Harun Yahya

İsrail Tevrat'a uymalı ve Kral Mesih'e göre hareket etmelidir


Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’den rivayet edilen sahih hadislerden, şu anda ahir zamanda olduğumuz ve Hz. Mehdi (as)’ın çıkış vaktinin içinde bulunduğumuz çok açık şekilde anlaşılmaktadır. Bu dönem, Tevrat ve İncil’de de aynı şekilde belirtilmiş, Hz. Mehdi (as)’ın çıkışına dair tüm alametler bir bir gerçekleşmiştir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem, hadislerde, Tevrat’ta ve İncil’de kutlu gelişi haber verilmiş olan Kral Mesih’in yani Hz. Mehdi (as)’ın çıkış vaktidir. (Kral Mesih, Müslümanların ve Musevilerin ahir zamanda çıkmasını bekledikleri Hazreti Mehdi (as)’dır. İsa Mesih ise, Hazreti Mehdi (as)’ın zuhurunun ardından yeryüzüne gönderilecek ve Hazreti Mehdi (as) ile birlikte faaliyet yapacak olan Hazreti İsa (as)’dır.)

Dolayısıyla Allah rızası için yaşayan tüm samimi dindar Müslümanların, Musevilerin ve Hıristiyanların Kral Mesih’in [Hz. Mehdi (as)'ın] gelişi için hazırlık yapmaları ve Mesih’in kişiliğine ve özelliklerine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Yüce Allah, beğendiği ve tüm dindarlardan istediği ahlak ve anlayışı, Mesih’in ahlakıyla bildirmiştir. Takip edilmesi gereken üstün ahlak, Mesih’in ahlakı olmalıdır.
 

Museviler Kral Mesih'e tam tabi olduklarında, bütün Kutsal Topraklara, berekete, ibadete, özgürlüğe, devlete, hepsine kavuşmuş olacaklar.

Adnan Oktar'ın 14 Haziran 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajından
 


 

İşte bu sebeple İsrail’deki samimi dindar Musevilerin de Tevrat’ın emrine ve Tevrat’da detaylı tarif edilmiş olan Kral Mesih’in özelliklerine göre hareket etmeleri son derece elzemdir. Şu anda, saldırı, şiddet ve zulüm yanlısı olan ve İsrail hükümeti üzerinde etki kurmaya çalışan ateist siyonist odakların varlığı bir gerçektir. Bu odaklar, Tevrat’ın hükümlerini kendilerince yok saymak, ateist Darwinist bakış açısının getirdiği kan dökücülüğü tüm dünyada yaygınlaştırmak için yıllardır yoğun faaliyet halindedirler. Bu zalimane faaliyet, psikolojik propaganda yöntemleriyle bugüne kadar hep ön planda olmuştur. Eğer bu kan dökücü sisteme boyun eğerek, ateist siyonistlerin oyununa gelip bir zulüm politikası izlenirse bunun sonucu mutlaka helak ve perişanlık olacaktır. Allah, Tevrat’a uymayarak, Mesih’in ahlak özelliklerini göstermeden uygulanan tüm politikaları ve uygulamaları başarısız bırakacak, bu politikalar daima yıkım getirecektir. Dolayısıyla İsrail, ateist siyonist odakların etkisi altında alınan resmi kararlara göre değil, Tevrat’da belirtilen Mesih’in ahlakına göre davranmalıdır.

Kral Mesih, Tevrat’a göre, barış, adalet ve sevgiyle hükmedecektir. Bu, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde de çok detaylı olarak açıklanmış olan bir gerçektir. Hadislere göre Hz. Mehdi (as) döneminde “tek bir damla kan akıtılmayacak, uyuyan kişi uyandırılmayacaktır”. Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda da bu özellikleriyle çok detaylı olarak tarif edilmiş olan Kral Mesih’in ahlakı, günümüzde tüm Musevilerin benimsemeleri ve yaşamaları gereken ahlak olmalıdır. İsrail’in izlemesi gereken politika, Mesih’in bu barışçıl ve adil politikası ile aynı olmalıdır. Bu Tevrat’da Allah’ın tüm Musevilere emridir.
 

