Harun Yahya

Allah zamandan ve mekandan münezzeh olarak her yerdedir
... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür. (Bakara Suresi 255

Ya da (bunlar) karanlıklar gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü 'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki yıldırımların saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa  Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. (Bakara Suresi 19

(Peki) Onlar Allah'ın gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar mı? (Bakara Suresi 77

Kullarım Beni sana soracak olursa muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm.. (Bakara Suresi 186

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır.İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır... (Bakara Suresi 284

Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. (Al-i İmran Suresi 5

… Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz  Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. (Ali İmran Suresi 120

Onlar insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O kendileri sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken' onlarla beraberdir.  Allah yaptıklarını kuşatandır. (Nisa Suresi 108

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır.  Allah herşeyi kuşatandır.(Nisa Suresi 126

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır.Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi 132

Şüphesiz Allah sinelerin özünde olanı bilendir.(Maide Suresi 7

Göklerde ve yerde  Allah O'dur.Gizlinizi ve açığınızı bilir; kazandıklarınızı da bilir. (En'am Suresi 3

Gaybın anahtarları O'nun Katındadır O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (En'am Suresi 59

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder.(En'am Suresi 103

Onlar bilmiyorlar mı ki elbette  Allah onların gizli tuttuklarını da fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten  gaybın bilgisine sahip olandır. (Tevbe Suresi 78

Senin içinde olduğun herhangi bir durum onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona (iyice) daldığınızda Biz sizin üzerinizde şahidler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın. (Yunus Suresi 61

… (Yine) Haberiniz olsun; onlar örtülerine büründükleri zaman O gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O sinelerin özünde saklı duranı bilendir. (Hud Suresi 5

Dedi ki: "Ey kavmim sizce benim yakın-çevrem Allah'tan daha mı üstündür ki O'nu arkanızda-unutuluvermiş (önemsiz) bir şey edindiniz. Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp-kuşatandır." (Hud Suresi 92

O gaybı da müşahede edileni de bilendir.Pek büyüktür Yücedir. (Ra'd Suresi 9

Sizden sözü saklı tutan da onu açığa vuran da geceleyin gizlenen de ve gündüzün ortaklıkta gezen de (O'nun Katında bilme bakımından) birdir.(Ra'd Suresi 10

"Rabbimiz şüphesiz Sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." (İbrahim Suresi 38

Hani Biz sana: "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık Kur'an'da lanetlenmiş ağacı da. … (İsra Suresi 60)


 

Allah, zamansız ve mekansız olarak heryerdedir. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur.

Adnan Oktar’ın 31 Ağustos 2010 tarihli Gaziantep Olay TV ve Çay TV röportajından


 

Masaüstü Görünümü