Harun Yahya

İslam aleminin kurtuluşu için Allah'ın Kuran'da gösterdiği çözüme uymak gerekir


Allah Kuran'da Müslümanların hayatlarının her anı için, karşılaşacakları her durum için nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yollar haber vermiştir. Eğer bir Müslüman karşılaştığı herhangi bir durumda, Allah'ın gösterdiği, Kuran'da haber verdiği yola göre değil de, kendi mantığına, kendi düşüncesine göre bir yola uyarsa, Allah bu yolda o kişiye başarı vermez, onu istediği neticeye ulaştırmaz.

İnsanlara olduğu gibi İslam toplumuna da başarıya ulaşmak için, maddi manevi güzelliğe hizmet eden hayırlı bir güç sahibi olmak için, refaha kavuşmak, ilerlemek için, ezilmemek için, mağlup olmamak için yol göstermiştir. Allah'ın gösterdiği bu yol, yeryüzünde fitne kalmayıncaya yani acılar, akan kanlar, zulümler, baskılar, haksızlıklar son buluncaya; din Allah'ın oluncaya yani Kuran ahlakı dünyanın dört bir yanına hakim oluncaya ve Peygamber Efendimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanıncaya kadar ilimle, kültürle, bilimle, felsefeyle, sanatla, fikirle Allah yolunda mücadele etmektir:


"Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla cehd edin..." (Enfal Suresi, 39)


Allah'ın Müslümanların galip gelmesi, bu ilmi mücadelelerinde zafer kazanmaları için gösterdiği yollardan biri de bu mücadelenin mutlaka birlik halinde yapılmasıdır. Yani  İslam aleminin tümünün, mezhep, kültür, uygulama, ırk, etnik köken, cemaat, grup ayrımı gözetmemeksizin birlik olması, manevi bir liderin etrafında toplanması, Allah yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak fikren mücadele etmeleridir.


Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehd edenleri sever. (Saff Suresi, 4)


Allah'ın bu açık hükümlerine rağmen, Müslüman aleminin çektiği acı ve zulümler karşısında, Kuran'da yeri olmayan yöntemler öne sürmek ise makul bir davranış değildir. Müslümanların ilmi mücadele azimlerini güçlendirmek, heyecanlarını coşturmak, şevklerini artırmak varken, onları pasifliğe itecek, mağlubane bir yöntem izlemelerine sebep olacak yollar göstermek vicdana uygun bir davranış değildir. Fitne dünyaya hakim olmuş, dinsizlik insanlığı belalarıyla sarıp kuşatmış, dünyanın dört bir yanındaki mazlum kadınlar, yaşlılar ve çocuklardan "Rabbim bize Katından bir yardım eden yolla, bizi kurtar" feryatları yükselmişken Müslümanların yapması gereken atalet içinde beklemek değildir. Müslümanların yapması gereken tüm güçleriyle, tüm imkanlarıyla, bilimi, aklı ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, ilmi ve felsefi olarak bu fitnenin kaynağını ortadan kaldırmaktır.

Fitnenin kaynağı dinsizlik ve materyalizm ve bunlara zemin hazırlayan Darwinizm'dir. Bediüzzaman Hazretleri'nin de haber verdiği gibi, "Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADİYYUN (MATERYALİZM) VE TABİYYUN (Darwinizm ve evrim teorisi) BEŞER İÇİNDE intişar etmiş", yani yayılmıştır. Yapılması gereken ise,"HER ŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (materyalizm ve Darwinizmi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR."

Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz ahir zamanda, Bediüzzaman Hazretleri'nin de müjdelediği gibi Hz. Mehdi (as) bu görevi tam olarak yerine getirecektir. Hz. Mehdi (as)'ı coşkuyla bekleyen, bu mübarek zatın destekçisi, talebesi, öncüsü olmak isteyen tüm müminlerin de bu büyük göreve destek olmaları ve "Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar" herşeylerini seferber ederek gayret etmeleri şarttır.

Masaüstü Görünümü