Harun Yahya

Sansürsüz iddia 2: ''Evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok'' iddiasının geçersizliği


Son dönemlerde Darwinistlerin savunmaya geçtiği önemli konulardan bir tanesi “evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok” iddiasıdır. Bu, son dönemin gündem konusu olduğundan, Sansürsüz programında da aynı taktik Darwinistler tarafından devam ettirilmeye çalışılmıştır. “Her şey rastgele oldu fakat bunun adı tesadüf değil” gibi bir mantıkla, ne olduğu anlaşılamaz bir laf kalabalığıyla savunulan bu iddia, Darwinistlerin iddiasının ne kadar mantıksız olduğunu gözler önüne sermekten başka bir işe yaramamaktadır.


Bir savunma mekanizması olarak geliştirilen bu iddia, tesadüf kelimesinin ne kadar mantıksız olduğunun tüm kamuoyuna açıklanmasından sonra gündeme getirilmeye başlanmıştır.

Darwinistlerin bu iddiadan duydukları utancı yansıtmaktadır.

Çünkü eğer bu gerçeği Darwinistler kabul ederlerse, canlı varlıklardaki olağanüstü kompleksliği tesadüflerin var ettiği gibi saçma bir iddiayı savundukları tüm kamuoyunda açıkça bilinecektir. Küçük düşmekten çekinen Darwinistler çözümü, “böyle bir iddiamız yok” demekte bulmuşlardır.

Tesadüf kelimesinden kaçmak için aynı anlama gelen başka isimler geliştirerek, bu utançtan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Örneğin tesadüfün ingilizce karşılığı olan random (rastgele) gibi ifadeleri kullanarak halka mantıklı bir açıklama yapmış izlenimi vermeye çalışmaktadırlar.

“Tesadüf değilse peki nedir?” diye sorulduğunda da başka bir yoldan yine tesadüf açıklamasını yapmaktadırlar.

Tesadüf iddialarını reddettiklerinde Darwinistlerin bir bilincin varlığını kabul etmeleri gerekir. Oysa Darwinistler, bilinçli bir müdahaleyi, bilinçli bir var ediciyi kabul etmemektedirler. Şu durumda savundukları şeyin yalnızca şuursuz tesadüfi rastgele olaylar olması gerekir. Bunun aksi zaten mantığa aykırıdır.

Tesadüf iddiasından duydukları utanç nedeniyle Darwinistler, bilinçli bir doğal seleksiyon mekanizmasının işlediğini iddia ederler. Fakat bu bilincin kime ait olduğu belli değildir. Burada adeta doğaya bilinç atfetme durumu vardır. Eğer Darwinistlerin iddia ettikleri doğayı sahte ilah edinen naturalizm ideolojisi ise, o zaman başka bir pagan dinini savundukları gerçeği ortaya çıkar.

Bu açıklama ile sanki Darwinistler doğanın bir aklı, becerisi, doğruyu yanlıştan ayırabilme anlayışı ve geleceği görebilme yetisi olduğu izlenimi vermeye çalışarak insanları aldatırlar. Adına doğal seleksiyon diyerek buna bir güç atfetmeye çalışırlar. Oysa doğa, taş, toprak, ağaç, dağ, çakıldan oluşan bir bütündür. Bunların bilinçli olarak en iyi ve en mükemmel olanı seçebilme gibi bir ihtimali elbette ki yoktur. Dolayısıyla yine, Darwinist demagojinin çirkin yöntemleri kullanılmaktadır.

Darwinistler, iddialarının hiçbir aşamasında bilincin varlığını kabul etmezler, çünkü eğer ederlerse Yüce Allah’ın varlığını kabul etmiş olacaklar. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak bilinçsizliği, yani tesadüfleri savunmak zorundadırlar.


Masaüstü Görünümü