Harun Yahya

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: Hz. Mehdi İstanbul'da çıkacak


Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Iğdır'da yapılan Mehdiyet konulu toplantıda, İslam alemini Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerine ve Kuran ayetlerinin işari manasına dayanarak Hz. Mehdi (as)'ın 5 yıl içinde İstanbul'da açıkça ortaya çıkacağı konusunda müjdeledi.

Sayın Hatemi konuşmasında şunları söyledi:


"Bugün İslam ülkeleri güçlü değil. Hz. Mehdi gelecek ve İSLAM'I KARŞILAŞTIĞI ZULÜMLERDEN KURTARACAK...    İSTANBUL'DA ORTAYA ÇIKACAKTIR.Peygamberimiz bunu bildiğinden Hz. Eyüp'ü İstanbul'a Mehdi'ye kılavuzluk    etsin diye göndermiştir. HZ. MEHDİ 5 YIL SONRA GELECEK. Alametleri belirmiştir.Allah bu gelişi görmeyi bana      nasip eder inşaAllah. Ümidinizi kesmeyin, Allah sevgi üzerine dünyayı yaratmıştır."


Görüldüğü gibi Sayın Hatemi;

* Deccaliyetin İslam dünyası üzerindeki baskısının ve esaretinin Hz. Mehdi (as) vesilesiyle son bulacağını,

* Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'da faaliyet göstereceğini,

* Allah'ın izniyle 2015'lerde Mehdiyetin çok güçlü ve aleni olarak ortaya çıkacağını,

* Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle ilgili haber verdiği yüzlerce alametin bu yüzyılda ortaya çıktığını ve bunun Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda gelişinin açık ispatı olduğunu,

* Hz. Mehdi (as)'ın sevgi ve barış insanı olacağını, yeryüzüne sevgiyi hakim edeceğini söylemiştir.

Sayın Hatemi'nin ifade ettiği bu bilgilerin hepsi Muhbiri Sadık (sözüne güvenilir) olan Peygamberimiz (sav)'in bundan 1400 yıl önce haber verdiği bilgilerdir. Konuyla ilgili hadislerin bazıları şu şekildedir. ( Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. www.hazretimehdi.com )
 Timetürk, 01 Ağustos 2010Rasthaber.com, 03 Ağustos 2010


Hz. Mehdi (as) Hicri 1400'de göreve başlayacaktır

Peygamberimiz (sav)'den şöyle rivayet edilmiştir:

İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (as)'ın yanında toplanacaklardır. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108)

Bediüzzaman Hazretleri de Hicri 1400'lerin Mehdiyet dönemi olduğunu müjdelemiştir:

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE(dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK BİR HAKİKATİ asırlarında karib (yakın) zannetmişler. (Sözler, s. 318) 

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDİ (AS)'IN ŞAKİRTLERİ (TALEBELERİ) OLABİLİR.(Şualar, s. 605)
 

İstanbul Hz. Mehdi (a.s.) için özel olarak hazırlanmıştır 
 

Adnan Oktar'ın 23 Ekim 2009 tarihli Kocaeli TV ve Tempo TV röportajından
  

 Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tüm baskı ve zulümler son bulacaktır

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beyt'imden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O (HZ. MEHDİ (AS)) YERYÜZÜNÜ, KENDİNDEN ÖNCE ZULÜM VE BASKI İLE DOLDURULDUĞU GİBİ, ADALET VE İNSAF İLE (merhametle) DOLDURUR. (Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. cilt, Sayfa 7, No 7) Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

Dünyada tek bir gün kalsa bile (kıyamet kopmadan) Allah o günü uzatacak, adı adıma, babasının adı da babamın adına uygun EHL-İ BEYT'İMDEN MUTLAKA BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) GELECEK, DAHA ÖNCE ZULÜM VE HAKSIZLIKLA DOLU OLAN YERYÜZÜNÜ ADALET VE İNSAFLA (merhametle) DOLDURACAK. (Ebu Davud ve Tirmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, s. 365)

 Hz. Mehdi (as) İstanbul'u manen fethedecek, Peygamberimiz (sav)'e ait Kutsal Emanetlerin Bulunduğu İstanbul'dan Çıkacaktır

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Tesbih ve tekbir getirerek Kostantiniyye'yi (manen) feth edeceksiniz. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız." (İbn- Mace, Fiten, c. s. 35)

Alametlere gelince; beraberinde Allah Resulünün (sav) gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 164)
 


Hz. Mehdi (as) döneminde barış olacak, bir damla kan dahi akıtılmayacaktır

Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta Asr-ı Saadet devrine geri döner. (Nuaym b. Hammad, K. Fiten vr. 77b; Suyuti, c. II, s. 77; El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29) 

Rükun ile Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi (as) o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42) 

Hicri 1400'ün Mehdiyet çağı olduğu, Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'dan çıkacağı, İslam aleminin onun manevi önderliği altında birleşeceği, onun vesilesiyle İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı ve tüm haksızlıkların, zulümlerin, acıların son bularak altın bir çağ yaşanacağına dair Peygamberimiz (sav)'in yüzlerce hadisi bulunmaktadır. Burada hadislerden sadece az sayıda örnek verilmiştir. Ki bu örnekler dahi, vicdanıyla hareket eden biri için ne kadar önemli ve mübarek bir dönemde olduğumuzu anlaması için yeterlidir. 
 

Masaüstü Görünümü