Harun Yahya

Kadınlar çok özeldirUluslararası Kadınlar Günü kutlanırken dünyanın kadınları hiçbir zaman gereği gibi takdir edemediği gerçeğini anlamak için iyi bir zaman.

Onları takdir etmek yerine, nerede ya da hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, en korkunç yollarla onları baskı altına aldılar. Klasik antik çağlardan pek çok İslam ülkesine kadar, utanç verici şekilde kadınlara hakaret, sürgün ve kötü muamele devam ediyor.

Bu güzel varlıkların çoğunun özgür olmasına, güzel görünmesine, sevmesine veya sevilmesine ve istediği gibi yaşamasına izin verilmiyor. Allah onları erkeklerle eşit olarak yaratmıştır, ancak onlar böyle muamele görmüyorlar.

Peki neden? Kadınlar inanılmaz varlıklardır. Onlar Allah'ın bu dünyada yarattığı en güzel nimetlerdendir; hayatın süsleridir. Kadınlar güzel, akıllı, merhametli, kibar, sevecen, düşünceli ve sanatçıdırlar.

Özellikle sevgiyle ve Allah sevgisiyle yetiştirildiklerinde, gerçek potansiyelleri tıpkı topraktan çıkan bir gül gibi ortaya çıkar. Ancak tıpkı güller gibi hassas ve savunmasız da olabilirler ve hak ettikleri gibi davranılmadıkları takdirde çabucak sararıp solarlar. Güzelliklerini gizlemeleri istenirse renkleri solar. Bu nedenle, korunmaları, saygı duyulmaları, sevilmeleri ve ihtimam gösterilmeleri son derece önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'de Allah, kadınları çiçeğe benzetir ve büyük saygı duyulmaları, övülmeleri, korunmaları, özenle ve merhametle muamele edilmelerini emreder.

Dünyaya bakın. Kadınlara saygı duyulmayan her toplum geri kalmış, fakir ve yoksuldur. Başarılı, zengin ve mutlu olan tüm toplumlar kadınlara saygı gösteren toplumlardır.

Özellikle Müslüman ülkelerde gördüğümüz kadın düşmanlığı, Allah’ın emirleri doğrultusunda hemen sona erdirilmelidir. Eğer bu yapılmazsa, acılardan ve sıkıntılardan kurtulmak mümkün değildir; kadınlara yönelik nefret, Allah'ın gazabını çekecektir.

Allah erkekleri ve kadınları eşit yaratmış, erkeklerin kadınları sevmesini, saygı göstermesini ve korumasını emretmiştir. Durum böyleyken, kadınları küçümseme hakkı olduğunu kim iddia edebilir?  Bu nedenle, bazı erkeklerin kadınları kontrol etme ve hükmetme adı altındaki utanç verici eylemleri hemen sona ermelidir. Dünya, gerçek barış ve mutluluğu ancak kadınlar hak ettikleri sevgi ve saygıyı gördüklerinde bulabilir.

Adnan Oktar'ın Gulf Daily News'de yayınlanan makalesi:

http://www.gdnonline.com/Details/72627


Masaüstü Görünümü