Harun Yahya

Karanlıkta bir yolculuk


 

Kuran'da insanın anne karnında, birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarında bu gerçek şöyle ifade edilmektedir:

Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluşur; preembriyonik (ilk 2,5 hafta), embriyonik (8. haftanın sonuna kadar), ve fetal (8. haftadan doğuma kadar). (Williams P., Basic Human Embryology, 3. edition, 1984, s.64)

Allah'ın aşama aşama yarattığı bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Bu üç gelişim safhasının belli başlı özellikleri kısaca şöyledir:

Preembriyonik evre:

Bu ilk evrede zigot bölünerek çoğalır, bir hücre kitlesi haline geldikten sonra kendini rahim duvarına gömer. Hücreler çoğalmaya devam ederken 3 tabaka halinde organize olurlar.

Embriyonik evre:

İkinci evre toplam 5,5 hafta sürer ve bu süre boyunca canlı, "embriyo" olarak adlandırılır. Bu evrede hücre tabakalarından bedenin temel organ ve sistemleri ortaya çıkar.

Fetal evre:

Fetal evre dönemine girildiğinde embriyo artık "fetus" diye adlandırılır. Bu dönem gebeliğin sekizinci haftasından itibaren başlar ve doğuma dek sürer. Bir önceki dönemden ayırt edici özelliği fetusun yüzü, elleri ve ayaklarıyla belirgin, insan dış görünümüne sahip bir canlı olmasıdır. Dönemin başında 3 cm. boyunda olmasına rağmen bebeğin tüm organları ortaya çıkar. Bu dönem 30 hafta kadar sürer ve gelişme doğum haftasına kadar devam eder.

Kuran'daki başka bir ayette de Allah şöyle buyurmuştur:


"Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak'ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir." (Müminun Suresi, 14)


Anne rahmindeki gelişim ile ilgili bu bilgiler, günümüzde ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgileri de, Allah, diğer pek çok bilimsel gerçek gibi, mucizevi bir biçimde Kuran ayetlerinde haber vermiştir. Bu derece ayrıntılı ve doğru bilgileri, Allah, insanlığın tıbbi konularda hiçbir bilgiye sahip olmadığı bir dönemde, bundan 1400 sene önce, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e vahyetmiştir. Kuran' daki bu mucizevi bilgilerin şaşmaz doğruluğu Kuran'ın insan sözü değil, Allah Kelamı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Masaüstü Görünümü