Harun Yahya

Allah Katında din İslam'dır


Allah, tarih boyunca peygamberleri vesilesiyle insanlara hak dini bildirmiştir. Tarih boyunca gelen tüm peygamberler insanları bir olan Allah'a iman etmeye, kendilerine ve diğer tüm peygamberlere itaat etmeye, meleklere, kadere, ahiret gününe inanmaya, Allah rızası için iyilikte bulunmaya ve güzel ahlaklı olmaya davet etmişlerdir. Allah gönderdiği dinlerin şeri hükümlerinde zaman zaman değişiklikler takdir etmiş, ama özünde tüm peygamberler insanları İslam'a ve Müslüman olmaya davet etmişlerdir. Çünkü Allah Katında hak din İslam'dır:

Hiç şüphesiz din, Allah Katında İslam'dır. (Al-i İmran Suresi, 19)

Hz. Nuh (as) da, Hz. İbrahim (as) da, Hz. Yakub (as) da, Hz. Musa (as) da, Hz. İsa (as) da ve diğer tüm peygamberlerde gönderildikleri kavmi Allah'ın hak dinine davet etmişler, onlara Müslümanlardan olmalarını bildirmişlerdir. Nitekim Al-i İmran Suresi'nin 67. ve 68. ayetlerinde, Hz. İbrahim (as)'ın Müslüman olduğu şu şekilde haber verilir:

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyandı: ancak, O hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi.

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir. (Al-i İmran Suresi, 67-68)

Hz. Yakup (as)'ın oğullarına "Müslüman olmalarını" vasiyet ettiği ise ayette şu şekilde bildirilmektedir:

Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: "Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin" (diye benzer bir vasiyette bulundu.) (Bakara Suresi, 132)

Hz. İsa (as) ve havarileri de Müslümanlar olduklarını söylemişlerdi:

Nitekim İsa, onlarda inkarı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahid ol" dediler. (Al-i İmran Suresi, 52)

Hz. Musa (as) da kavmini Müslümanlardan olmaya davet etmişti:

Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin." (Yunus Suresi, 84)

Görüldüğü gibi gelen her peygamber kavmini Müslüman olmaya yani, Allah Katındaki hak din olan İslam'a davet etmiştir. Allah'ın bu peygamberlerine indirdiği hak kitaplar ve bildirdiği şeriat zaman içinde bozulmalara uğramış, özünden uzaklaşmıştır. Ama Allah Kuran'ı bozulmadan koruyacağını vaad etmiştir ve tüm insanların son hak kitap olan Kuran'a tabi olmalarını bildirmiştir. Dolayısıyla Hz. Musa (as)'ı candan seven bir Musevi Hz. Musa (as)'ın getirdiği hak dini yaşamak istiyorsa, bu ancak Kuran'a tam uymasıyla mümkün olacaktır. Aynı şekilde Hz. İsa (as)'a gönülden tabi olan bir Hristiyan havariler dönemindeki gibi saf Hristiyanlığı yaşamak istiyorsa Kuran'a uymak durumundadır. Çünkü Hz. Musa (as)'ın da Hz. İsa (as)'ın da anlattıklarının en doğru, en güzel, en saf hali Kuran içinde yer almaktadır. Hristiyanlar ve Museviler, Allah'ın bir olduğuna iman edip "LailaheilAllah", Hz. Muhammed (sav)'in son hak peygamber olduğuna iman edip "MuhammedenResulullah" dedikten ve Kuran'a tabi olduklarında Allah'ın izniyle canları gibi sevdikleri Hz. Musa (as)'a ve Hz. İsa (as)'a tam uymuş olacaklardır. Ve Allah'ın izniyle bu, içinde bulunduğumuz yüzyılda Hz. İsa (as)'ın zuhuruyla gerçekleşecek, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) öncülüğünde tek hak din İslam tüm yeryüzüne hakim olacaktır.

Masaüstü Görünümü