İsrail'in, Mesih (as)'ın ahlakına göre, Mesih (as)'ın yöntemine göre hareket etmesi gerekir

Adnan Oktar’ın 14 Haziran 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajından
 


 

İslam’a, Museviliğe ve Hıristiyanlığa göre şu anda Allah’ın izniyle aramızda olan Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)], adalet arayacak, adil kurtarıcı olacak, güç ve kuvvetle değil barış ve sevgiyle hüküm verecek, tüm toplumlara barışı duyuracak, savaşlara son verecek, dostluğu, sevgiyi, adaleti arayacak, yoksulları kollayacak, baskı ve zulme son verecek, hayırsever ve alçakgönüllü olacaktır. Kral Mesih, zuhurundan sonra Allah katından gönderilecek olan Hazreti İsa (as) ile birlikte faaliyet yapacak ve beraber Allah’ın kulları için beğendiği ahlakı yeryüzünde hakim kılacaklardır. Tevrat’ta ve Musevi kaynaklarda belirtilen, Kral Mesih’in üstün özelliklerinden bazıları şu şekildedir:

[Hz. Mehdi (as)'ın] davranışının temeli ADALET VE SADAKAT OLACAK. (Yeşaya, 11:5)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] krallığının asası ADALET ASASIDIR... (Mezmurlar, 45:6-7)

... [Hz. Mehdi (as)] yargılarken ADALETİ ARAYACAK... (Yeşaya, 16:5)

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları ADALETLE YARGILAYACAK... (Yeşaya, 11:4)

DOĞRULUĞU SEVER, KÖTÜLÜKTEN NEFRET EDERSİN... (Mezmurlar, 45:7)

... Yeryüzünde EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE KARAR VERECEK... (Yeşaya, 11:4)

Davud soyundan biri [Hz. Mehdi (as)]... DOĞRU OLANI YAPMAKTA TEZ DAVRANACAK. (Yeşaya, 16:5)

.. [Hz. Mehdi (as)] DÜNYAYA AĞZININ DEĞNEĞİYLE VURACAK [YANİ SİLAHI OLMADAN SÖZLERİYLE ETKİLEYECEK] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4)

... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK... (Yeşaya, 11:2-3)

... O [Hz. Mehdi (as)] ADİL KURTARICI VE ALÇAKGÖNÜLLÜDÜR... (Zekeriya, 9:9)

"İşte Davud için doğru bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım günler geliyor" diyor Rab... "O [Hz. Mehdi (as)] ülkede DOĞRU VE ADİL OLANI YAPACAK..." (Yeremya, 23:5-6)"

... GÜÇLE KUVVETLE DEĞİL, ancak Benim Ruhumla başaracaksın" diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar (şaşırtıcı güzellikler) nedeniyle İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Yardım isteyen YOKSULU, DAYANAĞI OLMAYAN DÜŞKÜNÜ O KURTARIR. (Mezmurlar, 72:12)

Yoksula, düşküne acır, DÜŞKÜNLERİN CANINI KURTARIR. (Mezmurlar, 72:13)

BASKIDAN, ZORBALIKTAN ÖZGÜR KILAR ONLARI, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:14)

MAZLUMLARA HAKKINI VERSİN, YOKSULLARIN ÇOCUKLARINI KURTARSIN... (Mezmurlar, 72:4)

... Seni [Hz. Mehdi (as)'ı]... uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, ZİNDANDAKİ TUTSAKLARI, CEZAEVİ KARANLIĞINDA YAŞAYANLARI ÖZGÜR KILASIN. (Yeşaya, 42:6-7)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] FEVKALADE DOĞRULUĞU ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK ve tüm ülkeler ona hizmet edecek. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Kralınız [Hz. Mehdi (as)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. (Zekeriya, 9:10)

 [Hz. Mehdi (as)] çıktığında... [ALLAH'IN YASALARININ UYGULANMASINDAKİ] İTAATSİZLİKLERİ DÜZELTECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

Yoksula, DÜŞKÜNE ACIR, DÜŞKÜNLERİN CANINI KURTARIR. (Mezmurlar, 72:13)

BAĞIRIP ÇAĞIRMAYACAK, SOKAKTA SESİNİ YÜKSELTMEYECEK. (Yeşaya, 42:2)

EZİLMİŞ KAMIŞI KIRMAYACAK, TÜTEN FİTİLİ SÖNDÜRMEYECEK... (Yeşaya, 42:3)

YERYÜZÜNDE ADALETİ SAĞLAYANA DEK UMUDUNU, CESARETİNİ YİTİRMEYECEK... (Yeşaya, 42:4)
 

Masaüstü Görünümü