Balıklarının Şişmelerini Sağlayan Güçlü Kasları

Balon balığının midesini su ile doldurarak bir futbol topu büyüklüğüne gelebilmesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu kadar çok suyu içine çekmek ve içinde tutmayı başarmak oldukça zor bir işlemdir.

Bu nedenle şişmek aslında balon balıkları için oldukça yorucudur. Şiştiği zaman balığın oksijen ihtiyacı beş katına yükselir. Bu da balon balığının şiştiğinde aşırı efor sarf ettiği anlamına gelir, tıpkı koşan bir insanın hızlı nefes alıp vermeye başlaması gibi. Balon balığının kendi haline dönmesi ve oksijen ihtiyacının tekrar normal hale gelmesi ortalama 5-6 saat sürer. Yorgun bir balık savunmasız olur. Balon balığı da şişkinliği indikten sonra çok kolay bir av haline gelir. Balığın bu hareketi tıpkı atletizm yarışındaki bir insanın yarışı bitirince tekrar aynı performansı sergileyebilmek için biraz zamana ihtiyaç duymasına benzetilebilir.

Allah bu denli zorlu bir işlemi yapabilmesi için balon balığını ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerle birlikte yaratmıştır. Çünkü;


Şişmesi için gereken bol miktardaki suyu içine çekebilmesi için çok iyi ağız kasları olması gerekir.

Midesine giden yemek borusunun kasları suyu tutabilmek için çok güçlü olmalıdır.

Mide ve derisinin de esnek olması balon balığı için hayati bir özelliktir.


Balon balığının derisinin dikenlerle kaplı olması ve şiştiğinde bu dikenlerin dışarı doğru yönelmesi de, balon balıkları için önemli bir savunma mekanizmasıdır. Balon balığının yaşamını devam ettirebilmesi için bütün bu biyolojik özelliklerin aynı anda var olması gerekir.

Balıklar av olmaktan kurtulmak için birbirinden farklı yöntemler kullanırlar. Kimisi çok hızlı yüzerek kaçar, kimisi kamufle olma özelliğini kullanır, kimisi zehirli olduğunu haber veren renklerini göstererek avlarını kendisinden uzaklaştırır. Balon balığının da av olmaktan kurtulmak için kendisini şişirerek çevresi dikenlerle dolu bir topa dönüşmesi, muhteşem bir yaratılış yöntemidir. Bu yolla balon balığı ısırılamayacak kadar büyüdüğü gibi, dikenlerini de avcı balığa doğrultmuş olur.

Balon balığının bu harika tekniği kendi aklı ile bulamayacağı açıktır. Balık, deneme yanılma yöntemiyle bu özelliği keşfetmiş olamaz, çünkü ilk başarısız denemede zaten av olacaktır. Bu tekniği ve  gereken biyolojik özellikleri aynı anda ve eksiksiz olarak Allah yaratmıştır.

Allah sonsuz akıl sahibi olduğunu, her şeyi tüm detaylarıyla muhteşem yarattığını ve kaderi de üstün aklıyla var ettiğini bize yarattığı canlılar üzerinden gösterir. Kuran’da şöyle buyrulur:

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz. (Bakara Suresi, 242)

Tüm diğer canlılar gibi, balon balıkları da Allah’ın ilhamıyla hareket etmekte ve Yüce Rabbimiz’i -bizim açıkça göremediğimiz ve kavrayamadığımız- şekilde tesbih etmektedirler. Bu Yüce Allah’a olan teslimiyetlerinin ve boyun eğmişliğin bir ifadesidir. Allah bu gerçeği ayetinde şu şekilde haber vermiştir:

Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O’nu tesbih eder; O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır. (İsra Suresi, 44)

 

Masaüstü Görünümü